Historie podcastů

Robert Emmett Johnson

Robert Emmett Johnson


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Robert Emmett Johnson se na začátku čtyřicátých let připojil k obchodním námořníkům. V roce 1948 sloužil u Sixth Marines v Tsingtao, Čína. Během korejské války byl USMC Press Attache na USS Franklin D. Roosevelt.

Poté, co opustil námořnictvo Spojených států, pracoval Johnson u prezidenta Anastasia Somozy v Guatemale. Následovalo zaměstnání u Rafaela Trujilla v Dominikánské republice.

V roce 1961 byl Johnson zaměstnán plukovníkem Uliusem Amossem pod obchodním krytím Mezinárodních informačních služeb (INFORM) s kancelářemi v Baltimoru. Podle dokumentu CIA: „V této době už byl (Johnson) v těsném kontaktu s různými nezávislými protikomunistickými skupinami kubánského exilu v Miami i jinde.“

Předpokládá se, že Johnson se podílel na dovozu zbraní pro Ústřední zpravodajskou službu, která byla použita k zavraždění Trujilla 30. května 1961.

Nedávno odtajněný dokument dále uvádí, že v roce 1962 byl Johnson také členem Interpen. Později téhož roku pozval Johnson Roberta K. Browna (USAR/CounterIntelligence Corps) na schůzku v Miami. Brown byl vydavatelem Alberta Baya 100 otázek pro partyzána. Tato kniha obsahovala článek, který napsal Ulius Amoss Odpor bez vůdce který „odkazoval na správnou strategii vedení operací odporu proti Castrovi a uvnitř/vně Kuby“. Dokument také říká: „Byly zahrnuty také četné fotografie kádru instruktorů InterPen G/W, které byly pořízeny Brownem ve výcvikovém táboře Everglades.“

Říká se, že Johnson byl milencem novináře Dickeyho Chapelleho, který se stal prvním americkým novinářem, který zemřel ve Vietnamu, když 4. ledna 1965 vstoupila na nášlapnou minu.

Robert Emmett Johnson se přestěhoval do Kanady, kde pracoval pro mezinárodní služby informací, což byla fronta CIA. Podle Gerryho P. Hemminga se Johnson podílel na atentátu na Martina Luthera Kinga.

V 70. letech se věří, že Johnson's byl zaměstnán britskými zpravodajskými službami k dopadení a zabíjení členů Irské republikánské armády (IRA). Rovněž se tvrdilo, že Johnson se podílel na atentátu na arcibiskupa Oscara Romera 24. března 1980. Atentát nařídil Roberto D'Aubuisson, zakladatel nacionalistické republikánské aliance (ARENA).

Johnson použil přezdívky Robert Jones a Robert Roman a napsal pro ně několik článků Voják štěstěny a Pravdivý časopis. Také duch psal Trujillo: Poslední Cesar za Artura R. Espaillata, bývalého šéfa Trujillovy vojenské zpravodajské služby, a Manuál pro žoldnéřského vojáka pod přezdívkou Paul Balor.

Robert Emmett Johnson zemřel na rakovinu hrdla v roce 1992.

Bernie de Torres jsem identifikoval i poté, co Gene Propper a Gaeton Fonzi [drželi NDA, které podepsali] používali kódová slova, když se na něj odkazovali. [odkaz "Labyrinth" ("TB") & "Carlos" (Poslední vyšetřování)] Jeden z našich chlapců byl ten týden odeslán na Dealey Plaza plukovníkem Arturem Espaillatem, který tehdy sídlil v Montrealu. O měsíc později mi po příliš mnoha pivech řekl „misi“ a zuřil, že jej znovu použil Robert Emmett Johnson, „Raul“ z MLK, Jr.

Edwina Andersona Collinse zavraždili Castrovi „spolucestující“ po zjištění jeho identity a jen několik týdnů poté, co dostal za úkol proniknout do jejich „protestního pochodu“ z Kanady, po východním pobřeží a dále do Havany a GITMO . Steve Wilson a já jsme identifikovali jeho tělo v márnici pro lékařské prohlídky, a když jsem se tam zeptal asistenta na těžké tržné rány, řezné rány a pohmožděniny na Eddyho obličeji a temeni - odpověděl, že: „Bylo to pravděpodobně kvůli krabům a dalším tvorům mrtvoly mrtvoly posmrtně !! "

Po mém dotazu, jak by mohla mrtvola (ve slané vodě) nadále krvácet, získávat modřiny a trpět pohmožděninami a otoky již po 8 hodinách + v Biscayne Bay (400 yardů od doků Dinner Key & City Hall) - policejní detektivové Tony Fontana a Bill Cloy vtrhli do místnosti a chtěli znát naše účely.

Eddy Collins byl jedním z našich nejlepších plavců, o čemž svědčí, když byl vyhozen přes palubu (bez UDT stejnou záchrannou vestu, jakou má na sobě v pixelech No Name Key) - spolu s Dickey Chappelle, Hargraves a Felipe Vidal na běhu na Kubě během začátek roku 1964.

Wilson a já jsme o několik dní později vypátrali nyní skrývající se posádku lodi a s méně než Abu-Ghraibovými opatřeními jsme je důkladně „vyzpovídali“.

Jejich „oficiální“ příběh na policii byl, že Eddy byl opilý a že se ponořil přes palubu, aby získal nafukovací člun, který tu noc zmítal. Navzdory svědkům, kteří předem nahlásili výkřiky - trvali na tom, že kdyby vyslovil jeden zvuk, mohli loď otočit, lokalizovat a získat zpět. (Policistům přiznali, že přiletěli k doku, a „okamžitě“ zavolali policii ??) Živí vodáci a krevetky, kteří už Eddyho za ta léta znali, přemýšleli o velkých nesrovnalostech v načasování, zejména policie zpráva (první hovor) ukazující, že k tomu došlo asi 45 minut poté, co vodáci uslyšeli křik a zapnuli světlomety (doloženo v jejich oficiálních denících). Zeptali se „hippies“, co se děje, pouhých 5 minut po výkřicích a těsně poté, co byla loď „protestujícího“ připoutána k doku.

Eddyho Collinse najali agenti FBI (MIA/FO) a John Evans z „Johns Committee“ (Red -Squad) v Tallahassee - aby pomáhali při sledování „pochodujících míru“. „Mounties“ (RCMP) vložil do skupiny v Kanadě dvě aktiva a jedno z nich operovalo společně s jedním z našich chlapců, kteří v předchozím roce pracovali na společné operaci CSS/RCMP/FBI zahrnující Nikaragujce, Kubánce a další cizí státní příslušníci, kteří se vydávají na misi k účasti na výcvikových táborech na Kubě.

Této operaci pomáhali plk. Arturo Espaillat, Robert Emmett Johnson a vůdci pravicového „R'assemblent Nationale“ (FRN); kteří bojovali s marxistickým FLQ v Montrealu (Front D'Liberation Quebeqous).

Náš chlap však utrpěl foukané krytí přes Johnsonův šroub, neměl zájem o operátora a místo něj doporučil Eddyho.

Atentát na Dominikánskou republiku Rafaela L. Trujilla byl proveden za pomoci americké Ústřední zpravodajské služby. Zbraně 30. května 1961. zabití 69letého diktátora na osamělém úseku dálnice poblíž jeho hlavního města CIA do země na žádost atentátníků propašovala, podle vysoce kvalifikovaných zdrojů, s nimiž jsem vedl rozhovor v Santo Domingo krátce po zhroucení pravidla Trujillo.

Bylo mi řečeno, že zbraně musely přicházet zvenčí, kvůli důkladnému zkoumání Trujillem při odstraňování zbraní z vojenských základen. Tyto kontroly nedovolily spiklencům získat vlastní zbraně, aniž by probudili podezření, a to navzdory zapojení do spiknutí státního tajemníka pro ozbrojené síly generála Jose Rene Romana Fernandeze a dalších předních vojenských důstojníků.

CIA začala dodávat zbraně do Dominikánské republiky na konci roku 1960, po sérii rozhovorů mezi americkým konzulem Henrym Dearbornem, hlavním politickým důstojníkem Johnem Barfieldem z amerického konzulátu a Luisem Amiama Tiem, který měl rozsáhlé držáky banánů a dobytka a byl starostou Santo Domingo. Do spiknutí byl zapojen také Antonio Imbert, který byl guvernérem provincie Puerto Plata. Amiama i Imbert jsou tvrdí chlapi a ambiciózní. Prozatímní rada, která převzala vládu po Trujillově smrti, z obou udělala čtyřhvězdičkové generály. Když se však vedoucí armádní důstojníci zastavili na jejich povýšení na nejvyšší vojenskou hodnost, Amiama a Imbert prohlásili, že čest, která jim byla udělena, byla příliš velká a skromně se degradovali na brigádní generály.

