Historie podcastů

Ugandská lidská práva - historie

Ugandská lidská práva - historie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vláda omezila domácí a mezinárodní nevládní organizace zaměřené na správu věcí veřejných a lidská práva, mimo jiné zmrazením bankovních účtů dvou organizací. UPF je obvinilo z práce na destabilizaci vlády tím, že se postavilo proti plánu vlády zrušit čl. 102 písm. B) ústavy, a to 20. září provedlo razii v kancelářích Kampaly nevládních organizací zabývajících se lidskými právy ActionAid a Institutu strategických studií Great Lakes (GLISS) a zaútočila na kancelář Solidarity Uganda (SU) v okrese Lira. Policie zajistila soudnímu příkazu k domovní prohlídce povolení k přístupu do prostor kanceláří a dokumentů. Zaměstnanci nevládních organizací popsali nálety jako „kordonové a pátrací operace“, během nichž bylo zaměstnancům několik hodin bráněno v opuštění areálu, zatímco policie prováděla prohlídku po místnosti. Podle místních médií policie ze tří úřadů zabavila dokumenty, telefony a počítače a zatkla jednoho zaměstnance SU. 22. září UPF obvinila organizace z „přijímání zahraničních finančních prostředků na podporu nezákonných aktivit, podněcování občanských nepokojů a destabilizaci vlády“. 3. října úřady nařídily komerčním bankám zmrazit účty obchodních bank společností ActionAid a GLISS a účtů zaměstnanců GLISS v rámci vyšetřování údajného „spiknutí za účelem spáchání zločinu a praní peněz“. 11. října předsednictvo nevládních organizací nařídilo 25 nevládním organizacím (včetně GLISS, SU a ActionAid), aby od roku 2014 do sedmi dnů od přijetí směrnice poskytly značný objem dokumentů včetně pracovních plánů a ověřených kopií bankovních výpisů. Dotčené nevládní organizace si stěžovaly, že tato směrnice vytváří obtížnou zátěž a porušuje ustanovení zákona o nevládních organizacích z roku 2015, že registrované organizace nebudou muset před obnovením povolení k provozu bez řádného důvodu poskytovat dodatečnou dokumentaci, která nebyla poskytnuta. Vláda pokračovala ve zmrazování účtů na konci roku.

Úřady popřely oficiálnímu statusu organizací spojených s LGBTI kvůli diskriminačním zákonům, které bránily jejich registraci, a nevládní organizace, které pracovaly v oblasti správy věcí veřejných, lidských práv a politické účasti, byly někdy podrobovány zvláštní kontrole. Vláda často nereagovala na obavy místních a mezinárodních lidskoprávních organizací a vládní představitelé často odmítli tvrzení nevládních organizací o porušování lidských práv bezpečnostními silami.

V březnu HRW oznámila, že bezpečnostní síly při přepadení paláce krále Mumbere použily nadměrnou sílu a zabily více než 100 osob (viz část 1.a). HRW vyzvala k pozastavení velitelů operace a nezávislému vyšetřování akcí bezpečnostních sil. 15. března výkonný ředitel Media Center Ofwono Opondo uvedl, že zpráva HRW postrádala hloubku a ignorovala smrt bezpečnostních pracovníků před náletem.

Někteří aktivisté za lidská práva čelili v průběhu své práce zastrašování. V květnu místní organizace pro lidská práva Kapitola čtvrtá uvedla, že policie v Kasese zatkla svého výzkumníka třikrát za zaznamenávání prohlášení osob postižených náletem na královský palác. Podle čtvrté kapitoly policie zadržela výzkumníka pokaždé jeden nebo dva dny a poté ho bez obvinění propustila.

Dne 18. srpna HRAPF uvedl, že policie ukončila vyšetřování vloupání do své kanceláře v červnu 2016, aniž by byla zatčena, přestože obdržela záběry z bezpečnostní kamery zobrazující narušitele uvnitř kanceláře. Policie podle HRAPF uzavřela vloupání, při kterém lupiči zabili ochranku, byla běžná loupež.

Vládní orgány pro lidská práva: UHRC je ústavou pověřená instituce s kvazisoudními pravomocemi vyšetřovat obvinění z porušování lidských práv, řídit propuštění zadržených osob a přiznávat obětem zneužívání odškodné. Prezident jmenuje její správní radu, která se skládá z předsedy a pěti komisařů.

UHRC, která měla 21 poboček po celé zemi, pronásledovala podezřelé osoby porušující lidská práva, a to i ve vojenských a policejních silách. Výroční zpráva UHRC za rok 2016, vydaná 25. května, zaznamenala 848 případů v oblasti lidských práv, což je nárůst o 16 procent oproti roku 2015. Podle zprávy byl nárůst přičítán lepší informovanosti veřejnosti o mechanismech stížností UHRC. Sedmý rok po sobě byl nejvyšší počet stížností, 73 procent, proti UPF, z nichž přibližně 40 procent se týkalo mučení a týrání. Sedm procent všech stížností bylo proti UPDF, přičemž více než 60 procent těchto případů se týkalo mučení a týrání. Při porušeních nejvyšší počet případů, 51 procent, zahrnovalo zbavení osobní svobody zadržením po dobu 48 hodin před obviněním-což je nárůst o 77 procent od roku 2015. Druhým nejčastějším porušením, 45 procent případů, bylo mučení a krutost, nelidské nebo ponižující zacházení nebo trestání, což je 10procentní nárůst oproti roku 2015. UHRC přičítá tento nárůst případů mučení a osobní svobody těžkým reakcím bezpečnostních sil na opoziční aktivity během všeobecných voleb 2016 a také násilí po volbách v r. Okresy Kasese a Bundibugyo. UHRC poznamenal, že mučení zůstalo převládající navzdory zákonu o prevenci a zákazu mučení z roku 2012. UHRC navíc zjistil, že zadržování po 48 hodinách před obviněním je i nadále problémem kvůli údajné absenci některých soudních soudců, zpožděním státních zástupců při schvalování obvinění předložených policií, nedostatku zdrojů pro policii k přepravě podezřelých k soudu a občas , korupce policie nebo zneužívání funkce.

Podle aktivistů za lidská práva mnoho obětí mučení, kterým UHRC udělila odškodné, nikdy nedostalo od vlády výplatu. V roce 2016 UHRC udělila odhadem jednu miliardu šilinků (275 000) jako odškodné obětem porušování lidských práv, z nichž 40 procent přidělila obětem mučení. UHRC uvedla, že vláda vyplatila 35 procent z celkového odškodného, ​​které v roce 2016 přiznala. UHRC uvedl, že v listopadu 2016 prezident nařídil ministerstvu financí, plánování a hospodářského rozvoje zajistit, aby pět miliard šilinků (1,4 milionu dolarů) ve výši mimořádných odškodnění dlužných obětem porušování lidských práv bude plně vyplacena do konce finančního roku 2017-18 v zemi (30. června 2018).

Mnoho aktivistů za lidská práva tvrdilo, že UHRC postrádá politický vliv a vládní podporu pro vyšetřování nebo identifikaci vyšších úředníků obviněných ze zneužívání. V květnu UHRC svolal vyšší úředníky z Úřadu IGP, UPS, UPF, ministerstva obrany a UPDF, aby reagovali na obvinění z mučení; nicméně zatímco se zúčastnili vyšší úředníci z ostatních agentur, IGP se schůze nezúčastnil ani neposlal zástupce. Podle zprávy UHRC z roku 2016 bylo jediným doporučením, které vláda ze své zprávy za rok 2015 přijala, změna zákona o dětech, který UHRC původně doporučil v roce 2011. UHRC poznamenal, že vláda také částečně implementovala 63 procent doporučení z roku 2015, mnoho které UHRC několik let doporučovalo, včetně školení pro parlament o mezinárodních zásadách lidských práv, k zajištění toho, aby nová legislativa byla v souladu s příslušnými zákony, a překlad ústavy do čtyř ze 40 oficiálních jazyků země. Vláda nepodnikla žádné kroky ohledně 36 procent doporučení z roku 2015.

