Historie podcastů

Going to Hel and Back: The Realm of the Severs Goddess of the Underworld

Going to Hel and Back: The Realm of the Severs Goddess of the UnderworldWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Lokiho zdaleka nejznámější děti jsou ty, které měl s obryní Angurbodou. Patří mezi ně vlk Fenrir, Midgardský had Jormugandr a bohyně Hel. Legendy říkají, že se děti narodily v temné jeskyni v Jotunheimu a bohové v nich viděli symboly bolesti, hříchu a smrti. Aesir se obával potenciálu tří Lokiho dětí natolik, že svázali Fenrira, vrhli Jormugandra do velkého moře a vyhnali Hel do podsvětí. Jakmile tam byla, Hel ovládla říši a sám Odin jí poskytl moc nad všemi devíti světy.

„Děti Lokiho“ (1920) od Willyho Poganyho.

Cesta do Hel

Předpokládalo se, že bohyně Hel má moc nad všemi mrtvými, kromě vyvolených zabitých, kteří byli odvezeni do Valhally. Podobně jako do jisté míry Svartalfheimu měla Helova říše také podzemní obydlí a bylo jí možné dosáhnout po cestě chladnou a drsnou cestou temnými oblastmi dalekého severu.

Legenda říká, že i Hemrod musel jet na Sleipnir devět dlouhých nocí, aby dorazil ke vchodu do říše ležící za řekou Gjoll. Řeka Gjoll, pocházející z pramene Hvergelmir v Niflheimu, protékala Ginnunga Gap a poté do jiných světů.

  • Pohanští bohové a pojmenování dnů
  • Příběh Ragnaroka a Apokalypsy
  • Gunnhild, špatně identifikované bažinové tělo a matka králů ve skandinávských ságách

Hel, severská bohyně podsvětí. (Archivář /Adobe Stock)

V Hel (Helheim) řeka teče blízko k bráně podsvětí a funguje jako hranice. Gjoll také představuje název skály, ke které je Fenrir vázán. Pokud jde o samotnou řeku, ta je prý mrazivá a protékají jí nože.

Jediný způsob, jak překročit řeku, je přes most Gjallarbru, křišťálový most klenutý zlatem, který je zavěšen na jediném vlásku. Most má údajně stálou strážkyni, ženskou kostru Modgud. Aby duchové prošli, musí jí každý zaplatit mýtné krve. V " Valhalla“, J. C. Jones popisuje most následovně:

Skleněný můstek visel na vlásku
Vyhozeno do řeky hrozné, -
Gioll, hranice Hel.
Nyní zde stála panna Modgud,
Čekání na výběr krve, -
Dívka hrozná na pohled,
Bez masa, se záštitou a přehozenou postelí.

Aby mohli přejít přes most, využili duchové vozy a koně, kteří byli vedle nich spáleni na pohřební hranici. Těla mrtvých byla také vždy vybavena botami Hel, silnými botami speciálně navrženými tak, aby chránily jejich nohy po celou cestu po drsné silnici vedoucí do Hel.

Po překročení mostu Gjallar se duchové dostali do Ironwoodu, lesa se stromy se železnými listy. Odtud museli pokračovat, dokud nedosáhli brány Hel. Bránu střežil divoký pes Garm. Garm přebýval v temné jeskyni Gnipa a jediný způsob, jak ho uklidnit, bylo nabídnout Hel-dort. Podle legendy tyto koláče nikdy nezklamaly ty, kteří během svého života dali chléb potřebným.

„Hemrod před Hel“ (1909) od Johna Charlese Dollmana.

Jaká je Hel?

Po vstupu hlavní branou v chladu a temnotě byly slyšet různé zvuky. Byly to zvuky Hvergelmiru, proudů Hel a valení ledovců v Elivagaru. Mezi proudy této říše patřil Leipter, kde se skládaly slavnostní přísahy, a Slid, řeka s meči ve svých vodách.

Velká síň bohyně Hel nesla jméno Elvidner, což znamená „bída“. Říkalo se, že její pokrm byl Hlad, její nůž byl Chamtivost, její muž byl Nečinnost, její služebná Sloth, její postel byla Sorrow, její práh byl Ruin a její závěsy byly Conflagration. J. Jones popisuje Helův sál takto:

Elvidner byla Helova síň.
Železné, s masivní zdí;
Hrozný ten palác vysoký!
Hlad byl její prostý stůl;
Odpad, její nůž; její postel, ostrá péče;
Burning Anguish rozšířila její hostinu;
Bělené kosti poskládaly každého hosta;
Mor a hladomor zpívali své runy,
Mísí se s drsnými melodiemi zoufalství.
Ubohost a agónie
E'er v Helově příbytku bude!

Hel měl různá sídla pro různé lidi, kteří vstoupili do říše. Mezi ty, kdo šli po smrti do Helu, patřili zločinci, křivopřísežníci, ti, kteří měli tu smůlu zemřít, než dostali šanci prolít krev, ti, kteří zemřeli na stáří, a ti, kteří zemřeli na nemoci. Smrt stáří nebo nemoci se dříve říkalo „smrt slámy“, protože tehdejší postele byly ze slámy.

Hel (Carl Ehrenberg, 1882) a pes Garm.

Posmrtný život v Helově říši a Nastrondu

S nevinnými a těmi, kteří žili dobrý a soucitný život, bylo v Helheimu zacházeno laskavě. Dá se říci, že si dokonce užívali určitý druh negativní blaženosti. Norští muži a ženy však raději žili a umírali jako válečníci a připojili se k Odinovu vyvolenému zabitému ve Valhalle. Když šlo o nečisté mrtvé, jako cizoložníky, vrahy a lámače přísah, byli jejich duchové vyhnáni do Nastrondu.

  • Vikingští šlehači: Skotové a Irové možná osídlili Island století před Seveřany
  • Výzkum naznačuje, že vikingské ženy doprovázely válečníky na zámořských misích
  • The Legend of Fenrir: a Wolf with a Bite

Toto místo mělo jeskyni hadů a ledově studené proudy jedu. Z tohoto místa je pramen Hvergelmir spláchl do Niflheimu, kde drak Nidhoggr neustále ohlodával kořen stromu velkého světa Yggdrasil. Drak by pak údajně pozastavil svůj úkol, aby rozkousal těla nešťastných nečistých mrtvých. Thorpeův překlad „ Saemundova Edda ”Popisuje Nastrond takto:

Stojící hala
Daleko od slunce
V Nastrondu;
Jeho dveře jsou otočeny na sever,
Jedovaté kapky padají
Skrz jeho otvory;
Propletená je ta hala
S hadími zády.
Viděla tam brodění
Pomalé proudy
Krvežízniví muži
A křivopřísežníci,
A ten, koho ucho okouzlí
O cizí manželce.
Tam je Nidhog naštvaný
Mrtvoly mrtvých.