1960 byl pro Dominikánskou republiku špatným rokem. Ekonomika byla na skládkách. Země byla v mezinárodním ostudě v důsledku Trujillovy podpory spiknutí proti životu venezuelského prezidenta Romula Betancourta. V červnu při průvodu ke dni ozbrojených sil v Caracasu vybuchlo vedle betancourtovského automobilu auto plné výbušnin, které zranilo prezidenta a zabilo další dva. Venezuelský námořní důstojník později přiznal, že propracovaná bomba byla připravena v Dominikánské republice, pravděpodobně jako akt odvety proti Venezuele za to, že v únoru 1960 požádala OAS o odsouzení Trujilla za „flagrantní porušování lidských práv“.

V srpnu téhož roku Organizace amerických států odsoudila Dominikánskou republiku a USA a několik latinskoamerických národů poté pozastavily diplomatické styky s Trujillovým režimem, ačkoli Washington držel konzulát v Ciudad Trujillo, aby chránil své obchodní zájmy.

Bylo to jedno z nejbouřlivějších období Trujillovy 31leté vlády. 14. června 1959 bylo jižní pobřeží Dominikánské republiky napadeno dominikánskými exulanty na Kubě. Byli vyhlazeni, ale pak Trujillo odhalil spiknutí, aby ho zabil, pouhých 24 hodin před tím, než to mělo být provedeno 21. ledna 1960. Následovaly masové čistky, zatýkání a několik vražd. Napětí v režimu rychle rostlo, stejně jako chamtivost vládce v byzantském stylu. Za předpokladu předsednictví dominikánské centrální banky donutil diktátor v rámci programu „úsporných opatření“ exportéry, aby u banky uložili polovinu svých dolarových příjmů, které si brzy našly cestu na účty Trujillo v zahraničí.

Během této doby Trujillo dokončoval intenzivní jízdu, započatou v polovině padesátých let nákupem komplexu cukrovarů a pozemků Haina v jižní části republiky, aby rozšířil výrobu cukru a přivlastnil si ho stále více pro sebe . Zašel tak daleko, že připravil tisíce rolnických rodin o osady squatterů a přinutil je prodat svůj dobytek a pracovat jako cukrové pivoňky. Samozřejmě se doufalo, že Dominikánská republika získá velkorysý podíl z americké kvóty na cukr, která byla dříve přidělena Kubě. Za tímto účelem pokračovala intenzivní lobbistická kampaň ve Washingtonu, převážně prostřednictvím generálního konzula Dominikánské republiky ve Washingtonu Marca A. Peny. Koncem léta 1960 Kongres zvýšil dominikánský příděl z 27 000 na 250 000 tun, ale prezident Eisenhower na něj v září uvalil represivní spotřební daň poté, co ministerská konference OAS odhlasovala ekonomické sankce proti Trujillovu režimu a přerušení diplomatických vztahů .

Jak se Trujillovy politické a finanční problémy prohlubovaly, pokračovaly rozhovory mezi Dearbornem, Barfieldem a vůdci spiknutí proti Trujillovi. Ke konci roku 1960 byl navázán kontakt mezi Amiamou a agentem CIA, který byl podle Artura R. Espaillata, bývalého šéfa Trujillovy vojenské zpravodajské služby, pojmenován Plato Cox. Toto prohlášení učinil Espaillat na tiskové konferenci v Ottawě v roce 1962; jeho jediné slovo samozřejmě nelze přijmout jako přesvědčivý důkaz. Ať už se ale agent jmenoval jakkoli, začalo pašování střelných zbraní do republiky kvůli atentátu.

Klíčovým spojením mezi atentátníky a CIA v dodávkách zbraní byl dlouholetý americký civilní obyvatel Ciudad Trujillo, Lorenzo Perry, jinak známý jako „Wimpy“, který provozoval supermarket v módní čtvrti, kde žil i Trujillo. „Wimpy“ byl po zabití krátce zatčen, ale později mu bylo dovoleno opustit zemi.

Zbraně byly dováženy v malých částech, které měly být později sestaveny plotry, mezi rutinní zásilky potravin do supermarketu, které pravidelně přijížděly do přístavu hlavního města. Části zbraní vstoupily do republiky ve speciálně označených plechovkách s potravinami, které byly později předány spiklencům.


Historie občanských práv: Vrahové Emmetta Tilla se přiznávají časopisu Look

22. ledna 1906: Pioneer letec Willa Beatrice Brown se narodil v Glasgow, Kentucky. Během práce v Chicagu se naučila létat a stala se první afroamerickou ženou, která získala licenci komerčního pilota a rsquos. V roce 1939 se provdala za svého bývalého letového instruktora Cornelius Coffey a spoluzaložili Cornelius Coffey School of Aeronautics, první černou soukromou leteckou výcvikovou akademii v USA Pod nimi cvičily stovky mužů a žen, včetně budoucích letců z Tuskegee . V roce 1941 se stala první afroamerickou důstojnicí americké civilní letecké hlídky a o pět let později se stala první černoškou, která kandidovala do Kongresu. Přestože prohrála, zůstala politicky aktivní a později sloužila v poradním sboru Federální letecké správy. Zemřela v roce 1992.

22. ledna 1973: Bývalý prezident Lyndon B. Johnson zemřel po třetím infarktu. Ačkoli se během prvních 19 let v Kongresu stavěl proti každému návrhu zákona o občanských právech, Johnson se poté začal měnit a prosadil zákon o občanských právech z roku 1957. Stal se jedním z největších zastánců občanských práv v Bílém domě s více občanskými právy legislativa přecházející pod jeho správu než jakákoli předchozí správa. & ldquo Vždy měl tento opravdový hluboký soucit, který pomáhal chudým lidem a zvláště chudým lidem barvy, ale jeho ambice byly ještě silnější než soucit, & rdquo Johnson & rsquos, životopisec Robert Caro, napsal. & ldquo Ale když se ti dva srovnali, když soucit a ctižádost konečně směřovaly stejným směrem, pak se Lyndon Johnson stává silou pro rasovou spravedlnost, bezpochyby nepřekonatelnou od Lincolna. & rdquo

23. ledna 1935: Bob Moses se narodil v Harlemu v New Yorku. Stal se polním tajemníkem SNCC a začal pracovat v hnutí za občanská práva v Mississippi v roce 1961, pomáhal organizovat registraci voličů, sit-ins, školy svobody a nakonec Freedom Summer, kam přišli Mississippi vysokoškoláci ze Severu. Působil jako spoluředitel Rady federovaných organizací (COFO), zastřešující organizace občanských práv, a pomohl zformovat Mississippi Freedom Democratic Party, aby zpochybnila celostátní delegaci Mississippi na Demokratickém národním shromáždění 1964. Zapojil se do protiválečného hnutí a opustil COFO a SNCC. V roce 1982 použil nadaci MacArthur Foundation & ldquogenius & rdquo grant na vytvoření projektu Algebra, který zlepšil matematické dovednosti mezi menšinovými studenty.

23. ledna 1957: Řidič kamionu Willie Edwards Jr. byl na cestě do práce v Montgomery v Alabamě, když ho zastavili čtyři Klansmeni. S Edwardsem si spletli jiného muže, o kterém věřili, že chodí s bílou ženou. Porazili Edwards a přinutili ho, aby skočil z mostu do řeky Alabama. O tři měsíce později bylo jeho tělo nalezeno. V roce 1976 generální prokurátor Alabamy Bill Baxley získal přiznání od jednoho Klansmana a zatkl, ale soudce obvinění zamítl. V roce 1992 jeden z těch Klansmenů, Henry Alexander, když ležel na rakovinu plic, přiznal své manželce, že byl vůdcem a Edwards nic neudělal. Případ byl znovu otevřen a soudní patolog dospěl k závěru, že smrt Edwards & rsquo byla vraždou, ale velká porota rozhodla, že nikoho neobviní. Edwards je jedním ze 40 mučedníků uvedených na památníku občanských práv v Montgomery.