V roce 2016 obdržela UHRC celkové financování 20,6 miliardy šilinků (5,7 milionu USD), z toho 13,8 miliardy šilinků (3,8 milionu USD) bylo od vlády a 6,8 miliardy šilinků (1,9 milionu USD) od rozvojových partnerů. Navzdory 34 % nárůstu financování ve srovnání s rokem 2015 bylo celkové financování UHRC pro rok 2016 o 6,4 miliardy šilinků (1,76 milionu) nižší než jeho rozpočtový požadavek 27 miliard šilinků (7,4 milionu dolarů). ÚHRC uvedl, že postrádá dostatek finančních prostředků k plnému provádění svých nařízených činností.

Divize International Crimes Division (ICD) High Court, zřízená soudním dekretem v roce 2011, má jurisdikci pro genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, terorismus, obchodování s lidmi, pirátství a další mezinárodní zločiny definované ve vnitrostátním právu. Nedostatek zdrojů a personálu brání schopnosti ICD provádět vyšetřování a stíhání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v zemi. ICD v roce 2011 obvinila velitele Thomase Kwoyela kvůli obvinění z porušení Ženevských konvencí, ale zahájení jeho procesu bylo opakovaně odloženo. V roce 2014 byla Kwoyelova stížnost na vládu na dobu neurčitou přijata Africkou komisí pro lidská a lidská práva a podle právníků Kwoyela zůstala žádost na konci roku nevyřízena.

Bývalý velitel spojeneckých obranných sil Jamil Mukulu byl v roce 2015 zatčen v Tanzanii a vydán do země kvůli obvinění ze závažného porušení Ženevských úmluv kvůli jeho roli v útoku na studentskou kolej z roku 1998, při kterém zahynulo více než 100 osob. Státní zástupci během roku nedokázali vyrobit Mukulu k soudu.


Porušování lidských práv v Ugandě

Podle článku jedna Všeobecné deklarace lidských práv stanovené OSN „všechny lidské bytosti se rodí svobodné a rovné v důstojnosti a právech. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a měli by k sobě jednat v duchu bratrství. “ Propojení světa vytváří novou agendu mezinárodních problémů, které postihují silné i méně silné země.

Doktrína lidských práv usiluje o to, aby současný, údajně postideologický, geopolitický řád poskytl společný rámec pro určování základních ekonomických, politických a sociálních podmínek potřebných pro všechny jednotlivce, aby vedli minimálně dobrý život (Bova). Účinnosti prosazování a ochrany lidských práv výrazně napomáhá právní uznání doktríny jednotlivými národními státy. Předpokládá se, že morální ospravedlnění lidských práv předchází úvahám o přísné národní suverenitě (Bova). Nauka o lidských právech má pro mnoho svých příznivců za cíl poskytnout zásadně legitimní morální základ pro regulaci současného geopolitického řádu.

Problematika porušování lidských práv je v mnoha společnostech a státech prominentní po celá staletí. Zejména Uganda čelí v průběhu let mnohonásobnému porušování lidských práv národním i mezinárodním odporům. Severní Uganda je již téměř dvě desetiletí zpustošena konflikty. Tisíce civilistů byly podrobeny brutálním útokům, znásilňování, mučení, mimosoudním popravám a ničení domovů a komunit (amnestyusa.org). Dva nejpozoruhodnější trestné činy, kterým byla věnována velká pozornost médií, jsou kontroverze nucených dětí do armády a pronásledování homosexuálů.

Problém dětských vojáků lze vysledovat až k Josephu Konymu, vedoucímu ugandské partyzánské armády zvané Armáda Pánova odporu. Zpočátku byla tato skupina výrůstkem a pokračováním většího ozbrojeného hnutí odporu vedeného některými lidmi z Acholi (globalpolicy.org) proti centrální ugandské vládě, která je cítila na okraji společnosti na úkor jihogandských etnických skupin Kony byl obviněn vládní subjekty nařizující únos dětí, aby se staly otrokyněmi dětských sexu a dětskými vojáky. Odhadem se 66 000 dětí stalo vojáky a dva miliony lidí byly od roku 1986 vnitřně vysídleny (govtrack.us).

Návrh zákona proti homosexualitě je legislativní návrh, který by rozšířil kriminalizaci vztahů osob stejného pohlaví v Ugandě rozdělením homosexuálního chování do dvou kategorií: “ homosexualita se zhoršeným postavením ”, ve které by pachatel “ pachatel ” obdržel trest smrti, nebo “provinění homosexuality ”, při kterém by pachatel dostal doživotí (amnestyusa.org). “ Aggravovaná homosexualita ” je definována tak, aby zahrnovala homosexuální činy spáchané osobou, která je HIV pozitivní, je rodičem nebo autoritou, nebo kdo podává omamné látky, homosexuální činy páchané na nezletilých nebo osobách se zdravotním postižením a opakované pachatele. (patheos.com)

OSN nevykonává adekvátní práci při prosazování zákonů o lidských právech a stíhání jejich porušovatelů. Pokud OSN nebude jednat, aby zastavila toto porušování, je na silnějších a rozvinutějších zemích, aby zakročily. Vlády se však obvykle nebudou angažovat v záležitostech jiné země, pokud nedojde k pobouření jejích občanů, kteří na ně tlačí, aby přijmout opatření.

Pomoc a povědomí o těchto dvou výše uvedených problémech byly rozšířeny po celém světě díky opatřením, která občané různých států přijali se svou vládou. Díky videu Jasona Russella „Kony 2012“ byly brutální činy Joespha Konyho využívány po celém světě. Na základě Russellova virálního videa bylo vysláno sto amerických vojáků, aby pomohli ugandské armádě při sledování a zatýkání Joespha Konyho.

"Bylo to poprvé v historii, kdy Spojené státy podnikly tento druh akce, protože to lidé požadovali." Ne kvůli sebeobraně, ale proto, že to bylo správné “(invisiblechildren.com). Podobně s návrhem zákona o anti-homosexualitě tlačila řada sdělovacích prostředků, náboženských skupin a nevládních organizací na ugandskou vládu, aby se zákona zbavila. Odpor proti tomuto návrhu zákona měl natolik negativní dopad na mezinárodní vztahy Ugandy, že zcela zrušili trest smrti pro ty, u nichž bylo zjištěno, že jsou homosexuálové (jurist.org).

Díky použití technologie bylo možné rychle a široce rozšířit důležité problémy, jako jsou ty, které se vyskytují v Ugandě, z jednoho státu do druhého. Konstruktivista by souhlasil, že svět je sociálně konstruovaný a že internet a další technologie jen pomáhají šířit tyto myšlenky a hodnoty po celém světě. Pokud se můžeme podívat na svět konstruktivistickým pohledem, sdílení myšlenek a sdílení událostí v různých zemích může pomoci pouze vyjasnit problematiku porušování lidských práv a vyvinout tlak na vládu, aby podnikla kroky, které možná nebyly uvažováno dříve.


Ugandská lidská práva

Uganda má potíže s dosahováním mezinárodních standardů lidská práva pro všechny občany. Tyto potíže se soustředí na zajištění řádných hygienických zařízení, vnitřní vysídlení a rozvoj odpovídající infrastruktury. Nicméně Uganda podle humanitárního profilu sponzorovaného společností Relief Web - 2012 dělá v této oblasti značný vývoj.

Po silně napadené volební kampani byl prezident Yoweri Museveni znovu zvolen do funkce a jeho znovuzvolení bylo nezávisle ověřeno Amnesty International. Navzdory ověření výsledků voleb Amnesty vyjádřila obavy z údajného volebního násilí a omezení svobody tisku.