Sklízení a návrat mrtvých

Většinou se věřilo, že mrtví cestují do Hel, ale říkalo se, že občas bohyně Hel sama ráda jezdila sklízet mrtvé při jízdě na svém třínohém bílém oři. Podobně i v jiných evropských mýtech prý Grim Reaper cestuje z jednoho místa na druhé na bílém koni. I v křesťanské mytologii jede smrt na bledém koni jako jeden ze čtyř jezdců apokalypsy.

V dobách hladomoru nebo moru, kdy obyvatelé určitého místa umírali ve velkém, ale někteří přežili, legendy říkají, že Hel používal hrábě k sklízení mrtvých, zatímco v případech, kdy byly vylidněné celé vesnice, je údajně sklidila bohyně podsvětí pomocí koštěte.

„Heimdallr touží po Iðunnově návratu z podsvětí“ (1881) od Carla Emila Doeplera.

Seveřané také věřili v návrat mrtvých jako duchů z různých důvodů. Ve většině těchto případů se věřilo, že se zesnulý vracel, aby sdělil určité zprávy.

Také existovalo společné přesvědčení o tom, že radost nebo smutek živých může ovlivnit mrtvé. Dánský “ Balada o Aagerovi a jiném ”Poskytuje příklad s mrtvým milencem, který se vrací jako duch, aby požádal svou milovanou, aby přestala truchlit. V Longfellowově překladu pasáž vypadá takto:

Poslouchejte, můj dobrý pane Aagere!
Nejdražší ženiche, všechno, po čem toužím
Je vědět, jak to s tebou chodí
Na tom osamělém místě, hrob.

Pokaždé, když se raduješ,
A jsi šťastný ve své mysli,
Jsou vybrání mého osamělého hrobu
Vše s listy růží lemované.

Pokaždé, lásko, truchlíš,
A vylijete slanou povodeň,
Jsou vybrání mého osamělého hrobu
Plněné černou a odpornou krví.

Helova říše a její obyvatelé tedy nadále ovlivňovali svět živých. Bohyně a její domov žili dlouho ve severských legendách.


Rodina

V severské mytologii byl Helin otec podvodný bůh Loki a její matka obryně Angrboda. Loki a Angrboda měli tři děti: vlka Fenrira, hada Jörmungandra a Hel, jejich jedinou dceru.

Hel se narodila s kostmi na jedné polovině jejího těla plně odhalenými, a proto je často zobrazována jako napůl černá a napůl bílá příšera. Vyrůstala s Fenrirem a Jörmungandrem v Jotunheimu, zemi obrů, dokud Odin, vládce Aesiru, nerozhodl, že by měli žít v Asgardu, odkud pocházel jejich otec.


Going to Hel and Back: The Realm of the Severs Goddess of the Underworld - History

Hel je jedním z nejvíce nepochopených a nesprávně interpretovaných aspektů bohyně v historii. V průběhu let byla velmi zvrácená patriarchální nadvládou a raná křesťanská církev jej nakonec používala jako děsivou taktiku, která měla vyděsit masy v `` spravedlivé`` činy. Abychom získali skutečný příběh, musíme se vrátit k raným severským lidem a podívat se této bohyni smrti do tváře.

Podle severské tradice je Hel jedním ze tří dětí narozených Lokimu, podvodníkovi a Angrbodě, obryni. Její tělo a tvář byly popsány jako napůl ve světle a napůl ve tmě. Byla napůl mrtvá a napůl živá. Její tvář byla najednou krásná na pohled a děsivá forma. Její sourozenci byli Fenrir, vlk, který během Ragnaroku zničil Asgard, a Jormungand, midhgardský had, který leží na dně oceánu omotaný kolem světa s ocasem v ústech (je to on, kdo drží svět pohromadě). (6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 21, 23)

Hel je uvržen do podsvětí a stává se vládcem toho podsvětí, do kterého odejdou duše, které v bitvě nezemřely. Jako poděkování za to, že se stala její vládkyní podsvětí, Hel dá Odinovi dárek. Dává mu dva havrany, Huginna a Muninna (Myšlenka a paměť). Havrani jsou posly mezi touto říší a další, otevírají cesty do říše smrti. (1, 4, 5, 6, 23)

Její říše je pro ni pojmenována Hel nebo Helheim. Protože přijímá všechny do Helheimu, stává se také soudkyní, která určuje osud každé duše v posmrtném životě. Zlí mrtví jsou vyhnáni do říše ledové studené smrti (osud, který severským lidem připadal mnohem horší než vyprávění ohnivého jezera) a mučení. Tento konkrétní aspekt Helovy říše byl základem židovsko-křesťanské `` ulity``, do které jsou hříšníci vyhnáni a mučeni na věčnost. Na rozdíl od židovsko-křesťanského pojetí sloužil Helheim také jako úkryt a místo shromažďování duší, které se měly reinkarnovat. Hel bdí nad těmi, kteří zemřeli mírumilovně na stáří nebo nemoci. Pečuje o děti a ženy, které zemřou při porodu. Vede duše, které si nevybírají cestu války a násilí přes kruh smrti k znovuzrození. (3, 6, 8, 10, 22)

Díky Helině zvláštní roli při úmrtí matek při porodu a dětí všech věkových kategorií, které zemřely, se podle některých zdrojů stala zvláštním opatrovníkem dětí. Matka Husa je věřil být založen na Frau Holle nebo Frau Holda, která je laskavá a moudrá, i když trochu děsivá baba, která odměňuje pracovité a trestá líné. Husí aspekt pochází z legendární tradice, která říká, že sníh je důsledkem toho, že si Frau Holda vytřepává ložní prádlo. (11, 12, 14, 15, 19)

Jedním z příběhů zahrnujících Hel je slušný Balder do Helheimu. Loki zařídil Balderovu smrt tím, že ho napálil do zmanipulované soutěže. Protože soutěž byla pořádána v Asgardu, Balder se nemohl vrátit na to místo po smrti. Jeho přemístění ho poslalo do jediné další říše mrtvých, Helovy domény. Jeho příchod do Helheimu byl vítán rautem a festivalem, což je důkaz, že ne celá Helova říše byla mučivá. (5, 23)

Hel ovládá svět za hranicemi živých. V magii ztenčuje závoj mezi světy. Seidhr [SAY-theer] nebo nordičtí šamani volají na její ochranu a nosí helkappe, kouzelnou masku, aby je učinili neviditelnými (jako Hadesova kormidla neviditelnosti) a umožnili jim projít branou do říše smrti a ducha. Při věštění je jejím zvláštním symbolem Hagalaz, kroupy: Ztělesnění ledové říše, které vládne. Hel stojí na křižovatce u soudu duší, které přecházejí do Její říše. V tom je spojena s Osirisem a Isis a také s Hecate. (2, 3, 13, 17, 20, 22)

Hel upadla ze svého privilegovaného postavení strážkyně a vládkyně díky tomu, že byla roky představována jako zlá, ošklivá entita, která čeká, aby pohltila a mučila ztracené duše. Nevědomost ji používala jako prostředek k děsení dětí a dospělých na údajně spravedlivou cestu (místo toho, aby umožnila svobodnou vůli vést své činy k tomu, co je správné). Kéž se naučíme a rozptýlíme pomluvy let tím, že ji uvidíme jako ochránkyni, soudkyni a průvodce, které původně představovala.