24. ledna 1938: Filantropická organizace Jack and Jill of America byla založena za účelem pomoci zlepšit kvalitu života černých dětí žijících v chudobě. Během Velké hospodářské krize se sešlo 20 matek a navrhlo tento nápad. Skupina byla založena ve Philadelphii a rozšířila své programy do New Yorku a jinde.

24. ledna 1956: Časopis Look publikoval článek napsaný novinářem z Alabamy Williamem Bradfordem Huiem s názvem & ldquo Šokující příběh o schváleném zabíjení v Mississippi. & Rdquo Měsíce poté, co celobílá porota osvobodila Roy Bryant a J.W. Milam z vraždy 14letého Emmetta Tilla z roku 1955 přiznali svou vinu Huieovi, který páru zaplatil 4000 dolarů.

24. ledna 1865: Kongres schválil 13. dodatek. Státy ratifikovaly dodatek, který zrušil otroctví v USA

25. ledna 1963: Univerzita Tulane v New Orleans ukončila roky segregace, když bylo přijato pět afroamerických studentů. Tato událost byla jedním z pokusů South & rsquos směrem k desegregaci.

25. ledna 1980: Robert L. Johnson spustil Black Entertainment Television na kabelu. Síť se začala vysílat v oblasti Washingtonu, D.C. V roce 2001 se rodák z Mississippi a absolvent Princetonské univerzity stal prvním afroamerickým miliardářem poté, co prodal BET společnosti Viacom. O rok později se stal majoritním vlastníkem NBA & rsquos Charlotte Bobcats & mdash první africký Američan, který tak učinil od černošských lig. V roce 2010 Johnson prodal tým legendě NBA Michaelu Jordanovi.

26. ledna 1870: Virginie byla znovu přijata do Unie a než skončil rok, zákonodárce vytvořil oddělené školy pro černé a bílé. Následovalo mnoho dalších zákonů Jim Crow & rdquo, které upravovaly téměř každý aspekt života, včetně samostatných toalet a fontán na pití černé a bílé. V Georgii nemohl bílý baseballový tým hrát ve dvou blocích hřiště používaného Afroameričany. Státy nadále přijímaly zákony Jima Crowa až do roku 1965 poté, co prošel zákon o občanských právech i zákon o hlasovacích právech.

26. ledna 1892: Bessie Colemanová se narodila v Atlantě v Texasu, jako 10. ze 13 dětí v rodině rozdělené na úpadek. Stala se první pilotkou afroamerického původu a první držitelkou mezinárodní pilotní licence. Okouzlila publikum v Evropě a USA svými létajícími kousky, než zemřela v roce 1926 při nehodě, když se připravovala na další leteckou show. Bylo jí jen 34.

26. ledna 1916: New York City a rsquos proslulé divadlo Apollo otevřelo své brány a pomohlo nastartovat kariéru bezpočtu bavičů, včetně Michaela Jacksona.

26. ledna 1956: Krátce po zahájení bojkotování autobusu v Montgomery v Alabamě byl Martin Luther King Jr. poprvé zatčen policií a obviněn z jízdy rychlostí 30 mil / h v zóně 25 mil / h.

27. ledna 1847: Více než 100 občanů Marshallu v Michiganu pomohlo Adamu Crosswhitemu a jeho rodině, kteří unikli otroctví, uprchnout spíše do Kanady, než aby byli zajati lovci odměn. Crosswhite a jeho rodina uprchli z plantáže v Kentucky poté, co se dozvěděl, že jeho čtyři děti budou prodány. Když dorazil zástupce šerifa, skončil zatýkáním nájemných nájemců, nikoli rodiny Crosswhite, která se bezpečně dostala do Kanady. Později se rodina vrátila k Marshallovi. Útěk Crosswhite a rsquos hrál roli v pasáži zákona o uprchlém otroku z roku 1850.

28. ledna 1952: Poté, co americký okresní soud nařídil v Jižní Karolíně oddělená, ale rovnocenná školská zařízení, poslal americký nejvyšší soud Briggs v. Elliotta zpět k okresnímu soudu v USA na zkoušku do školní rady a zprávu o vyrovnání rsquos. Toto slyšení skončilo se stejnými výsledky a odvolací žaloba se stala součástí případu Brown v. Board of Education. Bitva se od té doby změnila na divadelní hru, sídlo spravedlnosti.

28. ledna 2015: Soudce obvodního soudu John C. Hayes III vyhodil z roku 1961 odsouzení osm vysokoškoláků & ldquoFriendship Nine & rdquo & mdash osm organizátorů občanských práv, kteří byli odsouzeni za překračování a protesty v obchodě McCrory v Rock Hill v Jižní Karolíně. & ldquo Nemůžeme přepisovat historii, ale můžeme ji napravit, & rdquo řekl Hayes, synovec původního soudce, který je odsoudil do vězení. Devítku zastupoval Ernest A. Finney Jr., který svůj případ obhájil o 54 let dříve a od rekonstrukce se stal prvním černým hlavním soudcem Nejvyššího soudu v Jižní Karolíně.


Preyor-Johnson: Pro lepší budoucnost učte celou historii

Demonstranti protestující proti Trumpovi se shromáždili před budovou amerického Kapitolu během povstání 6. ledna 2021 ve Washingtonu, D.C. Jak se o tom studenti dozvědí, aby to jejich generace neopakovala?

Jon Cherry /Getty Images /TNS

Pokud ti u moci překonali strach z učení a výuky naší skutečné historie, představte si, o kolik empatičtější a soucitnější lidé by byli. Možná by federální a státní zákonodárci nechtěli bojovat o hlasovací práva, protože by si uvědomili, že hlasování je základním právem, které nebylo vždy sdíleno se všemi Američany, tím méně sdíleno spravedlivě. Možná by více Američanů vidělo hodnotu při uplatňování svého volebního práva. Lidé by si rozuměli, takže by klesly projevy předsudků a rasismu.

Vím, že to začíná znít fantasticky, ale mohu & rsquot pomoci, ale zajímalo by mě to co když a jak a když tyto změny by mohly nastat. Existují obrovské překážky a mdash jako náš guvernér a většina ostatních členů texaské GOP.

Minulý týden guvernér Texasu Greg Abbott podepsal zákon HB 3979, který, stejně jako ostatní právní předpisy v celé Americe, řídí projevy učitelů a studentů ve školách, včetně zásadních rozhovorů o rasismu, diskriminaci a aktuálních událostech.

V den, kdy zákon podepsal, Abbott slíbil ještě více legislativy na zrušení teorie kritických ras, studium toho, jak rasa a rasismus ovlivnily sociální a místní systémy, na nepříliš zvláštní program zasedání stanovený na 8. července. Legislativa o potlačení voličů je také na pořadu dne.

Navzdory legislativě, která pokračuje v marginalizaci barevných lidí, boj pokračuje. Mnoho politiků, organizací, podniků a občanů se nevzdalo a mluvilo o omezení učitelů učit pravdivý popis historie. Pracují také na zajištění hlasovacích práv.

Vyrostl jsem ve městě Mathis v jižním Texasu a moje vzdělání v historii nebylo dostatečné. Neberu vinu na učitele ani na své bílé spolužáky. Učitelé dělají to nejlepší, co mohou, s dodanými standardy, osnovami a nástroji. Obviňuji systém, který je nastaven tak, aby zakořenil ty, kteří jsou u moci. Moje vzdělání se nelišilo od toho, co dostávala většina Texanů v mém věku, a věci se od té doby hodně změnily, protože třídy jsou odrazem společnosti.

Většinou jsme se tedy učili z učebnic vyprávěných od izolovaného, ​​nepřesného a nudného pohledu vypravěče a rsquos. Četli jsme a pokoušeli se zapsat fakta do paměti, abychom mohli odpovídat na otázky týkající se pracovních listů a zkoušek. Zatímco jsem se naučil základy otroctví, Martina Luthera Kinga Jr. a Rosy Parks, bylo to rychlé a jednoduché.

Nikdy jsem neuvažoval o tom, jak historie formovala svět, Ameriku, mé předky a mě. Opravdu mi to bylo jedno. Nikdy jsem neslyšel o Emmettu Tillovi, masakru rasy v Tulse v roce 1921, redliningu, nerovnostech ve vzdělávání nebo o tom, jak jsou americké věznice plné barevných lidí. A mexická americká historie? Historie Chicana nebo Tejana? Zapomeň na to. Seznam lidí a událostí, o kterých jsem neměl tušení, o některých, o kterých stále zkoumám, je dlouhý, trochu trapný a určitě ostudný.