Ugandská lidská práva: Konflikt v severní Ugandě

Od začátku různých povstaleckých skupin, které začaly v srpnu 1986 bojovat proti vládě prezidenta Yoweri Museveniho, byly vysídleny asi 2 miliony Ugandanů a desítky tisíc jich bylo zabito. Odhaduje se, že LRA unesla 67 000 dětí, aby je od roku 1987 používaly jako dětské vojáky a otroky.

Podpis dohody o ukončení nepřátelských akcí v roce 2006 v důsledku úspěšné kampaně vedené ugandskými obrannými silami (UPDF) ukončilo násilí LRA v Ugandě.

Minulý konflikt na severu země mezi Ugandskými lidovými obrannými silami (UPDF) a Armádou lordského odporu (LRA) zdecimoval ekonomiku, zpomalil rozvoj postižených oblastí a vedl k četnému hrubému porušování lidských práv. Tato porušení se soustředila na špatné nouzové opatření poskytované vnitřně vysídleným osobám prchajícím ze svých domovů, aby se vyhnuly LRA. Za šest let od podepsání dohody o nepřátelství se mnoho z těchto vysídlených osob vrátilo do svých domovů a probíhá program rehabilitace a přestavby. Ugandská vláda i OSN uznaly, že se jedná o nedokončenou práci a že je třeba provést značná zlepšení. V této souvislosti byl zahájen rehabilitační program.

Ugandská lidská práva: Pronásledování homosexuálů

V říjnu 2009 byl v ugandském parlamentu předložen návrh zákona s názvem „Návrh zákona proti homosexualitě 2009“, který požaduje přísnější tresty pro homosexuály, a to až do výše trestu smrti. Jak bylo původně sepsáno a předloženo, tento zákon také vyžaduje, aby každý občan, který podezřívá jinou osobu z homosexuality, byl povinen nahlásit homosexuála policii, nebo také mohl dostat pokutu nebo pobyt ve vězení. Navrhovaný zákon jde tak daleko, že pronajímatelům zakazuje pronajímat známého homosexuála a zakazuje jakoukoli veřejnou diskusi o homosexualitě

Mezinárodní společenství bylo proti zavedení tohoto návrhu zákona a vyjádřilo znepokojení nad tím, že se může stát zákonem, americký prezident Barack Obama to označil za „odporné“. V důsledku sílícího mezinárodního tlaku návrh zákona nikdy neprošel fází výboru.

Dne 7. března 2012 backbench MP David Bahati znovuzavedení zákona hodně kontroverze. Byl však velmi bolestný, když poukázal na to, že ustanovení o trestu smrti bylo rozhodnuto jako zbytečné a odstraněno z návrhu zákona ve fázi výboru v 8. parlamentu. Návrh zákona zavedený do 9. parlamentu proto neobsahoval ustanovení o trestu smrti.

Tento návrh zákona je stále velmi kritický a kontroverzní. Opět se setkalo s rozšířeným odsouzením. Ugandská vláda v reakci na toto odsouzení vydala prohlášení, ve kterém citovala skutečnost, že návrh zákona byl návrhem pro soukromé členy a že neměl podporu vlády.

Dne 24. února 2014 podepsal prezident Yoweri Museveni zákon o proti homosexualitě. Následující den bulvární list „Red Pepper“ zveřejnil seznam 200 údajně homosexuálních mužů.

Po zpřísnění zákona pozastavilo pomoc Ugandě několik západních průmyslových zemí, mimo jiné Švédsko, Spojené státy a Nizozemsko. Světová banka kvůli zákonu odložila půjčku 90 milionů dolarů na ugandský zdravotnický systém

Ugandská lidská práva: Zneužívání ugandskými bezpečnostními silami

Ugandská lidská práva: politická svoboda

V dubnu 2005 byli zatčeni dva opoziční poslanci kvůli údajným politicky motivovaným obviněním. [14] Ronald Reagan Okumu a Michael Nyeko Ocula jsou z Fóra pro demokratickou změnu (FDC), hnutí, o kterém se věří, že představuje největší hrozbu pro znovuzvolení prezidenta Yoweri Museveniho v roce 2006.

Nejvýraznější opozice vůči prezidentovi Musevenimu, Kizza Besigye, kandidovala třikrát a pokaždé byla poražena. U příležitosti své poslední porážky (volby v roce 2011) vyzval Kizza Besigye všechny své členy strany FDC, aby bojkotovali parlament a nezaujali svá místa jako zvolení. Členové strany FDC to odmítli udělat a Kizza Besigye odstoupil jako vůdce strany. Besigye je prominentní politickou osobností a identifikoval několik incidentů, při nichž byla porušena jeho politická svoboda. Zejména v roce 2011 byl Besigye zatčen preventivně, nicméně okamžitě byl propuštěn, protože toto zatčení bylo ugandskými soudy považováno za nezákonné.

Ugandská lidská práva: Svoboda tisku

Stejně jako v mnoha afrických zemích vládní agentury i nadále zasahují do svobody tisku v Ugandě.

Na konci roku 2002 nezávislí Monitor noviny byly dočasně uzavřeny armádou a policií. Novináři z listu pokračovali v útoku v roce 2004, z nichž dva byli mluvčí UPDF veřejně odsouzeni jako „rebelští spolupracovníci“.

V únoru 2004 Nejvyšší soud označil trestný čin „zveřejňování falešných zpráv“ za neplatný a protiústavní.

V roce 2005 byla Uganda hodnocena jako 13. nejvíce svobodný tisk ze 48 zemí v subsaharské Africe. V roce 2010 byla Uganda hodnocena jako 15. nejvíce svobodný tisk ze 48 zemí.

24. ledna 2012 Issac Kasamani, novinář z fotografie, uvedl v novinové zprávě, že byl zastřelen policistou a přitom sledoval opoziční shromáždění. Okamžitě bylo nařízeno nezávislé vyšetřování tohoto incidentu a nezávislá zpráva dokončená cizím státem dospěla k závěru, že v dotyčné datum nebyla vystřelena žádná ostrá munice. Po vydání této zprávy ugandský ministr Hon. James Baba vyjádřil znepokojení nad standardy podávání zpráv o incidentu a oznámil svůj záměr podrobně se podívat na regulaci médií. To je mezinárodního významu.

V listopadu 2012 John Ssegawa, spoluředitel kritické hry State of the Nation, oznámil, že ugandská mediální rada se rozhodla zakázat další promítání. Ssegawa uvedla, že divadelní produkční společnost bude i nadále inscenovat inscenaci a vzpírá se zákazu

Ugandská lidská práva: dětská práce

Podle amerického ministerstva práce Uganda dosáhla v roce 2013 významného pokroku v odstraňování nejhorších forem dětské práce. Nezletilé děti se však nadále věnují namáhavým aktivitám, převážně v zemědělském sektoru a v komerčním sexuálním vykořisťování. Zpráva ministerstva Zjištění o nejhorších formách dětské práce uvádí, že 30% dětí ve věku 5 až 14 let je pracujícími dětmi a že 95% z nich pracuje v zemědělském odvětví, mimo jiné sbírá kávu a čaj, pěstuje rýži, hnát dobytek a rybařit. Případy dětské práce byly pozorovány také v těžebním průmyslu (cihlářství a výroba dřevěného uhlí) a v sektoru služeb. Mezi kategorické formy dětské práce v Ugandě patřilo sexuální a vojenské vykořisťování. V prosinci 2014 ministerstvo vydalo a Seznam zboží vyrobeného dětskou prací nebo nucenou prací kde bylo pod zemí Uganda uvedeno 10 zboží. Patřily sem cihly, dobytek, dřevěné uhlí, káva, ryby, rýže, cukrová třtina, čaj a tabák

Ugandská lidská práva: Historické žebříčky

Následuje graf hodnocení Ugandy od roku 1972 ve zprávách Freedom in the World, které každoročně vydává Freedom House. (1 je nejlepší, 7 je nejhorší)


Nezákonné zabíjení

Bezpečnostní síly v období od března nezákonně zabily nejméně 66 lidí, z nichž nejméně 12 bylo zabito kvůli porušení opatření pro zablokování.

