Historie podcastů

Ženy a školství

Ženy a školství


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

V předškolní době (alespoň u žen) jsme neměli žádné výhody, které mají dnešní dívky. Hodně jsme dlužili naší drahé matce, která od nás velmi tvrdě vyžadovala, aby vše, co jsme udělali, bylo důkladně provedeno ... Byla to morální disciplína, která možná hodnotně kompenzovala nedostatek velkého množství znalostí. Shromažďovala nás denně pro hlasité čtení nějaké solidní knihy a jistým druhem zkoušky po čtení se ujistila, že jsme toto téma zvládli. Nabádala nás, abychom usilovali o dokonalost, ne -li o dokonalost, alespoň v jedné věci ... Dva roky jsme se sestrou byli společně ve škole v Newcastlu. Paní ve škole nebyla dobrá disciplinárka a dala nám hodně svobody, což jsme ocenili. I přes nedokonale získané lekce ... měla žena velké srdce a připravené sympatie.

Moje matka inzerovala a byly odeslány stovky odpovědí. Začala odstraněním všech těch, u nichž došlo ke špatnému hláskování (řízení, které nyní musím odsoudit jako pravopisnou reformu), dále byla kritizována formulace a složení a nakonec bylo dotazováno několik spisovatelů a proveden výběr. Ale bohužel! Byla provedena kontrola našich cvičebnic, která odhalila tolik neopravených chyb, že následovalo propuštění a stejným způsobem skončilo další hledání. Pamatuji si jen jednoho opravdu chytrého a kompetentního učitele; byla vzdělaná v dobré francouzské škole.

Byla to škola považovaná za zvukově vysoce nadprůměrnou; naše milenky se snažily uspořádat různé schémata znalostí; přesto jaké strastiplné učení jsme měli v mnoha předmětech; historie se učila tím, že jsme do paměti vložili malé manuály; Učila se pravidla aritmetiky, ale principy nebyly nikdy vysvětleny. Místo toho, abychom četli a učili se mistrovská díla z literatury, opakovali jsme týden co týden „Pláč krále Ezechiáše“, hezký, ale poněkud slabý „obraz matky“.

Špatný zdravotní stav mě přinutil odejít ve třinácti a poté začal hodnotný čas vzdělávání pod vedením mě samotného, ​​během kterého jsem vynaložil spoustu energie zbytečnými směry, ale získal jsem víc, než jsem pravděpodobně měl udělat na jakékoli stávající škole . Měl jsem přístup ke dvěma velkým knihovnám; londýnská instituce a Crosby Hall; kromě toho Klub lékařských knih rozeslal mnoho knih obecného zájmu, které si všichni přečetli a promluvili si o jídle a večer, kdy nám můj otec často četl nahlas.

Věřilo se, že muži nemají rádi „modré punčochy“, takže si rodiče mysleli, že seriózní výchova jejich dcer je nadbytečná: deportace, hudba a trochu francouzštiny je uvidí. „Učit se aritmetice nepomůže mé dceři najít manžela, to byl běžný úhel pohledu. Vychovatelka doma byla na krátkou dobu obvyklým osudem dívek. Jejich bratři mohli chodit do veřejných škol a na univerzitu, ale domov byl považován za správné místo pro jejich sestry. Někteří rodiče poslali své dcery do střední školy, ale dobré školy pro dívky neexistovaly. Jejich učitelé byli netrénovaní a špatně vzdělaní. Žádné veřejné zkoušky nepřijaly kandidátky.

Svým dcerám Newson Garrett otevřel okna světa tím, že je poslal do internátní školy ... Měl problémy s výběrem školy. Nakonec bylo rozhodnuto, že Louie a Elizabeth by měly pokračovat na „Akademii pro dcery pánů“ v Blackheath, kterou drží slečna Browningová a její sestra ... Po dvou letech v Blackheath Louie a Elizabeth odešli a jejich vzdělání bylo považováno za konec.

Z pohledu dětí byl Lewes, kde jsme se usadili, nádherným místem k životu. Nebylo možné zapomenout na starý rozkošný dům na High Street a velké zelené Downs tyčící se tak strmě nad městečkem a široké louky dole. Pro moji matku to nebylo stejné. Lewes byl v té době konzervativním městem s úzkým sociálním i náboženským rozhledem a bohužel neměl zájem o vzdělání. Moje matka neschválila ani staromódní soukromé školy, ani nevlastní vychovatelky… Pokoušela se získat střední školu pro dívky v Lewes, ale setkala se s odporem ze všech stran. V Brightonu byla taková škola, takže se v roce 1885 rozhodla přestěhovat tam.

Matka předpovídala dobu, kdy by každý chlapec nebo dívka byli vycvičeni pro své povolání bez ohledu na sex, takže by se zdálo stejně přirozené vychovávat chlapce k vaření a domácím pracím a dívku pro truhlářství jako obráceně a jediné nepřirozené věc by byla odmítnout výcvik některému ze svých dětí nebo považovat domácí umění za „podřadnou práci“.

Neustále jsem hledal výraz pro sílu, která ve mně byla, zkoušel jsem se učit, žádal jsem, abych sloužil se svým životem v ruce připraveným nabídnout, a nikdo to nechtěl. Nesmím, bylo mi řečeno, pokračovat v určitých studiích - byly pro chlapce - nesmím být tak vyloženě přímý, bylo to nešťastné. Nebe nařídilo, že bych měla být ženou a (někdy by to bylo přidáno) privilegovanou ženou. Svou vděčnost musím prokázat jemností, poslušností a podřízeností.

Ti, kdo otevřou oči, nevidí nic jasněji než tři věci - 1. Že se velká část žen neožení. 2. Pokud jde o ty, kteří uzavírají manželství, velmi značnou část nepodporují jejich manželé. 3. Že na velmi velký počet vdov ... je uvrženo břemeno sebeobrany a výživy jejich dětí.

Myšlenka na vyšší vzdělání nedosáhla, když jsem byl mladý, až do našeho malého přímořského města. Nikdy jsem nevěděl o žádné dívce ve Weston-Super-Mare, která by toužila jít na vysokou školu nebo univerzitu ... Přání mé matky bylo, abych byl v patnácti letech poslán na rok nebo dva na to, čemu se v té době říkalo „dokončovací škola“. Myslela si, že moje chování a moje deportace potřebují vyleštění, což bezpochyby udělali.

Byli jsme učeni být katolickými mladými dámami v souladu se vzděláním poskytovaným našim babičkám. Neexistovaly žádné ústní lekce, žádné demonstrace, žádná analýza ani rozebírání problémů. Tiše jsme seděli v řadách stolů, učili se z knih a naši práci opravila jeptiška, která byla momentální milenkou podle odpovědí na konci podobné knihy…. Měli jsme dlouhé období náboženského vyučování ... Páteční odpoledne bylo věnováno výhradně chování. "Způsoby dělají z dámy," učili nás, "ne peníze nebo učení, ne krása." Takže jsme si procvičili otevírání dveří, vstup do místnosti a odcházení z ní, přinášení dopisu, zprávy, podnosu nebo dárku, žádání matek kamarádek, aby dovolily svým dcerám účast na večírku, přijímání volajícího v nepřítomnosti rodiče a tak dále!