Dokud jsem nešel na vysokou školu, myslel jsem si, že Kryštof Kolumbus, George Washington a Abraham Lincoln jsou dokonalí hrdinové, které by měli oslavovat všichni Američané. Nikdy jsem to nezpochybňoval. Ale stejně jako všechny ostatní pozoruhodné postavy v naší historii jsou to složití lidé, kteří si zaslouží kritické zkoumání.

Naše historie závisí na kontroverzích a konfliktech. Většina z toho je ostudná. Výuka musí být přiměřená věku, ale ochrana studentů před pravdou škodí.

Když jsem byl učitel žurnalistiky, snažil jsem se vystavit studenty pravdě. Dával jsem pozor, abych neprozradil své názory nebo politické sklony, ani je neznevažoval, ale jako novináři a mladí dospělí na školení se museli naučit a porozumět tomu, jak hledat fakta a přijímat redakční rozhodnutí.

6. ledna studenti jedné z mých tříd sledovali, jak bývalý prezident Donald Trump shromáždil rsquos & mdash, to byla součást našich probíhajících diskusí o práci žurnalistiky & mdash, když se nám povstání objevilo před očima. Bylo to šokující a změnilo to život. V těch chvílích v mé třídě se nikdo nestaral o politické sklony ani o barvu pleti. Záleželo jim na lidskosti a demokracii.

Představte si, že by se studenti o tom otřesném dni nedozvěděli, dokud si to po letech nepřečtou v souhrnu jedné nebo dvou vět v učebnici. Naučit se naši historii a mdash dobré, špatné a kontroverzní & mdash může změnit životy.

Pokud dokážeme najít způsob, jak učit a učit se pravdě, možná najdeme způsob, jak se odtrhnout od vytváření a opětovného vytváření represivních systémů a politik. Možná můžeme najít způsob, jak neopakovat naši zemi & rsquos nejtemnější dny & mdash nebo způsob, jak vytvořit nové.

Oprava: Můj sloupec 6. června & ldquoDiversity v redakcích vede k různorodosti zpráv a & rdquo nesprávně uvedl, že tři z pěti editorů a manažerů Express-News jsou barevní lidé. Jeden Latina se identifikuje jako bílý.


The Lynching Blues: Robert Johnson & rsquos & ldquoHellhound on My Trail & rdquojako lynčující balada

Foto s laskavým svolením Blues Archive na University of Mississippi

Od smrti Roberta Johnsona a rsquos v roce 1938 se stal kulturní ikonou a je označován jako & ldquoKing of the Delta Blues. & Rdquo 1 Během svého krátkého života a kariéry cestoval a vystupoval po celých Mississippi a Arkansas Deltas a jako jeho sláva začal účinkovat v St. Louis, Memphisu, Detroitu, Chicagu a New Yorku. 2 Jako & ldquowalking bluesman & rdquo Johnson někdy cestoval z města do města vlakem, zapřahal se nebo dokonce jel na zádi zemědělského traktoru. Když dorazil do svého nového cíle, vystupoval na rozích ulic, před holičstvími a restauracemi, na městských náměstích nebo v místních juke jointech. 3 Podle životopisce Johnsona si vybral život chodícího bluesového muzikanta, protože to bylo vhodnější než zpátečnické a monotónní dílo, které obnášelo ořezávání. 4 Tím si Johnson získal obdiv Delta bluesových hudebníků a černých posluchačů. Navzdory hvězdné pověsti společnosti Johnson & rsquos v bluesovém okruhu Delta jeho hudba během jeho života nikdy nezasáhla široké publikum. Během své krátké nahrávací kariéry (která začala přibližně dva roky před jeho smrtí v roce 1938) nahrál Johnson dvacet devět písní. Z diskografie Johnson & rsquos dosáhl během svého života skromného komerčního úspěchu pouze jeho píseň & ldquoTerraplane Blues & rdquo. 5

Navzdory malému počtu zaznamenaných blues společnosti Johnson & rsquos je jeho & ldquoHellhound on My Trail & rdquo (1937) považován za jednu z nejděsivějších písní bluesové a rsquosové a také za základní kámen rané bluesové hudby. 6 V písni se Johnson trápivě trápí a já se musím hýbat, já se musím pohybovat, blues padá jako krupobití, blues padá jako krupobití. . . A dny stále pokračují & rsquominting mě, tam & rsquos a hellhound on my trail. & Rdquo 7 Blues historici jako Robert Palmer (Deep Blues) a životopisci Johnsona, jako je Elijah Wald (Escaping the Delta: Robert Johnson and the Invention of the Blues), interpretovali & ldquoHellhound na My Trail & rdquo různými způsoby, nicméně nejoblíbenější interpretací je, že píseň evokuje Johnson & rsquos fabled deal with the Devil - dohodu, při které Johnson prodal svou duši výměnou za hudební zdatnost. 8 Podle této interpretace symbolizuje pekelný pes v písni strašidelnou přítomnost ďábla. Ačkoliv uznávám, že Johnson & rsquos & ldquoHellhound on My Trail & rdquo je multivalentní a že existuje předpoklad, že texty Johnson & rsquos jsou realistické biografické popisy, budu tvrdit, že impuls a kontext pro Johnson & rsquos & ldquoHellhound na My Trail & rdquo mohou být částečně. Tato esej & rsquos premisa konkrétně zní, že nevlastní otec Robert Johnson & rsquos Charles Dodds & rsquos poblíž lynčování a útěku z delty Mississippi v roce 1909 je věrohodným rétorickým kontextem, ve kterém je možné skladbě porozumět. Johnson & rsquos & ldquoHellhound on My Trail & rdquo nelze chápat jako pouhou ódu na jeho dohodu s ďáblem, ale také jako lynčovací baladu, která popisuje reakce místních na lynčování, jako je útěk a úzkosti, které vyplývají z věčně prchajícího násilí lynčovacího davu.

& ldquoHellhound on My Trail & rdquo je považován za jednu z nejděsivějších písní bluesové a rsquosové a také za základní kámen rané bluesové hudby.

Sloučit obsah písně interpretované umělcem s jejich biografií je obvykle neopodstatněné a kontroverzní. Ve skutečnosti učenci Johnsona Jon Michael Spencer a Russell Banks tvrdí, že texty písní Johnson & rsquos jsou spíše metaforické, než aby odkazovaly na skutečnou prožitou zkušenost. 9 V případě Robert Johnson & rsquos & ldquoHellhound on My Trail & rdquo je však pravděpodobné, že píseň inspirovalo téměř lynčování jeho nevlastního otce Charlese Doddse. Podle životopisce Roberta Johnsona Petera Guralnicka byl nevlastní otec Johnson & rsquos Charles Dodds prosperujícím výrobcem proutěného nábytku a majitelem půdy v Hazlehurstu ve státě Mississippi. Místní bílí záviděli Doddům a rsquos úspěch a vyhrožovali, že ho lynčují. V důsledku toho bílý dav téměř dosáhl tohoto cíle, nicméně těsně unikl a uprchl do Memphisu v roce 1909. Podle bluesového nadšence a folkloristy Roberta McCormicka se poblíž lynčování vyvinula rodinná legenda týkající se Charlese Dodds & rsquos. Podle všeho se vyprávělo, že Dodds dokázal uniknout lynčujícímu davu, protože se převlékl do oblečení pro ženy a rsquos. Dodds žil ve strachu, že bude jednoho dne zajat, a to natolik, že si kvůli ochraně své pravé identity změnil jméno na C. D. (Charles Dodds) Spencer. 10

Když bylo Johnsonovi ve věku od pěti do devíti let - přibližně od roku 1914 do roku 1918 - žil v Memphisu se svým nevlastním otcem. Po neočekávaném setkání s jeho matkou Julií Major v ulicích Memphisu v roce 1918 se s ní vrátil do delty Mississippi (poblíž Robinsonville, Mississippi) a už nikdy nezůstal u svého nevlastního otce. 11 Přes krátký vztah Johnson & rsquos s Doddsem během jeho formativních let je možné, že štětec Dodd & rsquos s lynčováním pomohl inspirovat & ldquoHellhound na My Trail. & Rdquo Neexistuje žádná diskuse mezi biografy Johnson & rsquos o Johnsonovi, který kdy byl pronásledován nebo pronásledován bílými nebo policií, natožpak lynčovací dav. Píseň je tedy pravděpodobně produktem představivosti společnosti Johnson & rsquos nebo zkušeností, o které slyšel z druhé ruky. I když jsou tyto závěry věrohodné a dokonce dráždivé, historie nezná ani informace o tom, zda Johnson znal příběh svého nevlastního otce a rsquos poblíž lynčování, ani jeho motivaci k vytvoření & ldquoHellhound on My Trail & rdquo.