Vzhledem k tomu, že 9. listopadu začaly volební kampaně, byly v souvislosti s nepokoji nebo protesty zabity desítky lidí, většina z nich byla zastřelena policií a dalšími bezpečnostními silami, včetně ozbrojených osob v civilu. Ve dnech 18. a 19. listopadu bylo 54 lidí zabito při protestech, které následovaly po zatčení opozičního prezidentského kandidáta a populárního hudebníka Roberta Kyagulanyiho (také známého jako Bobi Wine) během kampaně ve východní Ugandě.


Historie násilí na opakování v Ugandě

Nedávné protesty na podporu vůdce ugandské opozice Roberta Kyagulangiho a těžká reakce bezpečnostních sil pro mě zdůrazňují, jak málo se toho v Ugandě za poslední desetiletí změnilo.

Dnes před devíti lety jsem stál před pohotovostním oddělením nemocnice Mulago v Kampale, když lidé zranění při protestech dorazili na motocyklových taxících a nákladních automobilech, kteří hledali ošetření, většinou kvůli střelným zraněním. Na konci noci jsem seděl a sledoval vynášení těl do márnice.

10. a 11. září 2009 se ugandské úřady snažily zabránit tomu, aby kulturní vůdce etnické skupiny Bugandy cestoval do Kayunga, města poblíž Kampaly, kde byly plánovány národní slavnosti Dne mládeže. Jeho příznivci vyšli do ulic, v některých případech házeli kameny a zapalovali trosky. Armáda a policie porazily demonstranty a rychle se uchýlily k živé munici a zabíjely neozbrojené demonstranty a kolemjdoucí.

Zdroje z Mulaga mi řekly, že všichni řekli, že ošetřili 88 obětí souvisejících s protesty v roce 2009, drtivou většinu střelných ran. Další oběti byly převezeny do jiných nemocnic. Vláda tvrdí, že 27 lidí přišlo o život, převážně v důsledku „zbloudilých střel“ bezpečnostních sil. Záznamy z nemocnic a místní organizace uvádějí počet obětí na více než 40. Bez ohledu na to vláda nikdy úmrtí nevyšetřovala ani neobvinila žádné členy bezpečnostních sil.

Na rozdíl od nedostatečného vyšetřování vražd bezpečnostních sil byla reakce policie na údajné provinění demonstrantů zdrcující. Téměř 850 lidí bylo obviněno ze zločinů, jako je nezákonné shromažďování a podněcování k násilí. Jedenáct bylo stíháno pro obvinění z terorismu, po třech letech ve vězení s maximální ostrahou bylo osvobozeno. Soudce ve skličujícím rozsudku označil policejní vyšetřování za „nevyléčitelně zkažené, což činí stíhání neplatným“.

Dnes, o devět let později, zůstávají obětem a jejich rodinám břemena ztráty. "Mám na srdci trvalou jizvu." Žádám odpovědné osoby ve vládě, aby zajistili, že všichni lidé, kteří se podíleli na vraždách, budou postaveni před soud a obviněni, “řekl jeden muž, jehož syn byl při těchto protestech zabit.

Jeho prosba ale vyslyšena nebyla. Ugandské bezpečnostní síly se v posledních několika letech opakovaně uchýlily k smrtící síle proti demonstrantům a kolemjdoucím bez jasného odůvodnění. Stát pokaždé nalévá obrovské prostředky na zatýkání občanů a zastavování protestů, i když jsou mírumilovné, ale nikdo na zajištění toho, aby chování jeho sil zůstalo v mezích zákona a obětem lidských práv se dostalo spravedlnosti.


Ugandská lidská práva - historie

Program OSN pro lidská práva se od svých skromných počátků zhruba před 60 lety značně rozrostl. Organizačně to začalo jako malá divize v sídle OSN ve čtyřicátých letech minulého století. Divize se později přestěhovala do Ženevy a byla v 80. letech povýšena na Centrum pro lidská práva. Na Světové konferenci o lidských právech v roce 1993 se mezinárodní společenství rozhodlo vytvořit silnější mandát v oblasti lidských práv se silnější institucionální podporou. V souladu s tím členské státy OSN vytvořily OHCHR usnesením Valného shromáždění v roce 1993.

Růst aktivit OSN v oblasti lidských práv je paralelní s rostoucí silou mezinárodního hnutí za lidská práva od doby, kdy Valné shromáždění OSN přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv dne 10. prosince 1948. Vytvořeno jako „společný standard úspěchu pro všechny národy a národy“ “, Deklarace poprvé v historii lidstva stanovila základní občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva, která by měla požívat všichni lidé. Postupem času byl široce přijímán jako základní norma lidských práv, kterou by měly všechny vlády respektovat. 10. prosinec, den jeho přijetí, je celosvětově oslavován jako Mezinárodní den lidských práv. Všeobecná deklarace spolu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a jeho dvěma opčními protokoly a Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech tvoří „Mezinárodní listinu o lidských právech“.

Spolu s rozvojem mezinárodního práva v oblasti lidských práv byla zřízena řada orgánů OSN pro lidská práva, aby reagovaly na měnící se výzvy v oblasti lidských práv. Při plnění svých povinností spoléhají na OHCHR jak na věcnou, tak na sekretariátovou podporu. Těmito orgány mohou být buď orgány založené na Chartě, nebo politické orgány složené ze zástupců států s mandáty stanovenými Chartou OSN, nebo to mohou být výbory založené na smlouvách s nezávislými odborníky zřízenými, s výjimkou jednoho, mezinárodními smlouvami o lidských právech a pověřené monitorováním dodržování smluvních stran ze strany smluvních stran

Komise OSN pro lidská práva, založená v roce 1946 a podřízená Hospodářské a sociální radě, byla klíčovým mezivládním orgánem OSN odpovědným za lidská práva, dokud nebyla v roce 2006 nahrazena Radou pro lidská práva. Kromě převzetí mandátů a odpovědností nově svěřená rada, nově vytvořená rada, podřízená přímo valnému shromáždění, rozšířila své mandáty. Patří mezi ně vydávání doporučení Valnému shromáždění k dalšímu rozvoji mezinárodního práva v oblasti lidských práv a provádění univerzálního pravidelného přezkumu plnění povinností a závazků každého státu v oblasti lidských práv.


  192 stran ve formátu PDF. (prostřednictvím Parlamentu Ugandské republiky, Kampala)
 • Viz také: Soudnictví a Ministerstvo spravedlnosti a ústavní záležitosti níže.
 • BBC News (British Broadcasting Corporation, Londýn, Velká Británie)
  & quot; Museveni rival Kizza Besigye zatčen kvůli protestnímu pochodu & quot; (21. února 2016)
  & quot; Průzkumy v Ugandě: Hlavní rival Museveni, Besigye, zatčen & quot; (19. února 2016)
  & quot; Ugandská opoziční kandidátka Kizza Besigye držená policií & quot; (15. února 2016)
  & quot; Ugandské volby: problémy, kandidáti, hlasování & quot; (10. února 2016)
 • Výbor na ochranu novinářů Blog: „Po sporných ugandských volbách se novináři obávají dlouhodobého zásahu,“ 1. března 2016. (New York)
 • Volební průvodce: Profil Ugandy pro prezidentské volby, únor 2016: seznam kandidátů a politických stran. (Mezinárodní nadace pro volební systémy, Washington, DC)
 • Volební komise, Uganda (Kampala, Uganda)
 • Databáze afrických voleb: Uganda, 1958-2011: shrnutí výsledků prezidentských a parlamentních voleb. (Albert C. Nunley, přes Tripod.Com, USA)
 • Zprávy BBC: & quot; Ugandské volby: Yoweri Museveni čelí Kizza Besigye, & quot; 18. února 2011 (Londýn, Velká Británie)
 • Evropská unie: Volební pozorovatelská mise při volbách 2011 v Ugandě (Brusel, Belgie)
 • The Independent. (Online): Election Watch, 2011 (Kampala, Uganda)

Stránka o projektu dokumentárního filmu o dědictví konfliktu LRA v oblasti Acholi v Ugandě. & quot. iniciativa Marjoke Oosterom (Institute of Development Studies, University of Sussex, UK), která zahájila spolupráci s projektem Refugee Law Project (RLP) s cílem převést poznatky z jejího výzkumu PhD do vizuálů.