Další možná označení& amp Jiné bohyně spojené s Hel

Hela - další verze jména Hel. Také Helle.

Hecate - strážce křižovatky a patron čarodějnic.

Holle - Frau Holle je laskavá milenka, která střeží ty, kteří v bitvě nezemřou. Drží je v rámci přípravy na reinkarnaci.

Holda - Dame Holda je předchůdcem Mother Goose. Je strážkyní dětí, které umírají. Zatřese matrací z peří, aby sněžilo.

Idunna - aspekt bohyně, jehož jablka krmí bohy a dodávají jim nesmrtelnost (podobně jako řecká ambrosie).

Isis - speciální ochránce a pečovatel o mrtvé. Sedí s Osirisem při posuzování duší.

Kali - aspekt bohyně smrti. Ničitel a nositel života. Kali umožňuje reinkarnaci a život tím, že zničí staré. Hel představuje tento drsný aspekt bohyně.


"Hel"
James Alexander

Zpět do menu

Kouzlo

Účel: Cestovat v astrální rovině nebo kontaktovat ty, kteří již prošli.
Tento rituál by měl být prováděn při ubývajícím nebo novém měsíci. Je to nádherný rituál Samhainu. Noste bílou nebo černou barvu nebo se obkličujte. Vytvořte pro tento rituál pohodlný prostor.

Potřeba:
Svíčky: bílé a černé
Kadidlo: jasmín, cedr, šalvěj, myrha, sladká tráva, citrusy
Květiny: jakékoli bílé květy nebo bílé okvětní lístky
Moonstone, čirý křemenný krystal, obsidián, slza Appache nebo onyx (téměř jakýkoli černý nebo bílý kámen, který s vámi rezonuje, bude fungovat).
Hůlka: obnažená větev z tmavého dřeva nebo křemenný krystal - litý kruh.
Znázornění runy Hagalaz umístěné na oltáři.
Obrys:
Zapalte svíčky.
Očistěte kadidlem.
Litý kruh/Vyvolat směry
Země - ochrana a uzemněná síla
Vzduch - vhled a komunikace
Oheň - vášeň pro život a cit
Voda - mír a pohyb/tok
Duch - předek [konkrétní nebo obecný]
Vyvolejte - "Ti, kteří odešli dříve, nesou moudrost minulosti. Kéž bychom se/já mohli poučit ze starších, když/tuto noc kontaktujeme duchy."
Tělo - vezměte nějaké bílé okvětní lístky nebo květiny a vámi vybraný bílý nebo černý kámen. Myslete na předka nebo ducha, kterého chcete kontaktovat. Pokud máte konkrétní problém nebo otázku, zaměřte se na tuto otázku a zaříkejte:
„Paní Hel, která střeží a vede všechny, kteří před námi procházejí závojem, voláme vás/volám vás, abyste nás/mě ochránili na naší/mé cestě.“
Umístěte okvětní lístky nebo květiny do kruhu kolem sebe a držte kámen v nedominantní ruce.
Soustřeďte svoji energii do bílého kruhu. Představte si bílé světlo, které vás obklopuje v ochranném kokonu.
Meditace - relaxujte v pohodlné poloze. Zaměřte se na svíčky. Cítíte se unášet vzduchem ohřátým plamenem. Cítíte, jak proudíte nahoru jako pramínky mlhy. Mezi vámi a astrální rovinou stojí hranice, jako opona. Cítíte se tlačit proti této membráně a nakonec proklouznout jako dítě do světa. Ocitnete se na širokém poli. Jak pole vypadá? Nejsi sám. Kdo je tu s tebou? Může to být předek, který vám potřebuje něco říct. Může to být nějaký duch, který se s vámi chce podělit o nějaký dárek. Může to být odrazem předchozí inkarnace, která vám chce odhalit vzpomínku. Projděte se s nimi po rovině. Vězte, že jste chráněni. Jste pod křídly Hel, strážce této říše. Ona tě chrání. Brzy cítíte Její volání. Je čas, abys šel. Poděkujte svému společníkovi a odejděte od něj. Jděte zpět k závoji. Protlačte se skrz oponu a uvidíte své tělo zahalené světlem, které čeká na váš návrat. Cítíte, jak se vracíte zpět do těla: ruce, nohy, záda opřená o podlahu. Vrátili jste se. Pomalu se převalte na bok a posaďte se.
Uzemnění je v tomto rituálu velmi důležité, abyste se ujistili, že jste pevně zpět v této rovině. Jíst. Komunikujte se živou rodinou a přáteli. Pít vodu.
Pokud to děláte jako skupinový rituál, sdílejte objetí nebo se držte za ruce v kruhu, než ho otevřete.
Váš kámen byl nabitý. Chcete-li z tohoto rituálu znovu kontaktovat svého předka nebo duchovního průvodce, můžete meditovat na plameni a držet kámen ve své nedominantní ruce. Udržování kamene u postele, když spíte, může také odhalit důležitou moudrost z astrální roviny.

Zpět do menu

Ve skandinávském mýtu je Hel místo a osoba, jako řecký hádes. Slovo ahoj znamená “ skrytý, ” spojený s hylja, “ na pokrytí ”. Lindow spekuluje, že to mohlo zpočátku odkazovat na hrob, protože tam žijí mrtví (171). Zdá se, že on i Rudolf Simek (138) si myslí, že Hel je jen zosobněním toho místa, možná proto, že na rozdíl od Háda k sobě váže jen velmi málo mýtů.

Pokud byla pouze zosobněním, je živá. Jedna strana jejího těla připomíná krásnou pannu, ale druhá připomíná hnijící mrtvolu a jejími dvěma bratry jsou Světový had a Fenrisův vlk. Světový had leží v moři a obklopuje Zemi. (Norové viděli Zemi jako plochý kotouč s oceánem kolem ní.) Vlk Fenris pohltí slunce u Ragnaröku a byl svázán Aesirem, aby ho teď nemohl všechno pohltit.