Navzdory krátkému vztahu Johnson & rsquos s Doddsem během jeho formativních let je možné, že štětec Dodd & rsquos s lynčováním pomohl inspirovat & ldquoHellhound on My Trail. & Rdquo

I když Johnson & rsquos & ldquoHellhound on My Trail & rdquo nebyli inspirováni jeho nevlastním otcem & rsquos poblíž lynčování, texty písní a rsquos obsahují zastřené odkazy na lynčování. To be sure, there were very few direct references to lynching—such as mobs, nooses, or hound dogs—in early blues music. Robert Johnson and other bluesmen may have omitted direct references to lynching because of the fear of violent reprisal or simply because they believed their audience did not want to hear songs about lynching. 12 Nonetheless, literature professor Adam Gussow has convincingly argued that early blues songs such as Robert Johnson&rsquos &ldquoHellhound on My Trail&rdquo express a marked anxiety about being encircled by an invisible but ever-present lynch mob or some other terrifying menace. &ldquoThe blues in this sense,&rdquo declared Gussow, &ldquoare a way of symbolizing what unconsciously oppresses the black blues subject—the ever-pressuring white gaze, periodic eruptions of ritualized mob violence, the blackened knuckles and pickled fingers strewn across the lynching South.&rdquo 13

Lynchings by states and counties in the United States, 1900–1931. &mdash Library of Congress, Geography and Map Division [G3701.e625 1931.A4.]

Perhaps the most vivid example of encirclement in early blues music is Blind Lemon Jefferson&rsquos &ldquoHangman&rsquos Blues.&rdquo In &ldquoHangman&rsquos Blues,&rdquo Jefferson pictures the hanging of a black man accused of murder. He sings,

Hangman&rsquos rope sho&rsquo is tough and strong,
Hangman&rsquos rope sho&rsquo is tough and strong,
They gonna hang me because I did something wrong.

I wanna tell you the gallis Lord&rsquos a fearful sight,
I wanna tell you the gallis Lord&rsquos a fearful sight,
Hang me in the mornin&rsquo, and cut me down at night.

Mean ole hangman is waitin&rsquo to tighten up that noose,
Mean ole hangman is waitin&rsquo to tighten up that noose,
Lord, I&rsquom so scared, I&rsquom trembling in my shoes.

Jury heard my case, and they said my hands was red,
Jury heard my case, and they said my hands was red,
And judge he sentenced me be hangin&rsquo till I&rsquom dead.

Crowd &rsquoround the courthouse, and the time is going fast,
Crowd &rsquoround the courthouse, and the time is going fast,
Soon a good-for-nothin&rsquo killer is gonna breathe his last.

Lord, I&rsquom almost dyin&rsquo, gasping for my breath,
Lord, I&rsquom almost dyin&rsquo, gasping for my breath,
And a triflin&rsquowoman waitin&rsquo to celebrate my death. 14

While the song is not a protest song per se, it attempts to highlight the most appalling aspects of mob violence. Beyond protesting spectacle lynching, it calls to attention the white subject position for black listeners because spectacle lynchings took place in white spaces. 15 For instance, the song describes how a white mob crowds around the courthouse to witness a black man&rsquos execution, describes the white executioner who readies the rope for the hanging, and finally describes the anticipated emotional catharsis of a female mob participant who anxiously awaits the black man&rsquos hanging. More importantly, though, Jefferson imagines the black hanging victim as overwhelmed by fear because he is encircled by a white mob without any possibility of escape.

In &ldquoHangman&rsquos Blues,&rdquo Blind Lemon Jefferson imagines the black hanging victim as overwhelmed by fear because he is encircled by a white mob without any possibility of escape.

In contrast, in &ldquoHellhound on My Trail,&rdquo Johnson focuses on the black subject position because he endeavors to convey the psycho-emotional experience of the threat of lynching to black listeners. Johnson broods,

I got to keep movin&rsquo,
I&rsquove got to keep movin&rsquo,
Blues fallin&rsquo down like hail,
Blues fallin&rsquo down like hail.
Umm mmm mmm mmm,
Blues fallin&rsquo down like hail,
Blues fallin&rsquo down like hail,
And the days keeps on worryin&rsquo me,
There&rsquos a hellhound on my trail,
Hellhound on my trail,
Hellhound on my trail.

If today was Christmas eve,
If today was Christmas eve,
And tomorrow was Christmas day
If today was Christmas eve,
And tomorrow was Christmas day
(Aw, wouldn&rsquot we have a time, baby?)
All I would need my little sweet rider just,
To pass the time away, huh huh, to pass the time away.

You sprinkled hot foot powder, mmm,
Around my door, all around my door.
You sprinkled hot foot powder, mmm,
All around your daddy&rsquos door, hmm hmm hmm.
It keep me with ramblin&rsquo mind, rider,
Every old place I go, every old place I go.

I can tell, the wind is risin&rsquo,
The leaves tremblin&rsquo on the tree,
Tremblin&rsquo on the tree.
I can tell, the wind is risin&rsquo,
Leaves tremblin&rsquo on the tree, hmm hmm mmm mmm.
All I need&rsquos my little sweet woman,
And to keep my company, hmmm hmm, hey hey,
My company. 16

The hellhound is the song&rsquos primary evocation of lynching, which can be interpreted as a veiled reference to bloodhounds that would have been used to identify the scent of a fugitive, a practice dating back to slavery. Johnson&rsquos narrative seemingly revolves around a fugitive who has physically evaded a lynch mob that is signified by a hellhound however, psychologically, he cannot escape the fear of encirclement. Johnson alludes to this point when he sings, &ldquoBlues fallin&rsquo down like hail, / And the days keeps on worryin&rsquo me, / There&rsquos a hellhound on my trail&rdquo and implies that the lynch mob will perpetually pursue the fugitive until he is physically captured. Indeed, Johnson&rsquos pessimism regarding the inevitability of capture was rooted in reality. Southern newspaper accounts of lynching abounded with stories of blacks evading white posses or police, albeit if only temporarily. For example, in 1921 Henry Lowery, a black farm laborer, allegedly murdered white planter O. T. Nelson in Nodena, Arkansas. Fearing that he would be lynched, Lowery fled over one thousand miles to El Paso, Texas. However, he was eventually captured, returned to Nodena, and burned at the stake after local whites intercepted a letter written by Lowery. 17 To be sure, Johnson&rsquos fugitive is never lynched nor comes close to being lynched. However, the fugitive always fears that he will be lynched. Johnson&rsquos fugitive is so tormented that even the wind, trees, and leaves remind him of the lynch mobs&rsquo pursuit. Thus, in important ways, Johnson&rsquos &ldquoHellhound on My Trail&rdquo is about what it means to live in fear of lynching and the lynch mob.

Pages from The Gospel of Slavery: A Primer of Freedom, an antislavery children&rsquos alphabetary published in 1864 and written by Universalist minister and author Abel C. Thomas (1807–1880). Thomas published several works of juvenile literature together with his theological writings and religious disputation. &mdash Abel Thomas, The Gospel of Slavery: A Primer of Freedom. Boston Public Library Anti-Slavery Collection, Internet Archive.

Yet, &ldquoHellhound on My Trail&rdquo contains more than veiled references to lynching. It also highlights grassroots responses to lynching. Similar to Johnson&rsquos stepfather&rsquos clandestine escape from white lynch mob violence, &ldquoHellhound on My Trail&rdquo alludes to black flight and black social networks aiding black flight from lynch mob violence. For instance, as the narrative unfolds, it is apparent that Johnson&rsquos fugitive has been provided shelter by his lover. However, it seems because the ever-pursuing hellhound &ldquokeep me with ramblin&rsquo mind&rdquo and therefore he &ldquogot to keep movin&rsquo,&rdquo he is forced to flee his lover&rsquos protection and the psychic escape it offers. Given the mental anguish precipitated by the seeming inevitability of encirclement, Johnson&rsquos fugitive yearns for a psychic escape. Sex or specifically fantasizing about sexual fulfillment is the only thing that provides a temporary reprieve from the fugitive&rsquos psychological torment. Consequently, Johnson&rsquos fugitive fantasizes about reuniting and celebrating Christmas with his lover. Johnson&rsquos anxiety about remaining with his lover and his eventual departure likely reflected the fact that many black lynch victims were often captured by posses in the vicinity of their family&rsquos residence. 18

&ldquoHellhound on My Trail&rdquo contains more than veiled references to lynching. It also highlights grassroots responses to lynching.