Dějiny

V roce 2016 se Brenda Kugonza, Helen Kezie Nwoha a Pamela Agwech) podělily o nápady, jak vytvořit síť pro obránkyně pro lepší reakci na ohrožené WHRD. Spojili jsme se uspořádáním tiskové konference k příležitosti 29. listopadu 2016 (Den ochránců lidských práv žen) v kancelářích ISIS-WICCE.

Inspirována zkušenostmi a příběhy obránkyň, které nadále vystupují proti diskriminačním sociálním, kulturním a náboženským stereotypům, které je během aktivit v oblasti lidských práv vystavují řadě rizik, několik z nás spojilo a podpořilo vytvoření síť. Thus the WHRDN-U, was founded in 2017 by over 52 women defenders (organizations individuals) directly engaged in women’s rights, oil and extractives, land rights, environmental justice, youth rights, gender based violence, disability rights, media, civil, political, economic, social and cultural rights all over Uganda. Connected by their commitment and passion to human rights, many shared there long lived struggles, challenges and risk emanating from 11 sub regions of Uganda which included Acholi, Albertine, Lango , Karamoja, Busoga, Teso, Ankole, Central Buganda, WestNile , Bugisu and Rwenzori sub regions.

The membership of the WHRDN-U has grown from 52 in 2017 to 147 members as of July 2019.


THE STATE AND THE PROTECTION OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS (ESR): A CASE OF UGANDA

Written by: Mr. Otim Denis Barnabas

The debate about human rights has led to different thinking on its origin, contextualization and consequential documentation. This has been portrayed in a number of documents such as the Universal Declaration of Human Rights, the Charter of the United Nations, the African Charter on Human and Peoples Rights to mention but a few. As a result, human rights have then become embedded in states’ constitutions and legislations. This paper seeks to study the understanding of human rights, from the perspectives of Economic and social rights, and the state as an agent in the protection of these rights. Analysis shall be based on the relevant national instruments and putting at the center of the study the case of Uganda.

Following the universalisation of Human rights, many states formulated and adopted some human rights instruments as means for the recognition, promotion and protection of human rights. This included in them the Civil and Political rights and Economic, Social and Cultural rights. In this discussion focus is based on the state and the protection of Economic and Social rights in Uganda. The discussion shall include understanding human rights, and their sources, elucidation on what Economic, Social and Cultural rights are, and their domestication into the Uganda constitution, and the state mechanism used in the protection of these rights.

UNDERSTANDING AND DEFINING HUMAN RIGHTS

Understanding and defining human rights has been challenging, this is associated with first knowing what was right or what is right, and acknowledging what it meant to be right from a human centered perspective. In this aspect human rights becomes a subject of our own and individual understanding, influenced by our own judgement.
“A right is some thing to which one is entitled solely by virtue of being a person. It is that which enables one to live with dignity”, it is associated with human beings and their state of survival and livelihood, (Agbakwa, 2002).

This thinking is yet challenging in that rights have limitations and these could be due to the understanding, capacities, resources and the nature of their interpretation and implementation. Therefore, it becomes important to take a holistic approach to understand human rights, and their implementation.

In this section the aim is to trace Human Rights sources. Many theories have been advanced in the understanding of the source or origin of Human Rights by scholars such as Sophocles and Aristotle, John Locke and John Stuart Mills, Hegel and Herder. Focus is limited to the natural law and the positive school which shall influence the study of the state in the protection of Human rights and their treatment in Uganda.

To quote, John locke “No one is subject to the will or authority of other”, this quotation opens the debate between these two school of thought about Human Rights. According to Barash (2000, p.149), a brief history of Human Rights he stated that it is debatable to claim that Human Rights are as old as Human species. Human Rights themselves are God given, inalienable and fundamental and that the issue of ultimate values in a society determines Human Rights. However, Lockes’ thinking is arguably influenced by the natural school of thought, as is presented below in discussing the sources or theories of human rights.

The natural law school (Thomas Acquinas, John Lockes, Sophocles and Aristotle)

They trace the origin of human rights from the enlightenment era in Europe which gave rise to the development to the concept of Universal Human Rights for all people and its prominence. The natural law school argued that Human Rights existed from the natural order of things which are: intrinsic and provable. The approach derived Human Rights from what is reckoned as the “natural law”, which is established by authority higher than that of Governments. Thomas Acquinas (medieval Christian philosopher), put great stress on natural law as conferring to certain immutable rights upon individuals as part of the law of God.

Positivism: the positivist school include the work of Thomas Hobbes, (1588 – 1679) and Jeremy Bentham.

They critique the natural law as being vague and hollow in that it is open to vast differences of interpretation. They argue that under the positivist law, instead of human rights being absolute, they can be given and taken away, and modified by a society to suit its need . They state that, existence and content of rights could be derived only from the laws of the state. Under the positivist theory, the source of Human rights is to be found only in the enactment of a system of law with sanctions attached to it. Example the Human Rights treaties adopted by the United Nations reflect a positivist set of rights, that is rules developed by the sovereign states themselves and then made part of a system of international law.

The debate on the sources or origin of Human Rights is some thing which is complex as expressed by the arguments in the previous paragraph. These theoretical underpinnings are important in helping us to examine and understand the context in which issues of rights are advanced and why they are necessary. In this case the positivism theory is the center from which the discussion is taken in the protection of Economic and Social rights in Uganda.

WHAT ARE ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (ESCR)

Economic, Social, and Cultural Rights include the human right to work, the right to an adequate standard of living, including food, clothing, and housing, the right to physical and mental health, the right to social security, the right to a healthy environment, and the right to education. They are part of the body of human rights law that developed in the aftermath of World War II, and came to be recognized as vital rights globally.
Human rights law includes all economic and social rights, as well as civil and political rights like the right to free speech and the right to a fair trial. These rights are deeply intertwined: for example, the right to speak freely means little without a basic education, the right to vote means little if you are suffering from starvation. On the other hand, the right to work means little if you are not allowed to meet and assemble in groups to discuss work condition. This expression illustrates the indivisibility and interdependence of these rights.

Economic and Social Rights consist of three integrated components of a more comprehensive component with obvious links to Civil and Political Rights. Equal attention should be paid to the implementation and protection of all the rights as provided for by ICESCR . At the core of Social Rights is the right to an adequate Standard of Living .

Therefore, one must have to agree that in order to enjoy the social rights, economic rights should as well be inclusive. These economic rights may include the right to own property , as provided for in the constitution of Uganda Article 26, clause one and two , the right to work , and the right to social dignity. Thus, Economic rights and in particular rights to individual property right is vital in realisation of social rights. Economic rights have dual function, most clearly demonstrated in the right to own property and serves as a basis for entitlements which can ensure adequate standard of living while, on the other hand, it’s a basis of independence and therefore freedom.

In essence the document of Economic and Social rights is a plea to states to take up as a duty to ensure and enhance that individual’s enjoyment of these rights and entitlements are achieved. It also recognizes that, these are progressive rights that are hardly attained easily and its dependant on states resource capacities and policies, which is a great challenge in most developing countries due to low finances and budget deficits. The next paragraph brings with it the starting point of the discussion and the area of focus.