Všichni tři, jinými slovy, omezují tvorbu: světový had vytváří hranici v prostoru, vlk omezuje čas, protože když se uvolní, svět skončí a Hel nás čeká po smrti.

Všichni tři patří k obrům, protože jejich rodiči jsou podvodník bůh Loki a obryně Angrboda. (Její jméno znamená “ ten, kdo přináší zármutek ”, takže víme, co očekávat.) Loki se jako podvodný bůh specializuje na překračování nebo boření hranic, ale jeho tři děti stanovují pevné limity.

“ Děti Lokiho#8221 (1920) od Willyho Poganyho. Wikimedia.

Místo nebo osoba?

Řecké slovo Pomocníci„“all-receiver ” or “hidden ”, odkazoval jak na bohy, tak na jeho říši. Stejným způsobem byla Hel místem i osobou. V dokumentu nazvaném “Hel in Early Skaldic Poetry, ” Christopher Abrams se statečně pokusil rozlišit, který byl který.

Přišel pouze na dvě použití jména Hel ve smyslu bohyně v eddické poezii a pouze na jedno jednoznačné, od Grimnismal:

31. Tři kořeny rostou ve třech směrech
Pod popelem Yggdrasill
Hel žije pod jedním, pod druhým, mrazivými obry,
třetí, lidstvo.

Existuje také odkaz v Völuspá což vypadá, že by se to dalo číst oběma způsoby, kromě toho se zdá, že nastavuje kontrast mezi Odinovou říší výše a Hel 8407 pod ní:

43. Zlatý česaný zakřičel pro Aesira,
probouzí válečníky u Pána zástupů ’
a další vrana dole pod zemí,
namočený červený kohout v sálech Hel.

Na druhou stranu, Vsp. 47, zmiňující se o silnici “ na Hel ”, se zdá, že odkazuje na místo, a Grim. 28 jmenuje řeky, které se vlévají do Hel. Vafthrudnismal (43) také uvádí Hel jako cíl mrtvých. Zdá se tedy, že oba významy existovaly vedle sebe. (Myšlenka na cestu do Hel se také vyskytuje v Baldr ’s Dream, Brynhild ’s Hel-Ridea příběh Hermodovy cesty k Hel.)

V každém případě si můžete přečíst další dva odkazy na Hel:

55. Když jsme ztratili Budliho, byli jsme čtyři bratři,
teď má Hel polovinu z nás, dva tady leží.

21. “Tvoje rady jsou dány, | ale já půjdu
Ke zlatu vřesu skrytému
A Fafnir, ty | se smrtí bojuj,
Ležící na místě, kde tě bude mít Hel. ”

Valkýra neslavných mrtvých

Už jsem zmínil jak Völuspá 43 sad Hel ’s haly proti Odin ’s. Zdá se, že tato myšlenka oslovila i další spisovatele, zejména Snorri Sturlusona. Ve své knize Cesta do Hel Davidson mimochodem poznamenává, že:

Zdá se, že některé nadpřirozené ženy byly úzce spjaty se světem smrti a byly zobrazovány jako vítající mrtvé válečnice, takže Snorriho obraz Hel jako bohyně by jim mohl něco dlužit. (84)

Snorri Sturluson, který napsal Próza Edda, líčí Hel jako inverzi Valhally, místa, kam šli válečníci po smrti. Na rozdíl od Valhally, síně v nebeském Asgardu, Hel leží “ dolů a na sever ” (Gylfaginning, ch. 49) a je to nešťastné místo:

Hel [Odin] vrhl do Nifhelheimu a dal jí autoritu nad devíti světy, takže musí spravovat stravování a ubytování všem, kteří k ní přijdou, a to těm, kteří zemřou na nemoc nebo na stáří. Má skvělá sídla a její zdi jsou výjimečně vysoké a brány skvělé. Její síň se jmenuje Eliundnir, její talíř Hunger, její nůž Hladomor, sluha Ganglati, služebná Ganglot, její práh, kde vstoupíte do Klopýtání, její postel Nemocná postel, její záclony Zářící balík. Je napůl černá a napůl masové barvy#8211, takže je snadno rozpoznatelná a#8211 a je spíše sklopná a divoká.
(Gylf. ch. 34)

Valhalla je naproti tomu krásná a lesklá, s krásnými valkýry, které podávají stále tekoucí nápoj, zatímco se jídlo donekonečna obnovuje.

Byla smrt sexy?

Lindow svůj argument, že Hel bylo původně místem, zakládá na skutečnosti, že ve starší poezii se říká, že lidé jsou “in ” Hel spíše než s Hel. On i Šimek poukazují na to, že Snorriho verze Hel je silně ovlivněna křesťanskými myšlenkami a já bych vystopoval Valhalla-Hel, kontrast se stejným souborem myšlenek. (Myšlenka vrhnout Hel do studny, Hel, má zjevnou křesťanskou paralelu s Luciferem.)

Myšlenka Valhally ale přišla před křesťanství a ta by rezonovala s válečníky a nájezdníky – jídlo a pití zdarma, boj bez následků, atraktivní ženy, které nezasahují do jednoho potěšení. Snížení úrovně Hel začalo pravděpodobně pohrdáním těmito muži vůči těm, kteří zemřeli smrtí “straw ” (ve svých postelích).

Ale Hel jde dál než valkyrie v jedné básni, Ynglingatal, který stanoví historii švédských králů z dynastie Ynglingů. Zaznamenává hlavně to, jak každý z nich umírá, což, pokud věříme, že básník byl kdekoli kromě jejich postelí. (Máte dojem, že obyčejná smrt, na rozdíl od utonutí v kádi nebo odvedení na horu zlým trpaslíkem, byla jejich verze ostudné smrti.)

Básník, Thjodolf z Hvin, eroticky zatočí s jejich smrtí:

Hel má mrtvé tělo Dyggviho na gamni ‘ pro její potěšení ‘(Ynglingatal 7,4), a jako Loka mær „Dceru Lokiho“, kterou má z leikinnu („zničeno“ i „sportováno“) allvald Yngva þjóðar „Jediný vládce národa Yngvi“ (Ynglingatal 7, 9–12)
(McKinnell: 72)

Zdá se, že McKinnell to považuje za součást posvátného královského mýtu, ale stejně snadno by to mohl být případ válečnické bravury tváří v tvář nejistotě a strachu obklopujícímu smrt. Další skaldové, zejména Bragi Boddason a Egil Skallagrimsson, také hovoří o vstupu do společnosti sestry vlka nebo o čekání na Hel, ale bez jakýchkoli sexuálních důsledků. (Abram: 13) Zdá se pravděpodobnější, že to byl Thjodolfův osobní záběr, který nesdílejí jiní básníci.