Also, the song more directly references black grassroots responses to lynching when it mentions black fugitives&rsquo creativity in outsmarting their pursuers. Johnson&rsquos fugitive mentions that his sweet little rider &ldquosprinkled hot foot powder, mmm, / Around my door, all around my door.&rdquo Typically sprinkling hot foot powder is a reference to a hoodoo spell used for the purpose of &ldquoridding one&rsquos home of unwanted guests, removing unpleasant neighbors, and driving enemies away.&rdquo In certain contexts, it can also refer to placing a curse on an ex-lover. 19 Given that Johnson&rsquos fugitive is desperately attempting to physically and mentally escape the omnipresent threat of a lynch mob, the reference to foot power in &ldquoHellhound on My Trail&rdquo likely describes the fugitive lover&rsquos attempt to ward off a lynch mob. In fact, the reference to hot foot powder in &ldquoHellhound on My Trail&rdquo describes black fugitives&rsquo real-life attempts to stifle bloodhounds&rsquo ability to track them to a specific location. For example, in 1910, Steve Green, a black tenant farmer, allegedly shot and killed William Sidel, a white planter nearby Marion, Arkansas. 20 With a posse and bloodhounds on his heels, Green reportedly filled his shoes with pepper and wallowed in the mud in order to avert the bloodhounds. Miraculously, Green escaped the pursuing posse and made his way to Chicago. 21

Front page of the Obránce Chicaga, September 24, 1910, upon which the headline reads, &ldquoSteve Green Liberated.&rdquo

The story of Steve Green, read in conjunction with &ldquoHellhound on My Trail,&rdquo painfully reflects the dilemma that black Americans faced. Blacks understood that they were trapped in a society that presumed their guilt. If they submitted to arrest or capture, the best they could hope for was a speedy trial that would most likely end in a state-sanctioned &ldquolegal lynching&rdquo or at worst they would be pursued, captured, and lynched by a mob of enraged whites who were intent on exacting sadistic punishment. For example, historian W. Fitzhugh Brundage argued that, in turn-of-the-century Georgia, forty-eight percent of blacks captured by posses never reached legal authorities and of those turned over to legal authorities twenty-eight percent were lynched before they were placed in jail. 22 Even when white authorities offered a modicum of resistance to white lynch mobs, they were often overpowered by large and impassioned mobs. Given these options, blacks fled in order to save themselves from white mob violence.

In turn-of-the-century Georgia, forty-eight percent of blacks captured by posses never reached legal authorities and of those turned over to legal authorities twenty-eight percent were lynched before they were placed in jail.

The lynching blues, as represented in &ldquoHellhound on My Trail&rdquo refers to being encircled by a white lynch mob. Johnson&rsquos narrative depicts flight from white lynch mob violence as physically liberating but psychologically tormenting. This perspective was likely etched in Robert Johnson&rsquos consciousness during childhood as he listened to stories of his stepfather&rsquos successful flight. Johnson&rsquos emphasis on being perpetually tormented by a hellhound suggests that his overall point was to stress that black fugitives could physically evade lynch mob violence but never psychologically detach themselves from the omnipresent threat. Despite the song&rsquos obsession with the seemingly omnipresent threat of white lynch mob violence, its primary concern is not the inevitability of black victimization. On the contrary, it conveys blacks&rsquo seemingly omnipresent fear of lynching as a means to highlight the way in which white terrorist violence forced blacks into a perpetual state of flight from lynching and implies that black social networks make possible black fugitives&rsquo ability to physically escape capture. Indeed Robert Johnson&rsquos &ldquoHellhound on My Trail&rdquo is popularly regarded as an evocation of his mythic deal with the Devil, but given the song&rsquos likely derivation, it should also be considered a musical exploration of his stepfather&rsquos near lynching and, by extension, a psychological exploration of all black Americans who lived under the constant threat of white-on-black lynching during the era of Jim Crow.

Karlos K. Hill is an assistant professor of African American history at Texas Tech University. Hill&rsquos primary research interests include the history of lynching and the anti-lynching movement in America. His forthcoming book, tentatively titled Beyond the Rope: The Impact of Lynching on Black Culture and Memory, will be published by Cambridge University Press in winter 2016. He is also completing a second book, The Murder of Emmett Till: A Graphic History, to be published by Oxford University Press.


Johnson C. Whittaker (1858-1931)

Johnson Chesnutt Whittaker was the second black cadet at the United States Military Academy at West Point in New York. He was born in South Carolina to an enslaved mother, Maria J. Whitaker, and her free husband, James Whitaker, in 1858. (Later in life, he added a second “t” to his name.) By October 1869, Whitaker attended a freedmen’s school in Camden, where he received lessons for five years. In the fall of 1874, he became one of the first African American students to enter the University of South Carolina. Whittaker was an exceptional student, academically ahead of most of his classmates he averaged 94 percent in all his courses at the university. After befriending Richard T. Greener, his professor, Whitaker was nominated to attend West Point. He arrived there on his birthday, August 23, 1876.

Whittaker shared his room with the first black cadet, Henry O. Flipper, who was a few years his senior. Despite his stellar record at the University of South Carolina, Whittaker’s academic performance at West Point was average. He had learned from Flipper to adjust to the physical harassment from white cadets by turning the other cheek. With Flipper’s graduation, by June 1877, Whittaker was the only black cadet in the academy. One year later, Whittaker ran into academic difficulties he failed an examination and was close to a dismissal. However, his main problems stemmed not from his academic setbacks but from his forced solitude. None of the white cadets spoke to him either in class or in non-academic settings during the years he attended West Point.

On the morning of April 6, 1880, an officer found Whittaker unconscious, bound to his bed, and bloodied from slashed earlobes. His hair was cut in several places. West Point Commandant General John M. Schofield immediately investigated the incident and concluded that Whittaker had inflicted injuries upon himself and then tied his legs to the bed. The commandant added that it was unreasonable to expect blacks to compete successfully with whites and that it was a mistake to make them try. He urged that the doors of West Point be closed permanently to non-white youth.

Whittaker, shocked at the summary decision, claimed that three masked attackers were responsible for his injuries and immediately requested a court of inquiry. The court met from April to June 1880. The case received front page coverage in major newspapers while Congress debated the incident. The court of inquiry upheld Commandant Schofield’s findings but added that there was extensive prejudice at West Point toward Whittaker because of his race. President Rutherford B. Hayes removed Schofield from his post and replaced him with former Freedman’s Bureau head Oliver O. Howard. Commandant Howard ordered a full court martial to determine what actually happened and granted Whittaker a leave of absence to prepare his case.

Whittaker’s defense was handled by former South Carolina Governor Daniel Chamberlain and by Richard T. Greener, Whittaker’s former university professor. The army’s case was presented by Asa Bird Gardiner, the foremost army trial lawyer of the era. The proceedings began in June 1881 with General Nelson A. Miles as the president of the court martial. General William T. Sherman, who was then head of the army, also followed the case closely.

Whittaker was again found guilty. However, Secretary of War Robert Todd Lincoln declared the court martial invalid, a decision ratified by President Chester A. Arthur on March 22, 1882. On the same day (March 22) Lincoln ordered Whittaker dismissed from the academy because he failed an examination in June 1880.

After leaving West Point, Whittaker went on a brief speaking tour to discuss his experience. He later became a teacher at Avery Institute in Charleston, South Carolina. After studying law, Whittaker was admitted to the South Carolina bar on May 26, 1885 and began practicing in Sumter. He married Page E. Harrison, and the couple had two sons.

Whittaker found legal work difficult to obtain. He returned to teaching school in 1890 and soon became principal of the first black public school in Sumter. In 1900 he briefly worked for the U.S. Census Bureau. From 1900 to 1908 he was principal of the Colored Normal Industrial, Agricultural and Mechanical College (which later became South Carolina State University). From 1908 to 1925, Whittaker was a teacher, assistant principal and finally principal of Douglass High School in Oklahoma City, Oklahoma. The writer, Ralph Ellison, was one of his most famous students.