Když mi bylo pět, chodil jsem do vesnické školy ... Když mi bylo deset let, přišla do mého života změna. Moje matka mi oznámila, že mám pracovat v továrně. Měl jsem se připojit k armádě poločasů; půl dne pracovat v továrně a druhou polovinu navštěvovat školu. Zprávu jsem přijal se smíšenými pocity. Byl jsem rád, že jsem unikl nenáviděným školním hodinám, které pro mě byly přítěží, ale měl jsem strach z nového života ... Když jsem dorazil do továrny, potkala mě skupina dívek ..., které na mě zíraly. Každá nová dívka byla kriticky zkoumána staršími dívkami. Vaše dřeváky byly prozkoumány; silný nebo tenký znamenal rozdíl; vaše spodnička, vaše zástěra, kvalita, barva, vás odpovídajícím způsobem orazítkovala v očích těchto studentek deseti a třinácti let.

Vzdělávali jsme se doma. Lekce byly rozděleny. Matka brala písmo a hudbu ... Můj otec nás učil historii, zeměpis, matematiku a latinu. Od čtyř let jsem četl vše, na co jsem mohl položit ruce. Pamatuji si, jak jsem ležel na podlaze a četl současné příběhy o vzpouře Indů a krymské válce v knihovně mého dědečka, kde byla kompletní sada Illustrated London News. Měl police ke stropu ... V knihovně mého otce šly ke stropu také velké knihovny.

Vzdělávání chlapců bylo považováno za mnohem vážnější věc než vzdělávání dívek. Moji rodiče ... diskutovali o otázce vzdělání mých bratrů jako o věci skutečně důležité. O mém vzdělání a vzdělání mé sestry se téměř vůbec nemluvilo. Samozřejmě jsme chodili do pečlivě vybrané dívčí školy, ale kromě skutečnosti, že ředitelka byla dobrá žena a že všichni žáci byli dívky z mé vlastní třídy, nikdo se neobával. Zdálo se, že tehdejší dívčí vzdělání mělo jako hlavní cíl umění „udělat domov atraktivní“.

Když mi bylo patnáct, byl jsem poslán do školy v Paříži. Školu řídil Marchef Girard ... žena, která věřila, že vzdělání dívek by mělo být stejně důkladné ... jako vzdělávání chlapců. Do kurzu zařadila chemii a další vědy a kromě vyšívání nechala své dívky učit účetnictví. Když mi bylo devatenáct, konečně jsem se vrátil ze školy v Paříži a zaujal své místo v domě mého otce jako hotová mladá dáma.

Nejbližší škola byla vzdálena pět mil nejkratší cestou přes kopec, což znemožňovalo každodenní docházku ... Můj otec a strýc nás všechny naučili číst ... Můj strýc mě naučil psát a já dva mladší jsem učil číst a psát… Byl to dlouhý a obtížný úkol, protože se ani jeden z nich nechtěl učit ... Můj strýc si koupil sešity a nastavil pro mě řádky, jako například „Nikdy neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes“.

Neměli jsme slovník, takže když jsem narazil na slovo, kterému nerozumím, nebo jsem ho nedokázal správně vyslovit, zkopíroval jsem ho a pozorně poslouchal kazatele v kapli, dokud jeden z nich nepoužil pochybné slovo ... Vážil jsem si svého nového slova jako perla skvělé ceny. Farní farář, který se každoročně účastní rozptýlené farnosti, by zavolal na farmu a nad šálkem čaje by s námi dětmi laskavě promluvil. Někdy jsem se odvážil položit mu několik otázek o knihách, ale moje matka si myslela, že to je její odraz, a to mě obvykle vyděsilo.

V mém mládí nebylo vzdělávání dívek v Anglii obecně přijímáno jako zásadní pro jejich původ. Ve středních vrstvách bylo hlavním cílem, aby rodiče vychovali své dcery tak, aby byly dostatečně atraktivní, aby získaly vhodného manžela, vytvářely početné rodiny a dosahovaly umění řídit sluhy a bavit hosty.

Slečna Lucy Phillimoreová, největší kamarádka mé matky, dorazila, aby zůstala, a rozhodně nesouhlasila s tím, abych trávil čas rybařením. Bylo mi šestnáct let, musela jsem mít opravdu nějaké vzdělání, a byla jsem zařazena do školy sv. Hildy jako jednodenní dívka ... Byla jsem zařazena do třídy dívek podobného věku a hned první den byla paní velmi povzbuzujícím způsobem lekce Písma řekl: „No, ty Octavia, jako neteř biskupa z Chichesteru, budeš znát odpověď na tuto otázku.“ Byl jsem seznámen s aritmetikou a přestěhoval jsem se do třídy malých dívek, které mi v tomto strašném předmětu převyšovaly všechny ... Až když jsme hráli hokej, získal jsem od svých školních spolupracovníků dokonce i trochu respektu.

Naše matka měla jeden cíl - poskytnout nám dětem řádné vzdělání. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle nešetřila nic. První zkušenost se školou byla trochu znepokojující a v některých ohledech dokonce alarmující. Děti seděly ve velké místnosti s psacím stolem, který vypadal jako kazatelna. Tento stůl obsahoval, jak jsme se později s hrůzou dozvěděli, tenký nebo kožený řemínek se čtyřmi jazyky, které páni používali s energií, nikoli pro potrestání dívek, ale pouze chlapců. Navzdory naší imunitě jsme byli naplněni úzkostí a úzkostí a hluboce soucítili s neukázněnými chlapci.

Znepokojující byly i další věci. Tehdejší školy, dokonce i pro dobře situované děti, jejichž rodiče platili vysoké poplatky (naše matka je obtížně platila), měly nízký hygienický standard. Zaprášené zdi, mastné břidlice, žádná horká voda a žádná péče o fyzické tělo.

Do svých třinácti let jsem se dozvěděl, jaké drobnosti jsem se naučil od vychovatelek, nejprve francouzských a později německých, ale ve třinácti. Byl jsem poslán na střední školu Notting Hill. Byl to můj otec, kdo to chtěl. Předpokládám, že si uvědomil, že mezi vychovatelkami a vzděláním neexistuje žádné vážné spojení.

Německá vychovatelka však zůstala a každé ráno mě vedla na čtyřkolce z našeho bytu ve Westminsteru do Notting Hillu. Když skončila škola, zavolala na mě a provedla mě zpět přes parky.

O dva roky později jsem šel do St. Leonards School, St. Andrews. To bylo na mé vlastní přání. Zjistil jsem, že v St. Leonards směly dívky chodit na procházky samy bez doprovodných milenek. To znamenalo svobodu a já jsem toužil po svobodě. Šel jsem k otci a řekl mu, co chci dělat. Pomohl by? Nejprve zpochybňoval stín. Věděl o dívčích internátech málo, ale jeho sestra Mary na jedné byla a myslel si, že se tam naučila být hloupá. Dívky, rozuměl, dříve flirtovaly s chlapci u vedlejšího armádního pěchotníka.


Stručná historie žen na vysokých školách

Zatímco od konce 70. let navštěvovalo vysokou školu v USA více žen než mužů, studentkám bylo až do 19. století do značné míry bráněno v pokračování vysokoškolského vzdělání. Do té doby byly semináře pro ženy primární alternativou pro ženy, které chtěly získat vyšší titul. Aktivistky za práva žen ale bojovaly za vyšší vzdělání pro studentky a univerzitní kampusy se ukázaly být živnou půdou pro aktivismus za rovnost žen a mužů.