“ The Dises ” (1909) od Dorothy Hardyové. Wikimedia.

Hel a Disir

Disir, stejně jako valkyry, byl souborem ženských sil, v tomto případě obvykle spojených s rodinou nebo osobou. Je těžké je definovat, ale zdá se, že byly spojeny s plodností a kultem předků.

Podle názvu jsou známy dvě bohyně, Skadi a Freyja dis: Skadi je lyžařskádis, zatímco Freyja je dis z Vaniru. Jeden z příbuzných v Ynglingatal Zdá se, že volá Hel Jódís, což Abram překládá jako “koně-bohyně ” (jór, kůň, a je, bohyně).

(The disir objevit se na koni v ságě Þiðranda þáttr ok Þórhalls, kde se ti na černých koních pokusí zabít Þiðrandi, zatímco ti oblečení v bílém, na bílých koních, ho zachrání.)

Verš v Ynglingatal probíhá takto (překlad Abram):

Nemluvím podvod, ale Glitnirova bohyně má Dyggviho mrtvolu pro potěšení? Sestra [jódís] vlka a Narfi si musela vybrat krále. Lokiho dcera převzala vládce Yngviho lidu.
(Yng 7)

Dcera kennings Loki a sestra vlka [Fenris] a Narfi [další ze synů Lokiho] jsou docela přímočarí, ale bohyně Glitnir je záhadná. Glitnir je místo v Asgardu, které vlastní Forseti. Abram však poznamenává, že seznam jmen koní v Próza Edda zahrnuje jméno Glitnir, takže to pravděpodobně měl Thjodof na mysli. (Většina ostatních se o ní zmiňuje tím, že uvede pouze její jméno nebo v příbuzenském vztahu zahrnujícím jejího otce nebo bratry.)

Neexistuje žádný jiný záznam o Hel, že by byl spojován s koňmi, ale vzhledem k dalšímu odkazu na koně ve verši se zdá, že to bylo to, co Thjodolf zamýšlel.

Samozřejmě o Hel a její říši nevíme mnoho. Máme toho velmi málo i na ty nejdůležitější bohyně a předkřesťanská bohyně smrti by byla jako předmět ještě kostkovitější než ostatní. Možná bychom měli být vděční za to, co máme, jakkoli to může být nejednoznačné nebo těžko pochopitelné.

Odkazy a odkazy
Poetická Edda, Carolyne Larrington (trans.) Oxford UP, 1996.

Abram, Christopher 2006: “Hel v raně severské poezii, ” Viking a středověká Skandinávie 2: 1–29. (Brepoly)
Clunies Ross, Margaret 1994: Prolonged Echoes: Staré severské mýty ve středověké severní společnosti, sv. 1, The Viking Society Vol. 7, Odense NAHORU.
Lindow, John 2001: Severská mytologie: Průvodce bohy, hrdiny, rituály a víry, OUP, New York a Oxford.
McKinnell, John 2005: Setkání s ostatními ve skandinávském mýtu a legendě, DS Brewer.
Quinn, Judy 2006: “ ‘Gendering of death in eddic cosmology’, in Staré severské náboženství v dlouhodobých perspektivách: původ, změny a interakce, ed. Anders Andrén, Kristina Jennbert a Catharina Raudvere, Vägar til Midgård 8, Nordic Academic Press: 54-57. (academica.edu)
Šimek, Rudolf (přel. Angela Hall) 1996: Slovník severní mytologie, D. S. Brewer, Cambridge.

Grumpy Lokean Elder (odkazy na další zdroje na Hel)
Ženy a smrt ve skandinávském světě (práce, pdf zde)


Doména

Bohové unesli Hel a její bratry ze sálu Angrbody. Vrhají ji do podsvětí, do kterého rozděluje ty, kteří jsou k ní posláni zlí a ti, kteří zemřeli na nemoci nebo na stáří. Její sál v Helheimu se jmenuje Eljudnir, Domov mrtvých. Její služebná je Ganglati a její služebná Ganglot (což lze oba přeložit jako “tardy ”). Má nůž s názvem “Famine ”, talíř s názvem “Hunger ”, postel s názvem “Disease ” a ložní závěsy s názvem “Misfortune ”.


HEL, SEVERNÍ BOHYNĚ ZEMŘELÝCH

Jméno Hel doslova znamená „ten, kdo skrývá“ nebo „ten, kdo se kryje“. Když se na to podíváte, jako by to byl skutečný kořen jména, mohli byste zjistit, že se zdá, že existuje mnoho míst, která dost možná mohla být pojmenována po ní, například Holandsko, Helsinky, Holštýn, Helvetia a Holderness.

Prózy Eddy nabízejí nejčastěji používaný popis původu bohyně Hel. Byla jednou jedna obryně jménem Angrboda, která žila na místě známém jako Giantland. V jednu chvíli svého života vstoupila Angraboda do vztahu s polobohem Aesirem Lokim a právě z tohoto svazku se jim narodily tři děti. Prvním dítětem byl pohlcující Lupin, Fenrir (Fenris) -Wolf, druhým dítětem byl wyrm, Iormungard, Midgardský had oceánu, který obklíčil Zemi, zatímco třetí dítě bylo jednoduše známé jako Hel. Tyto tři děti strávily velkou část svého dětství vyrůstáním v Giantlandu.

V aserském království Aesir bylo bohům předáno několik proroctví, která je varovala, že se objeví tři jedineční sourozenci, kteří způsobí tak strašnou katastrofu, že z toho nevzejde nic jiného než zlo.

Když se bohové poprvé dozvěděli o dětech, téměř okamžitě si uvědomili, že to mohou být stejná děti, před kterými byli varováni. Nejprve se rozhodli věřit, že to bylo jednoduše kvůli strašlivé povaze jejich matky. Poté, co o tom chvíli přemýšleli, si uvědomili, že děti jsou stejné jako ty, které jsou zmíněny v proroctvích, ale nebylo to kvůli tomu, kdo byla jejich matka, což jim způsobilo takové velké starosti, ale kvůli tomu, kdo jejich otec byl. Jejich otec byl Loki, který byl známý tím, že způsobil velkou destrukci a zlo. Loki byl shodou okolností také bratr Odina, vůdce Aesirů, což byl patriarchální a válečný kmen severských bohů a bohyň.

Protože nebylo pochyb o tom, že děti byly Lokiho, Odin se rozhodl, že nejlepší bude děti najít a poté je přivést zpět do Asgaardu. Tak by byli vychováni jako Aesir. Aby toho dosáhl, Odin nařídil bohům cestovat do Giantlandu, najít děti a poté je přivést zpět do Asgaardu. Bohové udělali, co si Odin přál, a když se vrátili z Obří země, tři děti byly s nimi.