THE STATE AND THE DOMESTICATION OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS

The realisation of Economic and Social rights has not only been at the global level but also at the national level. The center of discussion is on Uganda and in particular the constitutional recognition of Economic and Social rights. The Economic and Social Rights that can be legally binding as they stem from the Bill of Rights are very narrowly defined and disappointingly few in number under the 1995 Constitution of the Republic of Uganda. This includes the right to own property , right to education , the right to participate and join trade union activities and the right to clean and healthy environment . This position reflects the unwillingness of the government to provide substantive rights that would entail a judicial remedy.
Surprisingly, most of the Economic and Social rights such as fundamental right to social justice and economic development , food security and good nutrition , protection of the age , right to development , access and provision of medical services , and clean and safe water , are enshrined under the National Objectives and Directive Principles of State Policy of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda.

From analytical view, Economic and Social rights have been allotted very little attention compared to the Civil and Political Rights such as right to equality and freedom from discrimination , personal liberty , protection from inhumane treatment , and civic rights and activities . Much of the Economic and Social rights have been subject under the section of National Objectives and Directive Principle of the state. These are considered more or else as a set of guidelines and not entrenched in the International Bill of Rights, thus robbing a significant body of Human Rights of legal capacity, with no or minimal litigation measures .

THE STATE AND THE PROTECTION OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS
A number of questions have been raised about who is responsible for the protection of Economic and Social Rights and no definite answer has been provided. However, various instruments at the national level have shown the state effort in the protection of Economic and Social Rights. These instrument have included the 1995 constitution of the Republic of Uganda, state financing, programmes and institutions such as the Uganda Human Rights Commission (UHRC), The constitutional courts and the Inspectorate Government General (IGG). This discussion presents the prospects and challenges of the state in the protection of Economic and Social rights.

The state has minimum requirement it has to fulfill in the protection of ESR as regards its citizens. The human rights legal framework spells out these responsibilities with obligations to respect which requires the government to refrain from interfering directly or indirectly with the enjoyment of ESCR: to protect requires the government to prevent third parties such as corporations from interfering in any way with the enjoyment of ESCR, and the obligation to fulfill which requires the government to adopt the necessary measures to achieve full recognition of ESCR.
The state (Uganda) has used a number of instruments directly and indirectly in the protection of Economic and Social rights. The level of commitment is a subject of prospects and challenges these instruments are discussed in the next page of this paper.

THE 1995 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UGANDA
The constitution can be argued to be playing two roles. Firstly, it places a duty on the state to ‘respect, protect, promote and fulfill the rights in the Bills of Rights. Secondly, it gives the state a blue print for a number of activities that should proactively guide and shape legislative action, policy, and decision making that enables the enforcement of Economic and Social Rights with redress. Besides, it gives an amount of recognizable Economic and Social rights such as the right to education, property and joining of trade unions and the right to clean and healthy environment.
In fulfilling its duty, the constitution has been a guide in the fulfillment of some Economic and Social rights, such as the right to education . For instance, the Uganda Human Rights Commission (UHRC) lauds the government of Uganda for its efforts to promote the right to education to all through Universal Primary and Secondary education. However, the UHRC report still raises concerns about the low retention rate at schools, the quality of education and regional disparities in access to education . Another challenge is that, there are no judicial enforcement or remedy to the abuse of the right to education.

THE UGANDA HUMAN RIGHTS COMMISSION (UHRC)

The Uganda Human Rights Commission (UHRC) is empowered with judicial functions under Article 53 of the Constitution of the Republic of Uganda that enable it to remedy the violations of human rights. The commission has been cited by Mubangizi in the protection of Economic and Social Right.This has been shown in the case of
Kalyango Mutesasira V. Kunsa Kiwanuka & others (Complaint No. 501 of 2000), In this case, the Commissioner held that a person could claim for pension as a right and that refusal or delay in its payment was Human Rights violation. In Uganda pension services is part of social security and a package provided to civil servant after retirement.
The UHRC have shown efforts in the protection of ESR indirectly through activities such as sensitization and training of students, local council leaders, voluntary action groups, police officers and health professionals. It carries Human Rights Education (HRE) and publications, such as the four issues of ‘your rights’ magazine and primary school human rights readers for primary one (1) to four (4) , this is a great effort to the realisation the right to education.

The commission has also been active in the protection of the right to health which is not mention in the constitution, except the constitutional objective which emphasizes that ‘ the state shall take all the practical measures to ensure the provision of basic medical services to the population’. The ‘right to health’ according to the UHRC belongs to the category of Economic, Social and Cultural rights such as the right to education, property and development, environment, food and housing. The commission further states that, these rights represent the social liberties that should be ensured “through the state”. The role of the commission is to ensure that the right to health, as in all human right is respected, protected and fulfilled. The commission carried a sensitization workshop in three districts of Uganda (Masaka, Soroti and Fort Portal), in educating the public, government officials, Non Governmental Organisations and Civil Society leaders about HIV/AIDS, in this workshop the nature of the violation of the right to health were examined and opportunities and responsibilities of every one discussed towards the protection of the right to health of persons living with HIV/AIDS .

However, the commission has not effectively decentralized its offices and only operates a handful of regional office who are swayed with the violation of Civil and Political Rights such as right to liberty, freedom from torture, freedom from servitude and assembly. This limits the availability of remedies and violations of Economic and Cultural Rights at the community level under the system of decentralization .
The most prominent and realized case in the protection of ESR’s through judicial contexts, is the South African case as presented by professor John Cantius Mubangizi, in his article entitled “prospects and challenges in the protection and enforcement of Socio-Economic Rights: Lessons from the South African experience”.
In the case of:
Van Biljon v Minister of Correctional Services , the applicants were HIV-infected prisoners who sought, inter alia, a declaratory order that their right to adequate medical treatment entitled them to the provision of expensive anti-retroviral medication. It was contended on behalf of the applicants that because the right to adequate medical treatment was guaranteed in the Bill of Rights, prison authorities could not on the basis of lack of funds, refuse to provide treatment which was medically indicated. This argument was accepted by the court. In the view of the court, the lack of funds could not be an answer to a prisoner’s constitutional claim to adequate treatment. A prisoner had a constitutional right to that form of medical treatment which was ‘adequate’. The applicants’ order was granted and the respondents were ordered to supply them with the combination of anti-retroviral medication which had been prescribed for them for as long as such medication continued to be prescribed.

THE CONSTITUTIONAL COURTS OF UGANDA

The Uganda constitutional courts have been vital in the protection of Economic and Social rights with strong decisions for compensation. This includes the ordinary courts and the high courts. This has been in accordance to Article 22, clause 1 of the 1995 constitution of Uganda which states that “whoever alleges that his constitution rights have been violated may apply to the high court for redress”. The primary type of compensation for violation of human rights has been monetary or damages. The courts have also awarded exemplary or punitive damages to a victim in cases in which the agents of state have conducted themselves in abuses of human rights. The other type of compensation is the restitution or restoration of property which have been wrongfully seized.
For example the expulsion of the Asian by the former and deceased president of Uganda Idi Amin in the 1970’s is argued to be in violation of their rights, which was coupled by seizer of their property. This was further elucidated by Edward Khiddu – Makubuya citing the cases of Twaddle: 1975, and Plender: 1972, ICJ: 1977). In response to the Asian case, the constitutional courts of Uganda in 1982 enacted the Expropriated Properties Act, (Act NO.9 of 1982) under which the expelled Asians were authorized to return to Uganda and reclaim their former properties . This laid a ground for the protection of individuals or groups to own property which is a constitutional right provided for under Article 26 of the constitution of Uganda.
However, there are limitations in the actions of the courts provided by laws, such as the limitation Act of 1969, which states that claims for recovery off land may not be brought to court after (12) twelve years .