Ženy a školství - historie

Harriet Tubmanová, známá jako „Mojžíš svého lidu“, byla zotročena, utekla a pomohla ostatním získat svobodu jako „průvodkyně“ podzemní dráhy. Tubman také sloužil jako průzkumník, špion, partyzánský voják a zdravotní sestra Unie. Armáda během občanské války Je považována za první afroamerickou ženu, která sloužila v armádě.

Přesné datum narození Tubmana není známé, ale podle odhadů je mezi lety 1820 a 1822 v Dorchester County, Maryland. Narozena Araminta Rossová, dcera Harriet Greenové a Benjamina Rosse, měla Tubman osm sourozenců. V pěti letech ji Tubmanovi majitelé pronajali sousedům jako domácí sluha. Počáteční známky jejího odporu vůči otroctví a jeho zneužívání se objevily ve dvanácti letech, když zasáhla, aby zabránila svému pánovi porazit zotročeného muže, který se pokusil uprchnout. Byla zasažena dvoukilovým závažím do hlavy a zanechala po sobě celoživotní silné bolesti hlavy a narkolepsii.

Ačkoli otroci neměli legální vstup do manželství, Tubman vstoupil do manželského svazku s Johnem Tubmanem, svobodným černochem, v roce 1844. Vzala jeho jméno a dabovala se jako Harriet.

Na rozdíl od legendy, Tubman nevytvořil podzemní dráhu, ale byl založen na konci osmnáctého století černobílými abolicionisty. Tubman pravděpodobně těžil z této sítě únikových cest a bezpečných domů v roce 1849, kdy ona a dva bratři uprchli na sever. Její manžel se k ní odmítl připojit a v roce 1851 se oženil se svobodnou černou ženou. Tubman se několikrát vrátil na jih a pomohl desítkám lidí uprchnout. Její úspěch vedl otrokáře k vypsání odměny 40 000 dolarů za její dopadení nebo smrt.

Tubman nebyl nikdy chycen a nikdy neztratil „cestujícího“. Podílela se na dalším úsilí proti otroctví, včetně podpory Johna Browna v jeho neúspěšném náletu na Harpers Ferry, arzenál Virginie v roce 1859.

Prostřednictvím podzemní dráhy se Tubman naučila města a dopravní cesty charakterizující jih - informace, které ji během občanské války dělaly důležitou pro vojenské velitele Unie. Jako špionka a skautka Unie se Tubman často proměňovala ve stárnoucí ženu. Bloudila po ulicích pod kontrolou Konfederace a od zotročeného obyvatelstva se dozvěděla o umístění vojsk Konfederace a zásobovacích linkách. Tubman pomohl mnoha z těchto jednotlivců najít na severu jídlo, přístřeší a dokonce i zaměstnání. Stala se také uznávanou partyzánskou agentkou. Jako zdravotní sestra Tubman rozdával bylinné přípravky černobílým vojákům umírajícím na infekci a nemoci.

Po válce získal Tubman finanční prostředky na pomoc osvobozencům, připojil se k Elizabeth Cady Stanton a Susan B. Anthony v jejich úsilí o volební právo žen, staral se o její stárnoucí rodiče a spolupracoval s bílou spisovatelkou Sarah Bradford na její autobiografii jako potenciálním zdroji příjmů. Provdala se za vojáka Unie Nelsona Davise, také narozeného do otroctví, který byl o více než dvacet let mladší. S bydlištěm v Auburn v New Yorku se starala o seniory ve svém domě a v roce 1874 Davises adoptoval dceru. Po rozsáhlé kampani za vojenský důchod jí v roce 1895 jako Davisově vdově (zemřel v roce 1888) nakonec udělila 8 dolarů měsíčně a za její službu v roce 1899 20 dolarů. V roce 1896 založila Harriet Tubman Home for the Aged na zemi poblíž svého domova. Tubman zemřel v roce 1913 a byl pohřben s vojenskými poctami na hřbitově Fort Hill v Auburn v New Yorku.


Ženy a školství - historie

Zatímco ženy tradičně sloužily jako pečovatelé zdraví svých rodin a komunit, až do relativně nedávné doby byly ženy přijaty do řad formálních lékařů. Historické záznamy ze západního světa naznačují, že první jmenovanou lékařkou byla řecká lékařka Metrodora někdy kolem 200-400 n. l. Napsala nejstarší lékařskou knihu, o které je známo, že byla napsána ženou, O nemocech a lécích žen.

Starověký Egypt měl několik příkladů žen, které pracovaly jako lékařky. Asi nejznámější byl Meit Ptah, který žil kolem roku 2700 př. N. L. A žil a cvičil přibližně ve stejné době jako Imhotep. Pheshet byla další lékařka, pocházející ze čtvrté dynastie (kolem roku 2600 př. N. L.). Užila si titul „paní dozorkyně lékařek“.

Během středověku v západní Evropě byly ženám povoleny omezené role léčitelek, především jeptišek. Ženám z celibátu bylo dovoleno studovat a získat dovednosti v léčitelském umění. Nejznámější z těchto léčitelů byla Hildegarda z Bingenu. Narozena v Rheinhesse v roce 1098, desáté dítě šlechtických rodičů, si jako dítě vybudovala pověst spirituality, a proto se jí zdálo přirozeným vývojem, aby se stala jeptiškou. Kromě psaní o svých náboženských vizích a skládání náboženských chorálů a básní Hildegard také napsala Subtililáty Diversarum Naturarum Creaturarum (The Subtleties of the Riverse Nature of Created Things), ve kterém vyložila navrhované léčebné prostředky pro běžné nemoci.

Americká lékařská historie vítá Elizabeth Blackwell jako průkopníka: první žena, která získala lékařský titul z americké univerzity. Lékaři mužského pohlaví všeobecně odrazováni od plnění svého snu o zdravotnickém vzdělání, Elizabeth si vydělávala na život jako učitelka při neformálním výcviku v domácnosti lékaře. Poté, co neuspěla v přijetí na žádnou ze zavedených zdravotnických škol, se přihlásila na řadu menších, méně prestižních institucí a obdržela jediný akceptační dopis - z Geneva Medical College v Ženevě, NY.

Dorazila do Ženevy 6. listopadu 1847, několik týdnů po začátku funkčního období. Později se dozvěděla, že fakulta byla proti jejímu přijetí do školy, ale cítila se neschopná odmítnout uchazeče, který byl jinak pro přijetí dostatečně kvalifikovaný. Rozhodnutí postoupili studentům, kteří věřili, že žádost je vtip, a jednomyslně hlasovali, aby ji přijali. Elizabeth neměla ponětí o rozruchu, který by její přítomnost na lékařské fakultě způsobila. Když přemýšlela o své zkušenosti, napsala: „Neměl jsem nejmenší tušení o tom rozruchu, který způsobil můj vzhled studenta medicíny v malém městě. Velmi pomalu jsem vnímal, že manželka doktora u stolu se vyhýbá jakékoli komunikaci se mnou, a že když jsem kráčel tam a zpět na vysokou školu, dámy se zastavily a zíraly na mě, jako na zvědavé zvíře. Poté jsem zjistil, že jsem tak šokoval ženevskou slušnost, že teorie byla plně zavedena, buď že jsem byla špatná žena, jejíž plány se postupně ukázaly, nebo že když jsem blázen, brzy se objeví zjevení šílenství. “

Věřili, že některé z témat by urazily ženské cítění Elizabeth Blackwellové, instruktoři lékařské fakulty požádali o její nepřítomnost během diskuse o mužském reprodukčním systému. Blackwell zdvořile odmítl a ostatní studenti, na které zapůsobilo její odhodlání a odhodlání, její odmítnutí podpořili. V roce 1849 získala doktorát a později zahájila kliniku, která se stala Newyorským dispenzářem pro chudé ženy a děti, spolu se svou sestrou Emily a Dr. Marie Zakrzewskou. Tato instituce poskytla dalším začínajícím lékařkám a sestrám školení v praktických dovednostech, které potřebovaly - příležitost, kterou jim tradičně mužské lékařské zařízení upíralo.