Je smutné, že dítě, které se jmenovalo Hel, se narodilo s kostmi na jedné straně jejího těla, zcela odhalené. To Helu velmi ztěžovalo, protože její vzhled způsoboval, že se ostatní bohové cítili tak nepříjemně, že se vyhnuli tomu, aby s ní měli cokoli společného. Být viděn jako zvláštnost, vyhýbat se a nemít přátele bylo pro Hel velmi obtížné se vypořádat. Byla nesmírně nešťastná a naplněná velkou samotou a zoufalstvím. Po dlouhém zvažování Hel učinila důležité rozhodnutí. Šla za Odinem a vysvětlila mu, jak těžký je tam její život, a poté požádala o jeho svolení opustit Asgaard. Odin sympatizoval s Hel, takže její přání splnil. Mnohem důležitější je, že jí také dal vládnout Svět Niflheimu, jeden z Devíti světů severské mytologie. Dokonce zašel tak daleko, že to místo pojmenoval po ní a říkal mu Helheim nebo Hel. Tak se z Hel stala bohyně mrtvých.

Odin na oplátku za to, že jí dal Niflheim, dal Hel určité povinnosti, které musela v té říši plnit. Pověřil ji péčí o duše lidí, kteří zemřeli na nemoci nebo stáří, a o duše dalších lidí, k jejichž úmrtí nedošlo násilím nebo v bitvě.

Když válečníci zemřeli v bitvě, jejich duše byly rovnoměrně rozděleny mezi bohyni Freya a Odina. Freyja měla tu čest vzít první polovinu duší válečníků, kteří byli zabiti v bitvě, zatímco zbývající duše mrtvých válečníků patřily Odinovi.

Hel se usadila ve své Říši, a když tam dorazily duše mrtvých, byla to ona, kdo je soudil. Byla to také ona, kdo rozhodl, zda jejich duše jsou dobré nebo zlé, a do jaké míry. Poté, co Hel provedla své posouzení, dala každé duši její spravedlivou odměnu. Depending upon how they had been judged, the souls of the dead were settled into one of the nine levels of Helheim, which ranged from what might be seen as a form of heaven, all the way down to the dark horrors of Neostrand (Nastr nd), the abode of punishment, where snakes constantly dropped venom upon the wicked, and which appeared, in many ways, to be quite similar to the concept of Hell, that the Christians have always appeared to be so fond of.

Hel was frequently thought of as a Dark Mother Goddess, and she was known by other names and titles including the Goddess of Death and the Afterlife, the Underground Earth Mother, the Ruler of the Realm of the Dead known as Helgardh, and Nefele, the Goddess of Shadows. She was also worshipped in Denmark, as the Hyldemoer, or Elder Mother.

Other stories exist regarding the Goddess Hel. One of them is an Icelandic creation myth, which described how in the beginning, all that existed was a great chasm known as Ginnungagap, which led to Hel's fiery womb of regeneration deep within the Earth. On one side of the chasm were fiery volcanoes, while on the other side there was nothing except for cold water and ice. It was for that reason that Hel became known as the Mountain Mother, who dwelled deep within the Earth where the fire and the ice meet.

While the Prose Eddas describe Hel as having been born with one side of her skeleton showing, a variety of other descriptions exist as well. Hel s physical description is, to say the least, unique. Some descriptions claim that she was half-black and half-white, half-rotting, similar to that of a corpse, or half dead, and half alive, with a grim expression on her face, and a sinister appearance of gloom.

It is interesting to note that Hel's appearance is believed, by some, to be the origin of the masked harlequin, which has frequently appeared as a standard character in Commedia dell'Arte, with a black side of a face, and a white side. In fact, Hel's physical description, much like that of the harlequin mask, exhibits the duality that exists in the world, which is inherent to both life and death.

Legend tells us that Hel had an eye of fire, which could only see that which was true, thereby making it impossible for anyone to hide anything from her. Looking at this in a different light, Hel may actually have been challenging the world to find the courage necessary to look behind the mask that was her appearance, so they might see her as she truly was inside.

The Vikings, however, refused to do that. Instead, they looked upon Hel's appearance as something to be feared, and they believed that nothing good would come of her. Indeed, the Vikings looked upon Hel's home as a horrible place, similar to the Christians idea of Hell. But Niflheim was in no way similar to the Christian's burning place of fire and brimstone. Rather, it was seen as being icy cold and filled with slush, cold mud and snow.

The Prose Eddas described the nine-ringed realm of Hel, as a place where the inhabitants kept up a constant wail. It described her palace as a miserable place known as Damp with Sleet, where the walls had been built with human bones and worms. They also claimed that Hel ate with a knife and fork called Famine, from a plate known as Hunger, and that her two servants were both named Slow-Moving. Her bed was known as a Sickbed, and the stone at the entrance to her hall was referred to as Drop-to-Destruction.

The Prose Eddas continued, by saying that the entryway to Hel's Realm was guarded by the hellhound named Garm, and that before you could reach the threshold, you first had to travel the Helvig, or troublesome road to Hel, past the strange guardian maiden named Modhgudh.

While the Vikings may have feared her, which appears to be quite evident from the Eddas, the Dutch, Gauls and Germanic people who were known, in comparison to the Vikings, as the common people, viewed Hel in a somewhat less frightening manner. They saw her as a gentler and kinder form of death and transformation, and they did not believe that Helheim was a place of punishment at all.

They tended to see Hel as an earth mother deity known as Mother Holle, who consisted of pure nature. It was in that role that Hel was believed to have great maternal aspects, and that she was known to help people in their times of need. Hel, however, also had another side to her, and she was quite capable of becoming vengeful, whenever it became necessary, towards anyone who might attempt to interfere with, or stop, the progression of natural law.

Some myths describe Hel as a Dark Goddess, similar in some ways to the Hindu Goddess Kali, but more frequently then not, she was thought of as the Nehellenia, which means the Nether Moon. Numerous altars and artifacts relating to her worship have been found throughout Germany, and they date as far back as approximately the Second Century, C.E. Evidence also exists that her worship spread from Holland, all the way to New Zealand, as late as the Fourteenth Century, C.E., and it was in that particular aspect that Hel was believed to grant safe passage to seafarers.

When someone died, and entered Hel s realm, it was almost impossible, for anyone on Earth to get them back. That was the subject of one of the most well known of the Norse myths: The Story of Baldur.

The Goddess Frigg was Odin's second wife. She lived in the Hall known as Fensalir, or Marsh Halls, in Odin's Heavenly Kingdom of Asgaard, and together, she and Odin had two sons. One of their sons was the fair and beautiful Baldur, the God of Light, who Frigg had always been protective of, while their other son was Hoder, the Blind God of Darkness.