THE INSPECTORATE OF GOVERNMENT

The Inspectorate of Government (IGG) office, is another institution provided by the constitution of Uganda in the protection of rights under chapter thirteen, under Article 225, and 230 which talks about the functions and powers of the inspectorate respectively. The Inspectorate plays indirect role namely prosecution, investigating, making reports and recommendation to any improper conduct in state public affairs by individuals and or institutions. Since its establishment in 1986, the Inspectorate has powers to receive complaints regarding violations of human rights and abuses of offices.
The Inspectorate has been significantly impacting on the structure and operations of the government in the socio-economic and political arena from where it has addressed both social and economic reconstruction, emphasizing reform and accountability within government and enhanced protection of human rights of the people . The actions of the Inspectorate is debatable in that it has a number of challenges, one which is prior is that it no judicial enforcement neither enforcement capacity either than making recommendations. It is also upon the willingness of the state to take up action to implement these recommendations.

STATE FINANCING AND BUDGET ALLOCATIONS

Another state mechanism in protecting and promoting Human Rights is the state financing and budget allocations to the various sectors. This is to enhance the provision of public goods and services. In their budget proposal for financial year 2007/08, Kenya and Tanzania pledged to boost spending on education and health, while Uganda set a side funds for rehabilitating the conflict ravaged north, where internally Displaced Persons are returning to their villages . Uganda finance and Planning Minister (former) Dr.Ezra Suruma said funds would be made available for post conflict reconstruction and development of the North. He stated that “continuing participation and development of northern Uganda and the Karamoja region is the priority in the financial year 2007-2008 budget”. In the support of the programme, a total of Uganda shillings 18.6 billion (US $ 11 Million) was allocated for resettlement and further 5 billion (US $ 3 Million) was specifically for the provision of water in northern Uganda.

In Uganda the government has used decentralization as an approach to the provision of public goods and services. However, the majority of financing for decentralization comes from the central government, and one would argue that this is an aspect of government commitment in the promotion of Human Rights. Decentralisation is a tool for the promotion of Economic and Social Rights (ESR). However, ESR are merely being seen as aspirations, policies and programmes and not real rights. This has affected the manner in which it’s attended to in terms of protection and promotion. The centralized system of governance failed to deliver services to the local Ugandans this was substituted by Decentralisation that now targets and aim at delivery of public goods right at the local levels.
Laura (2007), challenges are faced in promoting the human rights based approaches to development especially in ensuring equality and non – discrimination, increased accountability and consideration of vulnerable groups for specialized and measurable interventions. The challenge is that there is no Economic and Social security for these vulnerable individuals. Non governmental organisations have tried to get them out of the trap but it seems resources and sizes make it difficult for such categories to realize their Economic and Social rights.

The strength is that, Decentralisation as a state mechanism being used in the promotion of Economic and Social Rights has structures of intervention right from the village and sub county levels. It is a strong approach of ensuring service delivery to reach the locals and gain their participation. The local government at this level plans and execute their priority. The initiative enhances mobilization of resources required for effective service delivery. The general mandate of the local government councils relating to Economic and Social Rights are detailed in the second schedule to the local government Act, 1997 which includes education and medical services.

The protection of Economic and Social Rights has not only been limited to the state machinery, in this aspect one might think of the executive, judiciary and the legislature. Non state actors have as well plaid silent and indirect roles through advocacy and provision of social and economic services, though this is not the focus for the discussion
Much being said about the prospects in the protection of ESR, challenges can not go without mention. Among these challenges includes vital issues such as Territorial sovereignty and the principle of non interference in domestic affairs of other states. This often ignores many concerns about the status of citizenry and human rights enjoyment and on the other hand states being made responsible to account, whether it has been able to exercise effective authority over human right watch. In guise of the principle of state sovereignty and development challenges a lot of issues about Economic and Social rights have not been attended to.

The gender diamension of Economic and Social Rights in Uganda is arguably a failure. The distinction between the poor is distinctively feminine among the poor of the poorest are the females who shoulder the major domestic responsibility in unrecognized manner. Poverty is still a major hindrance to realisation of rights, this is evident by the 2005 Uganda’s Human Poverty Index -1 value of 34.7, which ranks 72nd among developing countries . Mortality rates, unemployment, exclusion and illiteracy are phenomenon that surrounds women this has denied them the realisation of vital rights such as the right to good health, education and ownership of property. The government has not done enough yet to uplift the status of women, yet without the political, economic and social inclusion of all gender, the realisation of Economic and Social Rights is a dream yet to be realized.
The threat of demographic features to the realisation of Economic and Social Rights is a real global challenge and in particular in developing countries. Demographic factors have challenged ESR in terms of employment and under employment. According to Kevin Clement the world population is expected to grow from 6.1 billion to 7.2 billion in 2015. The resultant impact is the negative economic processes that generate malign social and political outcomes, this as well increases frustrations. The decline economic strength such as the global economic crisis is another contributive factor with Africa being worst hit. Demographic factors posses’ strains on labour markets and social services, with reduced quality and efficiency in the enjoyment of Economic and Social rights.. For instance it’s arguable to state that over 50% of services nation wide in Uganda are located within Kampala the City, this shows the challenges in realisation of ESR.

The relation between deprivation and conflict underscores the fundamental link between protection of Human Rights and stability, for instance in northern Uganda that has been facing violent conflict for a period of two decades. In a state of instability, the resulting effect is the denial of basic Economic, Social and Cultural Rights. Apart from the instability it causes, the non –realisation of ESCR creates insurmountable obstacle to the enjoyment of Civil and Political Rights. Conflict has been debatably one of the factors that have caused a great challenge in the realisation of Economic and Social rights in some parts of Uganda such as the north and eastern part of the country.

REFLECTIONS AND RECOMMENDATIONS
The reflections and recommendations are based on grounds that initial mechanism for the states protection of Economic and Social Rights have loop holes, these reflections are possible prescriptions that can be adopted to ensure the realisation of these rights. However, the successes still depends on the will of the state and how issues of human rights are treated.

The first priority is the enforcement Human rights are to be enjoyed by individuals in their own societies and senses without limitations but with clear respects to other individuals and persons. The recognition, implementation and enforcement should be done through laws and effective institutions such as the courts that should be entrusted with the obligations to sue and charge violators of such rights with punitive measures best prescribe by the state courts. Secondly, human rights provisions should be subject to direct judicial scrutiny given the necessity of ensuring effective protection of human dignity, the enjoyment and protection of all rights without discrimination.
Focusing at the drastic and negative indicators of poverty, human development and security, is a clear focus that the state is not doing enough in the protection of Economic and Social Rights. It is arguable that the causes and failure registered in these indicators are failures to provide better health, education, and food security to mention but a few. Thus it is vital that the state takes good care of these issues. More focus should as well be focused on creating enabling ground and increased sensitization and education about Economic and Social Rights, states should as well in this process be able to deal effectively with individuals and institution that obstruct the realisation of these rights.

Another recommendation can be taken from the work of Edward Khiddu Makubuya, who stated that, there is a need to articulate the very notion of gross violations of human rights. Existing law appears to cater for ordinary, and perhaps, occasional violations of human rights. And yet actual Ugandan experience over the years has shown that extensive, persistent and massive violations of human rights on a wide scale over an extended period of time have gone without redress. It is the latter type of violations (encompassing genocide, mass expulsions, disappearances, mass looting) which are considered gross violations. To deal squarely with these, a new outlook is called for. There must be a national commitment expressed in the Constitution and other laws: to prevent gross violations of human rights by government and its agents, to compensate and rehabilitate victims of gross violations of human rights, in which connection the state should never grant itself immunity from liability for such violations.

Lastly, in attempt to show concern about human rights issues and its protection, fundamental principles need to inform state intervention. State should reckon the desire for peace and development and the international rule of law which is essential to the security and prosperity of mankind. In this aspect, focus on security should be granted fro a human perspective. Not in isolation, states must recognize the urgency of economic and social development to satisfy the basic needs and aspirations of the vast majority and the peoples and seek the progressive removal of wide disparities in living standards among the population .