Současník Elizabeth Blackwellové, Harriot Hunt, se také pokusil získat vstup na lékařskou školu na Harvardu - nebo dokonce jen navštívit přednášky. Když její přihláška na Harvardskou lékařskou školu postoupila do Oliver Wendell Holmes, tehdejší děkan školy, studenti hlasitě protestovali proti jejímu přijetí. Jejich usnesení o odmítnutí zněla:

Rozhodnuto, že žádná žena skutečné lahůdky by nebyla ochotna v přítomnosti mužů poslouchat diskusi o předmětech, které nutně přicházejí v úvahu studenty medicíny.

Vyřešeno, že máme námitky proti tomu, aby nám byla vnucena společnost jakékoli ženy, která je ochotna se sama unsexovat, a obětovala svou skromnost tím, že se objevila s muži v přednáškové místnosti.

Nakonec, Harriot Hunt byl schopen, navzdory odporu, získat lékařský titul v Syrakusách jako homeopatický lékař.

Zatímco ženy byly pomalu přijímány na lékařské fakulty a vznikaly samostatné lékařské fakulty pro ženy, posun k rovnosti v lékařském vzdělávání v 19. století byl ledově pomalý. Profesor Harvardu Edward H. Clarke v roce 1874 vyslovil názor, že u žen hledajících pokročilé vzdělání se vyvinou „monstrózní mozky a ubohá těla“ a „abnormálně slabé trávení“.

Udělat si cestu ke kariéře lékaře bylo pro barevné ženy exponenciálně obtížnější. V mnoha částech Spojených států v průběhu 19. a 20. století bylo dokonce i přihlášení k volbám nebezpečné a problémy s přihlášením na lékařskou fakultu se musely zdát jako nesplnitelný sen.

Rebecca Lee Crumpler zpochybnila jak převládající předsudky vůči místu žen, tak systémové předsudky vůči afroameričanům tím, že se stala první afroamerickou ženou v USA, která získala lékařský titul. Narodila se v roce 1831 v Delaware a osm let pracovala jako zdravotní sestra, než byla v roce 1860 přijata na New England Female Medical College (na obrázku vlevo). Její promoce v roce 1864 z ní udělala první černošku, která získala formální titul lékařky.

Dr. Crumpler na krátkou dobu praktikoval medicínu v Bostonu, než se na konci občanské války přestěhoval do Richmondu ve Virginii. Připojila se k dalším černým lékařům v péči o osvobozené otroky, kterým by jinak byl odepřen přístup k lékařské péči, a vášnivě se zapojila do péče o nemajetné. Ačkoli se Crumpler a její kolegové setkali s divokým rasismem na poválečném jihu, setrvala ve své práci ve Virginii několik let, než se vrátila do Bostonu. V roce 1883 napsala knihu o svých zkušenostech v lékařské praxi s názvem Kniha lékařských diskurzů.

Navzdory skutečnosti, že vyrůstala na Jim Crow South v Pittsburgu v Texasu, byla Mildred Jefferson odhodlaná dosáhnout lékařského titulu. V roce 1947 byla přijata na Harvardskou lékařskou školu a v roce 1951 se stala první černoškou absolventkou této instituce.

Jefferson pokračoval v kariéře chirurga v Boston University Medical Center a profesor chirurgie na univerzitní lékařské škole. Byla skvěle citována slovy: „Jsem najednou lékař, občan a žena a nejsem ochotna se postavit stranou a dovolit tomuto konceptu postradatelných lidských životů proměnit tuto naši velkou zemi v další exkluzivní rezervaci, kde právo žít mají jen dokonalí, privilegovaní a plánovaní. “

Tyto ženské průkopnice v lékařství si našlapaly obtížnou cestu, možná cítily, že budoucnost ženského pohlaví leží na jejich bedrech a že jejich úspěchy (nebo neúspěchy) ostatním ženám buď otevřou nebo zavřou dveře. Do konce 19. století bylo ve Spojených státech více než 7 000 fyzických žen, což představovalo zhruba 5,5% z celkového počtu lékařů v zemi.

20. století bylo bohužel svědkem poklesu počtu žen v lékařské oblasti. V roce 1949, 100 let poté, co Elizabeth Blackwell poprvé vstoupila na lékařskou fakultu, tvořily ženy pouze 5,5% studentů vstupujících na lékařskou fakultu. Jak se feministické hnutí prosadilo v americké kultuře a průchod hlavy IX zákona o vysokých školách (který zakazoval federálně financovaným vzdělávacím institucím diskriminaci na základě pohlaví), počet žen, které absolvovaly lékařské vzdělání, se výrazně zvýšil. V roce 1974 bylo 22,4% nových účastníků lékařské fakulty na konci 20. století ženami, přičemž tento počet stoupl na 45,6%.

Ženy jsou stále více zastoupeny na nejvyšších úrovních medicíny. Antonia Novello rozbila politický skleněný strop, když byla jmenována první ženskou generální chirurgkou Spojených států pod vedením George H.W. Keř. Od Novellova působení obsadily tuto prestižní kancelář další dvě ženy - Joycelyn Elders a Regina Benjamin.

Ačkoli ženy dosáhly značných zisků v lékařské oblasti, značná genderová propast přetrvává. 48% všech absolventů lékařských škol jsou ženy, ale tvoří pouze 34,3% všech lékařů a chirurgů a překvapivě nízkých 15,9% děkanů lékařských škol. U barevných žen jsou čísla ještě hrozivější. Ženy v akademické medicíně navíc zažívají mzdový rozdíl - za výkon stejné práce jsou placeni podstatně méně než jejich mužští kolegové.

Nedostatek žen na nejvyšších úrovních akademické medicíny nutně omezuje lékařské obory v dosažení úrovně excelence, která by jinak byla možná. Honba za dokonalostí vyžaduje snahu o genderové rovnostářství.

Bickel, Janet a Valarie Clark. Ženy v americké akademické medicíně: Statistiky 1999-2000. Washington, DC: Division of Institutional Planning and Development, Association of American Medical Colleges, 1999. Print.

Chin, Eliza Lo. "Historická perspektiva." Tato stránka doktorství: Úvahy žen v medicíně. Thousand Oaks, Kalifornie: Sage Publications, 2002. Tisk.


Ženy, manželství, vzdělání a zaměstnání ve Spojených státech v letech 1940-2000

Účast žen na vysokoškolském vzdělávání vzrostla v 60. a 70. letech minulého století. Proč? Jaké faktory ovlivnily tento trend od roku 1940 do roku 2000 a dále? Počínaje rokem 1979 bylo ve Spojených státech zapsáno na vyšší vzdělání více žen než mužů (Touchton, 50). V roce 2014 mělo 30,2% žen bakalářský titul ve srovnání s 29,9% mužů (Feeney). Účast žen na vysokoškolském vzdělávání byla a stále je ovlivňována mnoha faktory, včetně rasy, sociálních norem a stavu manželství.