One day, Frigg happened to learn that her son, Baldur, had begun to have dreams in which his life was in danger. Frigg knew, through her gift of the "sight," that it was more then just a bad dream so, to be on the safe side, she traveled across the Earth, asking each and every thing in the world to refrain from harming her beloved son.

The other Gods refused to take the threat of danger seriously so they all began to throw weapons at Baldur, and they even shot arrows at him, just for sport. It really didn't matter what they did to him, because everything that they hurled at him was simply deflected away.

When Loki learned what Frigg had done, he dressed himself in the guise of an elderly woman, and then tricked Frigg into confiding in him. From that conversation, Loki learned that Frigg had made one exception to her plea, and that she had allowed a young sprig of mistletoe to refrain from taking the vow, swearing that it would not kill Baldur.

That gave Loki all the ammunition that he needed, in order to do what he did best, which was cause trouble. He immediately went out and gathered up a sprig of mistletoe, and then he returned to where the Gods were still hurling objects at Baldur. It was then that Loki tricked Hoder into using the shaft of mistletoe as an arrow, and when Hoder shot the arrow it hit Baldur, killing him at once.

Frigg desperately wanted to have her beloved son returned to her from the land of the dead, so she asked if there was anyone among the Aesir who would go to Hel for her, find Baldur, and then give Hel a ransom, so that Baldur would be allowed to return home. She also promised that whoever brought Baldur back would remain in her good graces forever.

It was Odin's son, Hermod the Bold, who volunteered to go to Hel and try and convince her that Baldur should be allowed to return home. Hermod traveled down the road that led to Helheim until there, before him, stood its tall and mighty gates. Getting over the gates to Hel was a difficult task, but Hermod knew exactly what had to be done. First, he dismounted from his steed. Then he struck his horse in its stomach, so that he might reduce the horse s bloating, and then he tightened the saddle s girth, until it was quite tight. Once that had been accomplished, he re-mounted, and then he spurred the horse so hard, that it simply jumped right over the tall gates.

When Hermod reached Hel's hall he dismounted, and there in front of him was Baldur, seated in the seat of honor. Hermod spent much of that evening visiting with Baldur, and when morning arrived he was granted an audience with Hel. It was then that Hermod begged Hel to allow Baldur to return home with him, telling her that every single one of the Aesir felt great sorrow because of Baldur's death.

Hel, however, was not very easily persuaded, so she told Hermod that she had to learn for herself whether all of the Aesir actually did love Baldur. For that purpose, Hel devised a test that was to be given to every one of the Aesir, to find out if Baldur truly was as beloved as Hermod had claimed him to be. The test was comprised of saying the words to each and every thing in the world, as follows: "And if all things in the world, alive and dead, weep for him, then he shall go back to the Aesir, but be kept with Hel if any objects or refuses to weep."

Hermod quickly returned to Asgaard, and informed the Gods of Hel's decision. The Gods, in turn, immediately sent out messengers to every part of the land, requesting that every living thing in the world weep for Baldur, and they all agreed that they would do so. Then, when the messengers were returning home, they came upon a cave in which a giant woman named Thoekk happened to live, and it was she who refused to weep for Baldur. Because of Thoekk's refusal to weep for him, Baldur was remanded to Helheim until Ragnarok. Little did the Gods know, at that time, that the giantess Thoekk was actually Loki in disguise, and that he had added a few words to those of the messengers, saying "Let Hel keep what she has!"

Some time later, Loki became so drunk at a feast held by the Gods, that he admitted to having taken on the form of the giantess Thoekk, thereby condemning Baldur to spend eternity in Hel's realm until Ragnarok. Loki's drunken admission began the beginning of the end, which will eventually lead to the final world battle between good and evil known as Ragnarok.

While the Vikings, who considered themselves to be strong and fearless, may have viewed Hel s realm as a place of punishment and despair, others usually did not see it in that light, nor did they believe the Viking-influenced Eddas, and their dire description of Helheim. Unlike the Christian's Hell, which had been named after her, Hel's Realm was, in reality, nothing more then an Otherworld or Underworld, or a new and different plateau of existence. It was also a place of renewal, rather then a place of punishment and despair. The only ones to fear her were those who had good reason to. It was only they, who referred to her realm as Hell.

Hel has been described in a variety of different ways. There are those who claim that she is a destroyer which in a way she actually is. However, when she does destroy something, she does so in it own proper time. That is why Hel can be looked upon, much like the Greek God Chronos, as a deity of time. As a Goddess of time, Hel takes on the role of entropy itself, and everything within the universe evolves towards a state of inert uniformity, which is a normal and completely natural event. When it comes right down to it, sooner or later everything will come to an end, which is exactly what should happen, as a part of its own cosmic destiny.

The Norse looked upon Hel as the supreme and inescapable ruler of fate and, much like the weaving Greek Fates, or the spinning and weaving Norns and Disir, not only did the Gods have no control over her, neither were they immune to her. That placed Hel in a very unique position.

Hel was not some form of death deity, who had specifically been created to rule over the Land of the Dead, nor did she gain her decaying visage when she became the ruler of that realm. She had simply been born with the bones on the left side of her body exposed. It had not been created purposely, nor had it been done out of contempt, or as a means of punishment. It simply happened. When Odin brought Hel to Asgaard, its inhabitants found themselves extremely uncomfortable because of her appearance. They were weak when they should have been strong, and they were, quite unfortunately, extremely insensitive to Hel s feelings so much so, that they made her feel alone and ostracized, which was, indeed, an extremely great tragedy.

It was for that reason that Odin gave Hel, Niflheim, to be her own and for her to rule over. By Odin giving her Niflheim, Hel finally found a place where she could feel comfortable, just being herself a place where no one would see her as anything other then what she truly was. That was a very wise decision on Odin s part, and it also showed, surprisingly enough, that good can occasionally come out of patriarchy, which has been known, all too often, to do the opposite especially when it comes to placing women in positions of great power.

Hel is a Goddess who was given a home and a job to do, and she did her job exceptionally well. She took her responsibility, that of judging people s souls, quite seriously and then, after she had judged them, she granted them the type of existence within her realm that she felt they deserved which might have been anything from a heaven-like Otherworld, all the way down to the horrors of a Christian type of Hell. Hel is a Goddess who should be respected and admired, rather then feared. Unless, of course, you have done something unworthy, which might give you reason to fear her. But that s not really Hel's problem, is it? It is yours.