After his speaking tour, Johnson Chestnut Whittaker never publicly commented about his time at West Point and lived out the rest of his life as stoically as he lived in West Point. On January 14, 1931, Whittaker passed away, less than a week from the fiftieth anniversary of the beginning of his court martial. He was buried in a segregated cemetery in Orangeburg, South Carolina.


About this blog

Douglas A. Anderson is the author of The Annotated Hobbit (1988 revised and expanded edition 2002). He is currently Book Reviews Editor of the peer-reviewed online Journal of Tolkien Research (founded 2014). His anthologies of fantasy literature include Tales Before Tolkien (2003) and Tales Before Narnia (2008). More Tales Before Tolkien is due out in 2020. He is also managing director of the small publishing firm Nodens Books.

Besides his blogs on Tolkien and Fantasy (mostly Tolkien-related) and A Shiver in the Archives, which highlights literary discoveries, he contributes to the blog Wormwoodiana, devoted to classic "literature of the fantastic, supernatural and decadent." And for those with even more rarified bibliophilic tastes, he also does a personal blog for Lesser-Known Writers.

Links to recommended online articles can be found at Blinks: Read and Recommended.


Robert Emmett Johnson - History

Thomas Jefferson Johnson (1805-1868) and his wife Catherine Hyde (1810-1883) arrived in Texas in 1844. Originally from Norfolk, Virginia, Jefferson attended school at Augusta College, Kentucky and then taught in Jefferson City, Missouri where he met Catherine Hyde. After moving to Texas, Jefferson taught in several places before founding the Johnson Institute in 1852 on Bear Creek sixteen miles southwest of Austin in Hays County.

The Johnson Institute was originally intended as a boys' school, but became coeducational when girls starting applying in large numbers. It offered courses from the first grade through college levels with students graduating with the equivalent of a B.A. stupeň. Jefferson's wife and four of his children taught at the institute including Lizzie (Elizabeth E.J. Williams ). Lizzie would later be known as the Cattle Queen of Texas due to her success in the cattle business. When Jefferson died unexpectedly in 1868, his son Benjamin F. Johnson ran the Institute until it closed in 1872. The site was purchased by Walter Prescott Webb in 1942 who later leased it to Rodney Kidd. Kidd, the director of the University Interscholastic League, established a camp for boys called the Friday Mountain Ranch. The Friday Mountain Camp was operated by Kidd and his family until 1984. The International Society of Divine Love later bought the property. The Society altered the property to the extent that the Texas Historical Commission voted in 1992 to revoke its 1964 Recorded Texas Historic Landmark designation. Emmett Shelton attempted to purchase the site in the late 1980s to restore the property. He only wanted to purchase the Institute, its surrounding buildings, and the cemetery where Thomas Jefferson Johnson and Catherine Hyde Johnson were buried. The owners, wanting to sell the entire tract, sold the property to a religious organization.

Jefferson and Catherine Hyde had six children, John Hyde, Elizabeth (Lizzie), Emily Catherine (Emma), William, Benjamin, and Annie. Some of the children rose to prominence in their communities. John Hyde served in the Civil War, rising to the rank of general in the Confederate army. Upon returning, he worked as a clerk in the State Legislature. Lizzie, perhaps the most infamous Johnson, pursued many interests. Besides teaching at the Johnson Institute, she worked as a bookkeeper for prominent cattlemen. In addition, she wrote magazine and newspaper articles, which she sold to Frank Leslie Magazine. It was with those savings that she made her mark in the cattle business. In 1871, she registered her mark and brand in Travis County. Later she and her husband, Hezekiah G. Williams, traveled the Chisholm Trail together, although they ran their businesses separately. Widely considered the first woman to ride up the Chisholm Trail with her own cattle under her own brand, she was known to be a shrewd business woman. Following the death of her husband in 1914, she lived out the remainder of her life as a recluse. She died a wealthy woman in 1924 with the total value of her estate estimated at close to a quarter of a million dollars. She and her husband are buried in Oakwood Cemetery.

The Shelton family links its lineage to the Johnsons through Emily Catherine (Emma) Johnson (1843-1922) who married William Henry Greer (1845-1935). Greer served in the Confederate Army under Terry's Texas Rangers. The couple had six children: Annie Lucille, Ophelia Kate, Willie Idela, Henry Crawford, Thomas Johnson, Melvin Glen and Charles Hyde. Willie Idela (1877-1963) married John Elbert Shelton (1871-1928). After passing the Texas Bar exam without formal education, John E. practiced law. He served as county attorney and district attorney for Travis County. The couple had six sons: John E., Polk, Emmett, Edgar, Earl, and Harold. Following in their father's footsteps, both Polk and Emmett became attorneys. While maintaining a successful law practice in Austin, Emmett developed an interest in the history of West Austin and began purchasing property in the area. He went on to found the community of West Lake Hills in 1953 and over the next two decades, amassed nearly 4,000 acres. He was also a storyteller and published author. Emmett Shelton died in Austin in 2000.

Převzato z The Handbook of Texas Online:

Copelin, Laylan. "Shelton shaped West Lake Hills Lawyer, author and Austin historian also developed neighborhoods." Austin American-Statesman. 1 March 2000.

Scope and Contents

Correspondence, photographs, newspaper clippings, legal records, printed material, maps, and notes document the activities of the Johnson and Shelton families. Divided into two series, the Johnson Family and Camp Friday Mountain, the collection spans the years 1853-1992.

The Johnson Family series (1853-1894, 1909, 1922-1936, 1947-1953, 1968-1991, undated) includes correspondence, genealogical material, legal records, and newspaper clippings. Correspondence (1859-1894, undated) makes up a large portion with the majority being letters between Johnson family members during and after the Civil War (1861-1865). Most of the letters are transcribed copies between John Hyde and his sisters Emma and Lizzie, and deal mostly with his schooling at Soule University and his military experience in the Civil War. Some of the letters go into detail about life at the Johnson Institute and include subjects such as boarders and the weather. Documents highlighting the life of Lizzie Johnson are also part of this series. There is correspondence related to requests for information about her and Travis County probate documents which include an inventory of her estate. Two publications detail Lizzie's life and exploits on the cattle trail--an article published in Southwestern Historical Quarterly in January, 1947, Lizzie E. Johnson A Cattle Queen of Texas by Emily Jones Shelton and a children's book, Lizzie: Queen of the Cattle Trail by Ann Fears Crawford.

The Camp Friday Mountain series (1953, 1970, 1984-1992, undated) contains correspondence, printed material, and maps. Most of the correspondence is between William Osborn (a former camper and counselor at Camp Friday Mountain) and Emmett Shelton regarding Osborn's personal research into the site and his search for missing Johnson family material, originally donated to the Southwestern University library in Georgetown. Later correspondence between the two men document Shelton's attempt to purchase the site with Osborn acting as Shelton's legal representative. The oversized material (1987-1990, undated) includes photocopied survey maps and an aerial of Camp Friday Mountain. There is also a copy of a drawing for the renovation of the Johnson House, which is situated on the site.

Dohoda

Restrictions

Restrictions on Access

Restrictions on Use

Publication of manuscript items and photographs regarding the Johnson Institute and Camp Friday Mountain is prohibited without the permission of William S. Osborn of Austin, Texas. This restriction shall expire January 1, 2042.

Index Terms

Related Material

AF Biography Files

 • Shelton, Emmett Sr. 1905-2000
 • Shelton, Jack C.
 • Shelton, John Elbert, 1871-1928
 • Williams, Lizzie (Johnson) 1840-1924

AF Subject Files

Archives & Manuscripts

 • AR.I.001 John E. Shelton, Jr. Family Papers
 • AR.W.010 John Lewis Keel Papers
 • AR.1994.100 Austin Independent School District Outdoor Education Program Records
 • AR.2019.006 Emmett Shelton Recordings Collection

General Collection

 • Dawn Breaks with Silent Echoes by Emmett Shelton, A813.54 SH AA
 • My Austin: Remembering the Teens and Twenties by Emmett Shelton, A976.431 SH AA
 • Lizzie: Queen of the Cattle Trails by Ann Fears Crawford, A976.4040924 W6735C AA

Separated Material

Fourteen black and white photographs to Photography Collection - AF- Shelton, Emmett.

One cassette tape #1837, Katherine Johnson interviewed by Kate Eva Bohls, 1972, to Oral History Collection

Duplicate photocopies of maps and news clippings were recycled

Administrative Information

Preferred Citation

Emmett Shelton Johnson Family Papers (AR.1992.036). Austin History Center, Austin Public Library, Texas.