Hnutí za občanská práva ve Spojených státech živilo i feministické hnutí. Ženy požadovaly stejná práva ve vzdělávání na základě toho, že rovnost pro všechny ve vzdělávání a podle zákona by měla zahrnovat i ženy všech ras, nejen muže všech ras. Stejně jako boj proti systémovému rasismu zůstává boj proti sexismu, zejména na vysokých školách a na pracovišti, obtížným bojem, protože myšlenka role žen v domácnosti a jako pečovatelka byla ve společnosti ve Spojených státech hluboce zakořeněná. 40. a 50. léta znamenala období snížené zaměstnanosti žen v důsledku poválečného ekonomického rozmachu a návratu mužů z války domů. Počínaje v padesátých letech 20. století byl „důraz na domácí výrobu jako primární roli žen pomalu destabilizován posunem soukromých preferencí směrem k většímu důrazu na kariéru“ (Jones, 282). Učitelství, povolání oblíbené mezi ženami, bylo dobrou branou pro ženy vstupující do jiných oborů, protože pomohlo otevřít lidem myšlenku žen s kariérou.

Rozdíl mezi kariérou a zaměstnáním je důležitým rozdílem, který je třeba učinit při chápání nárůstu vysokoškolského vzdělání žen ve Spojených státech ve druhé polovině 20. století. Mít kariérní aspirace byl pro ženy relativně nový koncept. Dříve muži navštěvovali vysokou školu v naději, že se budou věnovat kariéře, a proto v 60. a 70. letech 20. století „zápis mužů zůstal relativně konstantní“ (Touchton, 50). Očekávalo se, že ženy zůstanou doma a budou vychovávat děti, což byla práce, ale ne kariéra. Práce jsou dočasná a nemají jasnou budoucnost, ale kariéra je cesta, na které jednotlivci staví na svých zkušenostech a vytvářejí holistický příběh: „práce má limity ... kariéra naopak vyžaduje odhodlání energie a ducha“ ( Jones, 251). Nárůst rozvodů a celkové snížení míry sňatku navíc přimělo ženy hledat soběstačnost. Vysokoškolské vzdělání poskytuje vyšší pravděpodobnost ekonomicky stabilní budoucnosti a zaměstnání. Tento trend směřující k vyššímu vzdělání s cílem vytvářet závislý budoucí příjem a povolání, konkrétně pro bílé ženy, odrážel již existující tlaky na menšinové ženy, aby si zajistily zaměstnání a příjem.

Kvůli diskriminaci se ženy různých ras nemohly spoléhat pouze na manželovy příjmy na podporu rodiny, což byl trend velké části bílých rodin ve čtyřicátých až sedmdesátých letech minulého století. Jones říká: „Nechtěl jsi vychovávat rodinu z jednoho černošského platu“ (Jones, 256). Například „90% černošských vysokoškolských a univerzitních žen“ v roce 1955 navštěvovalo vyšší vzdělání, aby se připravilo na povolání (Jones, 250). Totéž nelze říci o mnoha bílých ženách celkově, s nimiž bylo často cílem setkat se s manželem na vysoké škole nebo před vysokou školou. Dílo Britney Nicole Gilmore také zkoumá roli rasy a kultury při dosahování vzdělání v „Hispanic Women’s Higher Education Experience“. Zkoumá hypotézu, že hispánská kultura specificky ovlivňuje hispánské ženy a jejich rozhodovací proces při zvažování vyššího vzdělání. Tvrdí, že nižší podíl hispánských žen na vysokoškolském vzdělávání nebyl jen důsledkem diskriminace. She argues, “the belief to be more involved in family possibly becomes overwhelming for Hispanic women,” contributing to lower percentages of Hispanic women earning college degrees compared to other race groups (Gilmore, 9).

My research has revealed many deeper causes of increased higher education in women, varying distinctly by race. Although it is true that the social norms of marriage had a large impact on women’s participation in higher education in the United States in the second half of the 20th century, many other factors were highly influential as well. Race and occupational aspirations impacted the growing trend seen in women’s higher education. Social norms opened the floodgates to women pursuing college degrees in the 1960s and 1970s.

Data and Methods:

The data for all figures are from the census data available on IPUMS, the Integrated Public-Use Microdata Series. It was extracted from IPUMS 1% samples for the years 1940-2000 in the United States however, for the year 1970 the 1% State Form was used, and for 1980, the 1% Metro Form was used. Women under the age of 22 were filtered out to isolate the college-aged and possible college-graduate population of females.

Figure 1 is a line graph that visualizes the percent of women with a college degree by race. Using the EDUCD variable, anyone with 4 years of college or more is considered as having a degree, and anyone with less than 4 years of college is considered as not having a degree. ‘Married’ denotes any woman ever married, and ‘Unmarried’ denotes any woman never married. Because race and ethnicity are separate variables, I used the HISPAN and RACESING variables to identify if someone was Hispanic and if not to use the single race variable to place them into an IPUMS race category. The race categories are Hispanic, White, Black, Native American, Asian, and Other. The ‘Other’ category was filtered out due to inconsistency. Code for this visualization available on GitHub.

Figure 2 shows a bar graph of the marriage rate by race for women. I again used the HISPAN and RACESING variables to create race categories. The race categories are Hispanic, White, Black, Native American, Asian, and Other with the ‘Other’ category filtered out due to inconsistency. The same qualifications for the ‘Married’ and ‘Unmarried’ as well as the ‘Degree’ and ‘No Degree’ as Figure 1 categories were used. Code for this visualization available on GitHub.

Figures 3-9 show maps of the United States, broken down by state. These maps visualize the percent of women holding college degrees by birth state for each year, 1940-2000. The variables BPL and STATEFIP were used to link women to their state of birth on the map. Code for this visualization available on GitHub.

Figure 10 shows a bar graph of the percent of divorced women for each year. The percent of divorced women was calculated by dividing the number of divorced women by the total number of women in each year. Code for this visualization available on GitHub.

Figure 11 shows a bar graph of the percent of women holding college degrees for each year, again using the EDUCD variable to determine degree-holders. The percent of women holding degrees was calculated by dividing the number of women holding degrees by the total number of women in each year. Code for this visualization available on GitHub.

Figure 12 visualizes the occupation of women by race and year. Using the OCC-1950 variable, which creates occupation categories consistent with the 1950 census, I created 6 occupation variables: none, farm and farm laborers, craftsmen/ operatives/laborers, managerial/clerical/sales, service, and professional. The graph is grouped by race like figures 1 and 2, and again the ‘Other’ category was filtered out. Code for this visualization available on GitHub.

Visualizations:

Figure 1 – Percent of Women over 22 with a College Degree by Race, 1940-2000

Figure 2 – Marriage Rate by Race for Women over 22

Figures 3 – Percent of Women Holding College Degrees by Birth State, 1940 Figures 4 – Percent of Women Holding College Degrees by Birth State, 1950 Figures 5 – Percent of Women Holding College Degrees by Birth State, 1960
Figures 6 – Percent of Women Holding College Degrees by Birth State, 1970 Figures 7 – Percent of Women Holding College Degrees by Birth State, 1980 Figures 8 – Percent of Women Holding College Degrees by Birth State, 1990
Figures 9 – Percent of Women Holding College Degrees by Birth State, 2000

Women and Schooling - History

Sally Ride was the first American woman in space. She made her journey into history on June 18, 1983. Throughout her life, Dr. Ride broke barriers and worked to ensure that girls and women were encouraged to do the same.