CONCLUSION
It can be seen from the presentation that Uganda has both challenges and prospects especially the state mechanism in the protection and enforcement of Economic and Social Rights. In recognition of the Bills of Rights in the national constitution though, enough is not provided for the justiciability of the ESR exception recognition face in the National Objectives and Directive Principles of State Policy. The most important thing is the state recognition of these rights and what is required is to strengthen the enforcement mechanism, improve on the existing institutions such as the courts and the judiciary, state policy and programmes should as well be responsive to the recognition of these rights. However, the positive aspects of the mechanism should be built on and strengthened. Lastly however realistic or how good the policies and instrument to enforce or protect Economic and Social Rights, it is dependent on the state will, regardless of the contribution of other non state actors.


Title: Are LGBTQ Human Rights in Uganda a Lost Cause?

On October 4, 2019, Ugandan LGBTQ human rights activist Brian Wasswa was found fatally wounded and lying in a pool of his own blood, representing the latest casualty in the cultural war against homosexuality in Uganda.

Uganda was not always the extremely homophobic country it has transformed into. It first gained international notoriety in 2009 when David Bahati, a member of the Ugandan parliament whose views were heavily influenced by American evangelicals, introduced the now infamous “Kill the Gays” bill. Under the guise of “protecting the traditional family,” the bill advocated for the death penalty for “aggravated homosexuality” and the imprisonment of anyone “promoting” or failing to report homosexuality. Supporters of the bill equated homosexuality with pedophilia, insinuating that gay adults groomed vulnerable children into homosexuality. Although the death penalty was dropped from the 2009 version, the bill was still signed into law in 2014 as the Anti-Homosexuality Act. Six months later, and after widespread international pressure, the Ugandan Constitutional Court ruled the Anti-Homosexuality Act invalid on procedural grounds. However, even though the law itself fell, the spirit lived on, as the bill had enjoyed wide-spread support in Uganda, where 93 percent of Ugandans were opposed to homosexuality.

For Christian fundamentalists, Uganda—an impoverished country recovering from years of corruption and violence—provided a blank canvas to project their missionary zeal and strong homophobia. American fundamentalist missionaries were on a mission to save God-fearing Ugandans from the evil Western “gay agenda.” They found willing servants in opportunistic politicians and Ugandan religious leaders who argued that homosexuality was “un-African” and a Western export. But as Ugandan scholar Dr. Sylvia Tamale observes, “it is not homosexuality that is un-African but the laws that criminalized such relations…what is alien to the continent is legalized homophobia, exported to Africa by the imperialists where there had been indifference to and even tolerance of same-sex relations.”

Uganda is not unique in its criminalization of homosexuality. Over seventy countries still criminalize homosexuality, and Uganda is among thirty-two countries in Sub-Saharan Africa that still criminalize homosexuality. But Uganda is among the worst of these countries. It ranked an “F” or “Persecuting,” a failing grade on the F&M Global Barometer of Gay Rights™ (GBGR). The GBGR measures the extent to which countries are human rights protective or persecuting towards sexual minorities, ranking countries on a scale from “A” to “F.” Uganda scores a mere 11 percent, sharing this dubious distinction with The Gambia, South Sudan, and Tanzania.

Uganda continues to be ground zero in the cultural wars over homosexuality. On the heels of Wasswa’s murder, the recent threat of reintroducing the “Kill the Gays” bill from member of Parliament (MP) James Buturo and other MPs, and the arrests of over one hundred suspected homosexuals at an LGBTQ friendly bar, catapulted Uganda back into the international spotlight, signaling an escalation of violence and repression toward the Ugandan LGBTQ community. In response to international pressure, the president’s office denied that the bill will be re-introduced. But statements by high-level officials in the Ugandan government, such as Ugandan Minister for Security General Elly Tumwine, who claimed that LGBTQ people are connected to terrorism, continue to put the LGBTQ community at risk.

LGBTQ Ugandans have courageously refused to stay silent and continued to fight for their human rights. Clearly, the LGBTQ community became a pawn in the political process and a scapegoat for the ills facing Ugandan society. Stemming homophobia in Uganda will be difficult it is fully entrenched in Ugandan society and politics and is an easy way of unifying an otherwise ethnically and politically divided population. That is why a sustained, multi-pronged approach is needed to move forward.

The most important first step is challenging the narrative that homophobic politicians, religious leaders, and outsiders have crafted. This is not about the West exporting homosexuality to Africa or a “gay agenda” it is instead about right-wing Christian evangelicals from the West using homophobia as a tool to establish a foothold in the African continent, and local Ugandan politicians and “men of the cloth” profiting from this narrative. Religion has been hijacked to demonize and persecute LGBT minorities. Ugandan society has been poisoned by this exported homophobia and deliberate misinformation. There should be real consequences for this deadly promotion of hatred and bigotry. Individuals like Scott Lively, who campaigned for the repression of LGBT groups in Uganda, must be held accountable for their actions. Politicians such as David Bahati and religious leaders like Pastor Martin Ssempa and Pastor Robert Kayanja should not be granted visas to visit countries that adhere to international human rights standards. The passage of the Greater Leadership Overseas for the Benefit of Equality (GLOBE Act) would be a start. This ACT would restrict entry into the United States for anyone who commits abuse or murder against LGBTQ people. This should also be extended to members of government who promote or support the persecution of LGBTQ individuals.

To effect real change, this cannot be the work of a single government. Although US security and development aid to Uganda alone is $970 million, as Ugandan President Yoweri Museveni has made clear, “no one should think of using aid to dominate us.” The recent very public disagreement between the US envoy to Zambia and the Zambian government over the sentencing of two Zambian gay men to fifteen years in prison is a case in point. Coalitions such as the Equal Rights Coalition, comprised of forty-two countries and over thirty international non-governmental organizations, provide an important pressure on human rights persecuting countries like Uganda.

Similarly, as UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein stated, businesses must become “active agents of change. ” The UN Standards of Conduct for Business for Tackling Discrimination against LGBTI People encourages businesses to challenge abusive government action through public advocacy, collective action, and social dialogue. Museveni himself acknowledged the impact that a trade or consumer boycott would have on Uganda.

Furthermore, courageous leaders like Botswana’s president, who came out supporting the human rights of LGBTQ individuals, need to be supported. Bobi Wine, the charismatic “Ghetto President” musician and politician running for president in Uganda, shows some hope for Ugandans. He was initially against homosexuality but has since evolved in his stance, and recently stated that he “does not agree with homosexuals, but respects their rights.”

It will take generations to reverse the harm that has been done to Ugandan society. LGBTQ human rights in Uganda are not a lost cause, but they will require a concerted, sustained effort by the international community and brave Ugandans to undo the damage. The international community must maintain pressure on the Ugandan government to adhere to international human rights standards, and keep the spotlight on Ugandan society. Those courageous enough to stand up to bigotry and hatred must have the support of the international community.

The sovereignty of all countries must be respected however, when a government or society deliberately tramples on the human rights of its most vulnerable minorities, the international community must react. LGBTQ people deserve the same basic human rights as everyone else irrespective of their sexual orientation or gender identity to treat them otherwise is to violate established international human rights law. This is not just a Ugandan LGBTQ human rights issue—it is the human rights issue of the twenty-first century.

Susan Dicklitch-Nelson is Professor of Government at Franklin & Marshall College and co-creator of the F&M Global Barometer of Gay Rights® & the F&M Global Barometer of Transgender Rights®. She is the author of The Elusive Promise of NGOs in Africa: Lessons from Uganda, and of numerous scholarly articles on human rights.Komentáře:

 1. Sadal

  Wacker, what phrase ..., a splendid thought

 2. Dour

  Trefili jste se do cíle. V tom je něco také dobrý nápad, podporuji.

 3. Pheobus

  Spácháte chybu. Mohu to dokázat. Napište mi v PM, budeme si promluvit.

 4. Marybell

  Bravo, myslím, že tato věta je brilantní

 5. Shing

  What excellent question

 6. Faran

  Omlouvám se, ale podle mého názoru se mýlíte. Jsem si jistý. Napište mi v PM, mluv.

 7. Maldue

  O této otázce se také obávám. Kde najdu více informací o tomto problému?Napište zprávu