Acquisition Information

Processing Information

Initial Inventory and Preliminary Processing By Eric Travis 11/1992. Final Processing and Finding Aid By Wendy Thompson 3/2013. Revisions by Susan Rittereiser 3/2013.


Robert Johnson's Grave

Zobrazit všechny fotografie

We may never know proč Robert Johnson is buried here, especially when there were so many other churches in the area from which to choose—even other churches with “Zion” in their names. But, despite whatever if-ing and but-ing may still arise from the skeptics, we do know that this is indeed where Johnson is buried. All you have to do is follow a paper trail nearly 40 years in the making.

Back in 1965, a blues journalist and researcher named Gayle Dean Wardlow launched a search for Johnson’s missing death certificate. He recovered it from the state of Mississippi in 1968—30 years after Johnson died in 1938—only to find there were still quite a few holes in the story of Johnson’s young death. One of the biggest unanswered questions pertained to the bluesman’s gravesite: The death certificate named “Zion Church” in Leflore County—rather unhelpfully, considering that the county had at least three churches with names including the word “Zion.” In fact, something of a consensus later took hold that Johnson was actually buried at Mt. Zion Missionary Baptist Church in nearby Morgan City, even though there was no additional documentation to support that claim.

Things began to come into slightly clearer focus in the late 1980s, when Johnson’s half-sister, Carrie Spencer Harris, gave an interviewer further details about Johnson’s death and burial. Harris was living in Memphis when her half-brother died, and when she heard he had been speedily buried in a homemade casket, she hired the area’s only black undertaker to reinter Johnson in a professionally rendered coffin. The undertaker, Paul McDonald, had records that named Little Zion Church in Greenwood—rather than any other Zion Church in Leflore County—as Johnson’s gravesite. That didn’t stop two other memorials from popping up elsewhere, but those are other stories.

The final bit of corroboration for Little Zion came in 2000 from a woman named Rosie Eskridge, whose late husband Tom had dug Johnson’s grave at the church. She was able to verify crucial details, such as the initial usage of a homemade casket before the reinterment. Even more importantly, she had information about a man named Jim Moore—the informant listed on Johnson’s death certificate, whose identity had otherwise remained a mystery to researchers. A headstone was installed at Little Zion in 2002, and a sign on the Mississippi Blues trail says that Johnson “is thought to be buried in this graveyard.” But you don’t have to go too far to get confused.


Robert's Temple Church of God in Christ

Please help us make the Emmett Till Memorial Project better. After you read this story, TAKE A SHORT SURVEY and let us know your thoughts! Dík!

Hours after Till’s body was discovered protruding from the Tallahatchie River, Mississippi authorities began to bury the body—and the story—in a rural cemetery at a rural church deep in the Mississippi Delta. Had Till’s mother Mamie Till-Mobley not intervened and reclaimed her son’s body, Till’s lynching may have been recorded in the history books alongside the likes of George Lee and Lamar Smith. Like Till, Lee and Smith were lynched in Mississippi in the summer of 1955. Unlike Till, their stories have been largely forgotten. The difference in their respective fates can be traced to Mamie Till-Mobley's demand that the "world see" what happened to her son. It was at Robert’s Temple Church of God in Christ that the world saw. As Yvette Johnson wrote in the Song and the Silence, Mamie Till-Mobley changed the world with the open-casket funeral.

Upon arriving back in Chicago on the morning of September 2, 1955, the first stop for Till’s body was the A. A. Rayner Funeral home which, in 1955, was located at the corner of 41st and Cottage Grove. The casket arrived locked, sealed with the state seal of Mississippi, and accompanied by orders that the casket was not to be opened. If Mississippi authorities could not bury the body in a nameless cotton field, they hoped their seal would keep Till’s story under wraps. It did not work.

Till-Mobley disregarded the order and insisted that the casket be opened. It was at A. A. Rayner Funeral Home that she uttered the famous phrase: “Let the world see what they did to my boy.” Following Mamie's wishes, Rayner placed the body in the front room of their facility in a glass-topped casket. Over the next two days, as many as fifty thousand people would visit the funeral home to pay their respects.

Among the throngs at the funeral home was the photographer David Jackson. Jackson was a photographer for Johnson Publications, and Till-Mobley allowed him to be on the podium at the twelfth street station when Till’s body arrived. He then accompanied the body to Rayner and, when Till-Mobley opened the casket, he took a picture and published it in Johnson Publication’s leading outlets: Jet a Obránce Chicaga. In a way that words could never do, Jackson’s photograph captured the sheer violence visited on the body—and especially the face—of Emmett Till. Although the brutality of the picture is difficult to describe, the words of John Edgar Wideman come close. He described a face “crushed, chewed, [and] mutilated.” A face “with all the boy, all the human being battered out of it.” Jackson’s photograph transformed the Till murder from one more 1955 Mississippi lynching into the unforgettable spark of the civil rights movement. Delta activist Amzie Moore may have put it best, claiming that the photograph made Till’s murder “the best advertised lynching I had ever heard.”

For black Chicago, however, the Jackson photograph was only the beginning. On Sunday, September 4th, the body was moved to the Robert’s Temple Church of God in Christ—the home congregation of Mamie Till and her mother Alma. The two-thousand seat auditorium was filled to capacity for the funeral, and several thousand more listened to the 90-minute service on loudspeakers set up outside the church. The sermon was given by Bishop Louis Ford, who used the funeral to call on President Eisenhower to “go into the Southern states and tell the people there . . . that unless the Negro gets full freedom in America, it is impossible for us to be leaders in the rest of the world.” He closed the sermon by announcing that the burial would be delayed until Tuesday and the body would lay in state for the next two days.

The following 48 hours saw an estimated one-hundred thousand mourners file past the body.

In 1991, Robert’s Temple Church of God in Christ underwent a major renovation. The iconic cross-shaped marquis was removed, a tan brick facade was installed over the top of the original storefront, an angular roofline hid the original curved profile, a drop-ceiling was installed, and the balcony was removed.

On March 29, 2006, Robert’s Temple was designated as a Chicago Landmark. The small plaque on the west side of the building is the only visible acknowledgement of the church’s key role in the Till story.


MIT Congress Anniversary Speech

In 1911, MIT invited Taylor to speak at its 50th anniversary celebration. The Congress of Technology, as the occasion was billed, provided an opportunity to lay MIT's accomplishments before a gathering of MIT graduates, students, faculty, and friends.

Over two days, speakers reflected on the MIT experience and its relationship to a number of contemporary issues in science and technology. As one of the fifty invited alumni and faculty, Taylor was the lone black speaker at the Congress, delivering a paper entitled The Scientific Development of the Negro.

A lone female voice was also included: Ellen Swallow Richards had been scheduled to deliver a paper entitled "The Elevation of Applied Science to an Equal Rank with the So-Called Learned Professions." (The paper was printed in the proceedings, but Richards did not appear at the Congress. She died unexpectedly in March of 1911.)

Taylor began his paper by reflecting on the overall history of the black experience from slavery up to the present, almost half a century since the end of the Civil War. He laid out an insightful analysis of problems and prospects--the challenges and responsibilities facing blacks within the new social order:

[After slavery he] began to think of his old way of living and to hope for a new order. The ability to reach out and develop new lines of work, to study the things by which he was surrounded and to make the most of them. (in other words, the secrets of chemistry, of physics, of mathematics, of the principles of mechanics), all this was to him a closed book. Constantly under the will of another. there was no place for that highest of opportunities.

Taylor's ideas about the evolving framework of educational and professional opportunities for blacks appear to have marked an important middle ground in the polarized debate carried on at the time by Booker T. Washington (industrial emphasis) and W. E. B. Du Bois (intellectual emphasis). He drew from both leaders' philosophies, which he viewed as complementary rather than as conflicting.


Podívejte se na video: When Life Plans Change (Červenec 2022).


Komentáře:

 1. Kyle

  In it all the charm!

 2. Paavo

  To je zajímavé. Řekněte mi, prosím - kde se o tom mohu dozvědět více?

 3. Nikki

  Zjistil jsem, že nemáte pravdu. Jsem si jistý. We will discuss it. Napište v PM, budeme si promluvit.

 4. Quennel

  What a necessary phrase ... the phenomenal, magnificent idea

 5. Amou

  Podle mého názoru se mýlíte. Jsem si jistý. Navrhuji o tom diskutovat.

 6. Gray

  Kolik lidí k vám přijde. Závidím bílou závist.Napište zprávu