Sally Kristen Ride was born on May 26, 1951, in Encino, California to Carol Joyce and Dale Burdell Ride. Growing up, Sally and her sister were encouraged to follow their individual interests and they had a happy, loving home.

As a child, Ride was an avid tennis player, and had dreams of becoming a professional. She began playing tennis at age 10, and subsequently won a scholarship to the Westlake School for Girls in Los Angeles. While in her teens, Ride was ranked in the top 20 nationally on the junior tennis circuit. After graduating from high school, she attended Swarthmore College in Pennsylvania. During her sophomore year, she left Swarthmore to pursue a career in tennis. After three months she determined that college was a better option for her, and enrolled at Stanford University. In 1973, she received a Bachelor of Science in physics and a Bachelor of Arts in English. She continued at Stanford, earning her Master of Science and doctorate degrees in physics in 1975 and 1978.

In 1977, Ride answered a newspaper ad placed by the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Realizing that technological and scientific skills were as important to the future of the Space Program as good pilots, NASA began a search for young scientists to serve as "mission specialists" on future space flights. Ride was one of only 5 women selected for NASA’s class of ’78. Her natural athletic ability was an incredible asset as she trained with NASA in 1977. Parachute jumping and water survival training accompanied her technical and scientific instruction.

Ride was one of five crewmembers aboard the space shuttle Challenger STS-7. On June 18, 1983, she became the first American woman in space, and the youngest American in space. The mission took one week to complete. Before her launch, Dr. Ride was interviewed several times about her preparation for going into space. Among questions about her training, she was also asked questions about how space was going to affect her ability to reproduce, and what kind of makeup she was going to take on the mission. She handled the questions with grace, and later said, “It’s too bad this is such a big deal. It’s too bad our society isn’t further along.”

During the mission, Ride was the flight engineer. She launched two communication satellites and operated the shuttle’s mechanical arm as well as conducted experiments. During a 2008 interview, Ride recalled, “On launch day, there was so much excitement and so much happening around us in crew quarters, even on the way to the launch pad, I didn’t really think about it that much at the time—but I came to appreciate what an honor it was to be selected to be the first to get a chance to go into space."

On October 5, 1984, Ride went on another shuttle mission- the STS-41G. She spent eight days conducting scientific observations of the Earth. She also worked on refueling techniques for shuttles. After her second mission, Ride worked on investigating the 1986 Challenger accident. After the investigation, she took the role of special assistant to the NASA administrator for long range and strategic planning.

Ride served as the Director of the California Space Science Institute, a research institute of the University of California. She also worked as a physicist and physics professor at the University of California, San Diego. Ride was a member of the President's Committee of Advisors on Science and Technology and served on the Advisory Board of the National Women's History Museum.

She passed away on July 23, 2012 after a 17-month battle with pancreatic cancer. She was 61. During her life, Ride kept her personal life private. She married fellow astronaut Steve Hawley in 1982, but they divorced in 1987.After her passing, Tam O’Shaughnessy opened up about their 27 year relationship. They met as children while competing in tennis competitions, remained close friends, and the friendship blossomed into love. Ride and O’Shaughnessy were open about their relationship as partners and as business partners, especially toward the end of Ride’s life. Not only is Ride the first American woman in space, she is also the first acknowledged gay astronaut. In 2013, President Obama posthumously honored Ride with a Presidential Medal of Freedom, and O’Shaughnessy accepted the award.

Dr. Sally Ride was passionate about improving science education and helping young women and girls foster an interest in science. One of her endeavors was Imaginary Lines, which supports girls interested in math, science, and technology. She also wrote seven children’s books with space exploration themes. She and O’Shaughnessy established Sally Ride Science, a nonprofit organization that encourages children from all backgrounds to take an interest in science, technology, engineering and math (STEM.) Even after her death, Sally Ride’s legacy inspires people to reach for the stars.


21 Fascinating Women's History Month Facts

As recent years have painfully indicated, inequality and sexism is still very much alive is still very much alive and prevalent in the United States (as well as the rest of the world). Recent research found that 42 percent of women still face gender discrimination at work. They also face the "motherhood penalty," in which women earn less money after they become mothers while men who become fathers actually earn more. These prevailing inequities are exactly why Women's History Month, which is recognized in March, matters so much. Sharing Women's History Month facts and the stories of historic women isn't trivial &mdash it helps celebrate those women who paved the way, and those who are fighting for and representing women now.

In 2020, women lost a champion: Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. In her time as an attorney, she argued cases that continue to protect women from discrimination today. She also helped in the fight for equal pay and voted in favor of marriage equality.

She was also famous for her fiery spirit. In a 2015 interview with PBS, she said, "When I'm sometimes asked 'When will there be enough (women on the Supreme Court)?' and my answer is: 'When there are nine.' People are shocked. But there'd been nine men, and nobody's ever raised a question about that."

Women&rsquos History Month isn&rsquot perfect. Professor Kimberly A. Hamlin argued in a Washington Post op-ed that when men make history, it&rsquos just called &ldquohistory.&rdquo But when women make history, it&rsquos &ldquowomen&rsquos history.&rdquo It&rsquos a fair point to keep in mind, now and especially as the country moves forward to a more equitable tomorrow. The below facts about women&rsquos history and contributions of women aren&rsquot historic because they&rsquore historic just for women &mdash they&rsquore historic for everyone.

Here are 21 facts about women&rsquos history for Women&rsquos History Month.

1. The first Women's History Day was held in 1909.

Feb. 28, 1909 marked the first Woman's History Day in New York City. It commemorated the one-year anniversary of the garment workers' strikes when 15,000 women marched through lower Manhattan. From 1909 to 1910, immigrant women who worked in garment factories held a strike to protest their working conditions. Most of them were teen girls who worked 12-hour days. In one factory, Triangle Shirtwaist Company, employees were paid only $15 a week. History.com describes it as a "true sweatshop." Young women worked in tight conditions at sewing machines, and the factories owners didn't keep the factory up to safety standards. In 1911, the factory burned and 145 workers were killed. It pushed lawmakers to finally pass legislation meant to protect factory workers.

2. The day became Women's History Week in 1978.

An education task force in Sonoma County, California, kicked off Women's History Week on March 8, International Women's Day in 1978, according to the National Women's History Alliance. They wanted to draw attention to the fact that women's history wasn't really included in K-12 school curriculums at the time.

3. In 1987, it became Women's History Month.

Women's organizations, including the National Women's History Alliance, campaigned yearly to recognize Women's History Week. In 1980, President Jimmy Carter declared the week of March 8 Women's History Week across the country. By 1986, 14 states had declared the entire month of March Women's History Month, according to the Alliance. The following year, in March of 1987, activists were successful: They lobbied Congress to declare March Women's History Month.

4. The president declares every March Women's History Month.

Since 1995, every president has issued a proclamation declaring March Women's History Month, usually with a statement about its importance.

5. Every Women's History Month has a theme.

The 2020 theme was &ldquoValiant Women of the Vote,&rdquo according to the National Women's History Alliance. "In recognition of the centennial of the 19th Amendment, we will honor women from the original suffrage movement as well as 20th and 21st century women who have continued the struggle (fighting against poll taxes, literacy tests, voter roll purges, and other more contemporary forms of voter suppression) to ensure voting rights for all," the Alliance wrote in a statement. The Women's History Alliance is extending the 2020 theme since "most 2020 women&rsquos suffrage centennial celebrations were curtailed." The 2021 theme is &ldquoValiant Women of the Vote: Refusing to Be Silenced.&rdquo They will focus on women's political involvement and leadership.

6. Wyoming Territory was the first place to grant women the right to vote.

The Wyoming Territorial legislature gave every woman the right to vote in 1869, according to History.com. They elected the country's first female governor, Nellie Tayloe Ross, in 1924.

7. The 19th amendment didn't give Všechno women the right to vote.

The 19th amendment, which granted women the right to vote, was signed into law on Aug. 26, 1920. But at the time, a number of other laws prohibited Native American women, Black women, Asian American women, and Latinx women from voting, among others. It wasn't until 1924 that Native women born in the United States were granted citizenship, allowing them to vote, according to PBS. But even after that, Native women and other women of color were prevented from voting by state laws such as poll taxes and literacy tests. It wasn't until 1965, when President Lyndon B. Johnson signed the Voting Rights Act into law, that discriminatory tactics such as literacy tests were outlawed, and all women could vote.

8. Claudette Colvin refused to give up her bus seat 9 months before Rosa Parks did.

Rosa Parks' contributions to the Civil Rights Movement are undeniable. But nine months before she refused to give up her seat on a bus for a white person in Montgomery, Alabama, 15-year-old Claudette Colvin did the same thing on the same bus system. But Colvin isn't widely recognized for her act. On March 2, 1955, the day she was arrested, she had been learning about Black history at her school. "My head was just too full of black history, you know, the oppression that we went through," she told NPR in 2009. "It felt like Sojourner Truth was on one side pushing me down, and Harriet Tubman was on the other side of me pushing me down. I couldn't get up."

She was one of the plaintiffs in Browder v. Gayle, the case that ended up overturning bus segregation laws in Montgomery.

9. Geraldyn "Jerrie" Cobb was the first woman to pass astronaut testing in 1961.

But she wasn't allowed to travel to space due to her gender. She testified on Capitol Hill in 1962, saying, &ldquoWe women pilots who want to be part of the research and participation in space exploration are not trying to join a battle of the sexes,&rdquo according to the New York Times. &ldquoWe see, only, a place in our nation&rsquos space future without discrimination.&rdquo

But John Glenn, the first American to orbit Earth, opposed her. He said "it is just a fact" that women don't do certain things that men do, such as go to war and fly airplanes. &ldquoThe fact that women are not in this field is a fact of our social order,&rdquo he said.

10. About 20 years later, Sally Ride was the first woman in space &mdash and the first gay astronaut.

Sally Ride became the first woman in space on June 18, 1983, when she flew on the space shuttle Challenger. It wasn't until her death that her obituary revealed she was gay it referred to Tam O'Shaughnessy as her "partner of 27 years."

11. Women couldn't get credit cards on their own until 1974.

Until Congress passed the Equal Credit Opportunity Act of 1974, women couldn't get credit cards in their own name. Often, they had to bring a man along to cosign for them, according to Smithsonian magazine. Legal work done by late Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg laid the foundation for the Equal Credit Opportunity Act, as well as many other basic rights women have today, including the ability to attend state-funded schools, protection from pregnancy discrimination at work, and the ability to serve on juries, according to USA Today.

12. Women make up 24 percent of Congress.

One-hundred and six women serve in the United States Congress out of 535 total members. That number is expected to jump to 141 after the 2020 election. Though the number of women representatives continues to rise, it's important to keep in mind that the United States population is 50.8 percent female, according to Census data.

13. Women outnumber men as they get older.

Women age 85 and older outnumber men by about 2 to 1, according to Census data from 2018. That's about 4.2 million women to 2.3 million men in the United States.

14. More women are earning college degrees than men.

Women earn about 57 percent of bachelor's degrees, according to 2018 data from the National Center for Education Statistics.

15. The gender pay gap still persists.

Despite the ever-growing number of women getting degrees, the gender pay gap has narrowed by less than half a cent per year since the Equal Pay Act was signed in 1963, according to Forbes.com. Between 2018 and 2019, no progress was made in closing the gap either, according to Census data released in September. Women who work full-time and year-round are paid about 82 cents for every dollar that a man makes, with that gap widening even more for women of color, according to the National Women's Law Center.

16. Women make up 14.4 percent of active duty military members.

Women also make up about 18 percent of the Reserve and Coast Guard. In January 2013, the U.S. government lifted its ban on women serving in combat positions.

17. Marie Curie was the first woman to receive two Nobel prizes.

Curie was a scientist whose research on radioactivity led her to discover two new elements. She also researched the atom, and her findings have been integral in scientific advancements related to atomic bombs and medicine, according to Scientific American. She was the first woman to win a Nobel Prize, as well as the first person and only woman to win two Nobel Prizes. She won the Nobel Prize in physics in 1903 and the Nobel Prize in chemistry in 1911.

18. Eleanor Roosevelt held all-woman press conferences.

The First Lady held the first press conference for women reporters on March 6, 1933. She would cover issues &ldquoof special interest and value to the women of the country,&rdquo according to the National Women's History Museum. Over the next 12 years she held 348 press conferences for women reporters.

19. Women make up 46.8 percent of the labor force.

And 57 percent of women age 16 and older work outside of the home, according to data from the U.S. Bureau of Labor Statistics. In 2018, 49 percent of employed women in the United States said they are their family's primary breadwinner, according to a joint NBC News-Wall Street Journal poll.

20. Aretha Franklin was the first woman inducted into the Rock & Roll Hall of Fame.

Known as the "Queen of Soul," Aretha Franklin was inducted into the Rock & Roll Hall of Fame in 1987. She's known for her rendition of Otis Redding's "RESPECT," and songs of her own like &ldquo(You Make Me Feel Like) A Natural Woman." She was also involved in civil rights activism, and performed at President Barack Obama's inauguration in 2009, according to the New York Times.

21. Kamala Harris is the first woman and woman of color vice president.

After winning the 2020 presidential election with Joe Biden, Sen. Kamala Harris is making history as the first woman, first Black woman, and first Asian American vice president in U.S. history.

Subscribe to Woman's Day today and get 73% off your first 12 issues. And while you&rsquore at it, sign up for our FREE newsletter for even more of the Woman's Day content you want.


Women's Rights in Education

Education is the foundation for civic participation, and schools are formative in shaping how children and young people view themselves and others. Accordingly, it is essential that school environments foster gender equality and provide safe spaces in which all students can learn. Since the enactment of Title IX in 1972, federal law has guaranteed the right to education free from sex discrimination, and since then women and girls have made great strides toward achieving equality. But serious obstacles remain.

One major step backward is the increasing trend of separating boys and girls in public schools based on sex stereotypes. Sex-segregated educational programs are often justified based on pseudoscientific theories about how boys’ and girls’ brains function and how they learn male and female students are then subjected to radically different teaching methods in the classroom on the basis of these sex-based generalizations. Treating students differently based on their sex is the definition of sex discrimination, and the growth of this trend in our public schools is a serious threat to gender equality.

Additionally, pregnant and parenting students often face severe obstacles to educational equality, leading to high dropout rates. Schools often treat young mothers as behavior problems and deny them full access to an education, fail to provide necessary services to support them in their parenting responsibilities, and engage in policies that lead them to drop out of school. In doing so, schools deny these students equal access to the tools they need to overcome the challenges they face as young parents as well as perpetuate sexist, and often racist, conceptions about sexually active young women.

Finally, students often face gender-based violence and harassment, which schools too often trivialize and fail to take adequate steps to prevent or remedy. Students’ equal access to education depends on effective policies and responses by colleges, universities, and school districts to address the violence and harassment that many students experience.


Where are all the women in kids' history books?

Here are five women to know as they make history in front of the world's eyes.

1. Amanda Gorman

Amanda Gorman said she was "honestly shocked" to be invited to deliver the poem at the Jan. 20 inauguration of President Joe Biden, but it is Gorman who shocked the nation that day.

Gorman, 22, became the star of the inauguration with her poem, which she finished writing the night of the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol.

Gorman, who has said she plans to run for president in 2036, delivered her poem at an historic inauguration that saw Kamala Harris sworn in as the country's first female vice president.

I have never been prouder to see another young woman rise! Brava Brava, @TheAmandaGorman! Maya Angelou is cheering—and so am I. pic.twitter.com/I5HLE0qbPs

The Los Angeles native was also the youngest poet ever to read at a presidential inauguration. She went on to perform a poem at Super Bowl LV honoring the front-line workers of the coronavirus pandemic.

In the weeks since the inauguration, Gormand, a Harvard graduate, has gained millions of followers on Instagram and Twitter, signed with IMG Models and watched as her upcoming books soared to the top of Amazon's bestseller lists ahead of their release dates.

2. Chief Master Sgt. JoAnne S. Bass

Chief Master Sgt. JoAnne S. Bass made history in June when she selected as the 19th chief master sergeant of the Air Force, making her the first woman in history to serve as the highest-ranking non-commissioned member of a U.S. military service.

"I’m honored and humbled to be selected as the 19th Chief Master Sergeant of the Air Force, and follow in the footsteps of some of the best leaders our Air Force has ever known," Bass, who entered the Air Force in 1993, said in a statement. "The history of the moment isn’t lost on me I’m just ready to get after it. And I’m extremely grateful for and proud of my family and friends who helped me along the way."

Women represent around 16% of enlisted forces and 19% of the officer corps in the U.S. Military, according to data analyzed by the Council on Foreign Relations, a nonpartisan, membership organization and think tank. Women have only been able to serve in combat roles in the military for the past five years.

Two other women also recently joined Bass near the top of the military ranks.

Army Lt. Gen. Laura Richardson and Air Force Gen. Jacqueline D. Van Ovost were promoted this month to head four-star combatant commands. The two women joined Biden, Harris and Defense Secretary Lloyd Austin at a White House event marking International Women's Day on March 8.


Feminism and Education

By its very nature, feminism studies what feminists perceive to be a male-dominated society where historically girls and women have been ‘kept in their place’ while men have dominated areas such as politics, education, the military etc. How has feminism impacted education and schooling?

In the past girls have academically underachieved. At present girls are achieving better than boys if GCSE results are used as the criteria for success. Before the National Curriculum, it was not unusual for girls to pick subjects that prepared them for their futures as mothers and housewives. Cookery or Home Economics were seen as the subjects that many girls should follow whereas for some science was irrelevant.

Feminists believe society is male dominated –in other words it is a patriarchy. Feminists also believe that society is based on conflict between the sexes. They believe that women have historically been disadvantaged in society and that men historically have had more power than women. Feminists believe this is wrong and needs changing. There are many different feminist theories but they all share things in common – they look at the differences in society between men and women and try to see how these problems could be solved. Feminists believe that education is an agent of secondary socialisation that helps to enforce patriarchy. They look at society on a MACRO scale. They want to generalise their ideas about males and females to the whole of society.

Liberal feminism: Liberal feminists are the feminists who believe that the best way to fight patriarchal systems is by establishing legislation to fight discrimination. e.g. the right for some women to vote in 1918 and finally all women to vote in 1928 were liberal feminist approaches. The proposed and failed Equal Rights Amendment of the early 1980s was also a liberal feminist approach. This school of thought believes women would achieve better equality if they were just more visible in the current social structure. Liberal feminists believe changes in equal opportunities and educational policies, e.g. the National Curriculum, will end patriarchy.

Socialist/Marxist Feminism: These feminists believe that it is the gendered division of labour that contributes to women’s inequality. The fact that men have historically been paid more and get higher position in companies plays a big part. A Socialist/Marxist feminist would point out the fact that the majority of people who stay at home to raise children and take care of the home are women. A Marxist feminist believes that women are oppressed based on gender and class inequalities.

Multicultural/Women-of-Colour Feminism: These feminists believe that the traditional schools of feminist thought have been created by middle-class white women. They did not recognize that women-of-colour may also be oppressed based on racial inequalities. This school of thought argues for separate feminist thoughts like “womanism” (for African-American women, and also separate movements for Latina feminists, Native American feminists, etc.)

Radical Feminism: Radical feminists believe that the biggest oppression at work in our society is based on gender. Some believe a married woman can’t be a feminist or that straight women can’t be feminist. All-in-all it comes down to the argument that any dependence on men will equal the oppression of women. Although not all radical feminists are lesbians, this is the school of thought that has been influenced by a lot of lesbian separatist groups. Radical feminists believe patriarchy will only end when women are freed from the physical and emotional violence inflicted by men in the classroom and the playground.

Many feminists believe that women are being suppressed by a male-dominated society both in education and also in later life. They argue that the curriculum is more based around traditionally male-dominated subjects. Thus it sets up men more than women for further education or more prosperous work opportunities. Coupled with this is the stereotypical view of a woman’s part in society – of becoming housewives, marrying early and having children. Feminists argue that this contributes to the suppression put on women by the male-run society.

Sociologists Heaton and Lawson (1996) argue that the ‘hidden’ curriculum is a major source of gender socialisation within schools. They believe that schools seemed to show or have: text books with modern family culture and where children are taught from an early age that males are dominant within the family various subjects are aimed at a certain gender group, for example Food Technology would be aimed at females, leading on to the typical role of females doing housework and cooking sports in schools are very much male and female dominated within the education system, with boys playing rugby and cricket while girls play netball and rounders. It could be seen that the majority of teachers are female, but that the senior management positions are mainly male-dominated, although this is not the case in some schools.

The basic assumption shared by feminists is that the gender of divisions in society operate to the disadvantage of women. The process of gender socialisation usually encourages traditional gender roles which reinforce and justify male dominance. Feminists have shown that the so called natural differences between men and women are not true. Women are perfectly capable of building a successful career as men are. Feminists have helped transform many of our assumptions on gender. Women no longer feel their only goal in life is marriage and children. In 1976 Sharpe interviewed girls regarding their aspirations in life. They put when love and marriage as their top priorities in life with a career at the bottom. Twenty years later, she found that a job and career were top of the list for girls with marriage and children at the bottom.

Courtesy of Lee Bryant, Director of Sixth Form, Anglo-European School, Ingatestone, Essex


Podívejte se na video: Propis hanefijskog mezheba o rukovanju sa ženama??? Pezić Elvedin, prof. (Smět 2022).


Komentáře:

 1. Matholwch

  Souhlasím se vším výše uvedeným.

 2. Nikocage

  je pozoruhodné, že toto velmi cenné poselství

 3. Rice

  Musíte to říci - špatný způsob.

 4. Rene

  Moc děkuji za Vaši pomoc.

 5. Daik

  Máš naprostou pravdu. V něčem se mi tento nápad líbí, naprosto s vámi souhlasím.Napište zprávu