Going to Hel and Back: The Realm of the Norse Goddess of the Underworld - History

Hel, also known as Hella, Holle or Hulda, was the Norse and Teutonic Goddess, Queen and Ruler of the Underworld, which was known as Niflheim, or Helheim, the Kingdom of the Dead.

The name Hel, quite literally means "one that hides" or "one who covers up." If you look at it as if it was the actual root of a name, you might discover that there appears to be a great many places which quite possibly may have been named after her, such as Holland, Helsinki, Holstein, Helvetia and Holderness.

The Prose Eddas offer the most frequently used description of the Goddess Hel's origin. There once was a giantess named Angrboda, who lived at a place known as Giantland. At one point in her life, Angraboda entered into a relationship with the Aesir demigod, Loki, and it was from that union that they produced three children. The first child was the devouring Lupine, Fenrir (Fenris)-Wolf, the second child was the wyrm, Iormungard, the Midgard serpent of the ocean that encircled the Earth, while the third child was simply known as Hel. These three children had spent much of their childhood growing up in Giantland.

In the Aesir Kingdom of Asgaard, several prophecies had been handed down to the Gods, warning them that three unique siblings would appear who would bring such terrible disaster, that nothing but evil would come of it.

When the Gods first learned about the children, they realized almost immediately that they might be the same children that they had been warned about. At first, they chose to believe that it was simply because of the terrible nature of their mother. Then, after they had considered it for a while, they came to realize that the children were the same ones mentioned in the prophecies however, it was not because of who their mother was, that caused them such great concern it was actually because of who their father was. Their father was Loki, who was known for causing great destruction and evil. Loki also happened to be the brother of Odin, the leader of the Aesir, which was a patriarchal and warlike tribe of Norse Gods and Goddesses.

Since there was no doubt that the children were Loki's, Odin decided that the best thing to do was find the children and then bring them back to Asgaard. That way they would be raised as Aesir. To accomplish that, Odin ordered the Gods to travel to Giantland, find the children, and then bring them back to Asgaard. The Gods did as Odin desired, and when they returned from Giantland the three children were with them.

Sadly, the child whose name was Hel had been born with the bones on one side of her body, fully exposed. That made things extremely difficult for Hel, because her appearance caused the other Gods to feel so uncomfortable that they avoided having anything to do with her. Being seen as an oddity, being avoided, and having no friends was very difficult for Hel to deal with. She was extremely unhappy, and filled with great loneliness and despair. After much deliberation, Hel made an important decision. She went to Odin and explained to him how difficult her life was there, and then she asked for his permission to leave Asgaard. Odin sympathized with Hel, so he granted her wish. Much more importantly, he also gave her the World of Niflheim, one of the Nine Worlds of Norse Mythology, to rule. He even went so far as to name that place after her, calling it Helheim or Hel. That was how Hel became the Goddess of the Dead.

In return for giving her Niflheim, Odin gave Hel certain responsibilities that she had to carry out in that realm. He charged her with caring for the souls of people who had died from sickness or old age, and for the souls of any other people whose deaths had not occurred through violence or in battle.

When warriors died in battle, their souls were split evenly between the Goddess Freyja and Odin. Freyja had the privilege of taking the first half of the souls of those warriors who had been slain in battle, while the remaining souls of the dead warriors belonged to Odin.

Hel settled into her Realm, and when the souls of the dead arrived there, it was she who judged them. It was also she who decided whether their souls were good or evil, and to what degree. Then, after Hel had made her assessment, she gave each soul it’s just reward. Depending upon how they had been judged, the souls of the dead were settled into one of the nine levels of Helheim, which ranged from what might be seen as a form of heaven, all the way down to the dark horrors of Neostrand (Naströnd), the abode of punishment, where snakes constantly dropped venom upon the wicked, and which appeared, in many ways, to be quite similar to the concept of Hell, that the Christians have always appeared to be so fond of.

Hel was frequently thought of as a Dark Mother Goddess, and she was known by other names and titles including the Goddess of Death and the Afterlife, the Underground Earth Mother, the Ruler of the Realm of the Dead known as Helgardh, and Nefele, the Goddess of Shadows. She was also worshipped in Denmark, as the Hyldemoer, or Elder Mother.

Other stories exist regarding the Goddess Hel. One of them is an Icelandic creation myth, which described how in the beginning, all that existed was a great chasm known as Ginnungagap, which led to Hel's fiery womb of regeneration deep within the Earth. On one side of the chasm were fiery volcanoes, while on the other side there was nothing except for cold water and ice. It was for that reason that Hel became known as the Mountain Mother, who dwelled deep within the Earth where the fire and the ice meet.

While the Prose Eddas describe Hel as having been born with one side of her skeleton showing, a variety of other descriptions exist as well. Hel’s physical description is, to say the least, unique. Some descriptions claim that she was half-black and half-white, half-rotting, similar to that of a corpse, or half dead, and half alive, with a grim expression on her face, and a sinister appearance of gloom.

It is interesting to note that Hel's appearance is believed, by some, to be the origin of the masked harlequin, which has frequently appeared as a standard character in Commedia dell'Arte, with a black side of a face, and a white side. In fact, Hel's physical description, much like that of the harlequin mask, exhibits the duality that exists in the world, which is inherent to both life and death.

Legend tells us that Hel had an eye of fire, which could only see that which was true, thereby making it impossible for anyone to hide anything from her. Looking at this in a different light, Hel may actually have been challenging the world to find the courage necessary to look behind the mask that was her appearance, so they might see her as she truly was inside.

The Vikings, however, refused to do that. Instead, they looked upon Hel's appearance as something to be feared, and they believed that nothing good would come of her. Indeed, the Vikings looked upon Hel's home as a horrible place, similar to the Christians’ idea of Hell. But Niflheim was in no way similar to the Christian's burning place of fire and brimstone. Rather, it was seen as being icy cold and filled with slush, cold mud and snow.

The Prose Eddas described the nine-ringed realm of Hel, as a place where the inhabitants kept up a constant wail. It described her palace as a miserable place known as Damp with Sleet, where the walls had been built with human bones and worms. They also claimed that Hel ate with a knife and fork called Famine, from a plate known as Hunger, and that her two servants were both named Slow-Moving. Her bed was known as a Sickbed, and the stone at the entrance to her hall was referred to as Drop-to-Destruction.

The Prose Eddas continued, by saying that the entryway to Hel's Realm was guarded by the hellhound named Garm, and that before you could reach the threshold, you first had to travel the Helvig, or troublesome road to Hel, past the strange guardian maiden named Modhgudh.

While the Vikings may have feared her, which appears to be quite evident from the Eddas, the Dutch, Gauls and Germanic people who were known, in comparison to the Vikings, as the common people, viewed Hel in a somewhat less frightening manner. They saw her as a gentler and kinder form of death and transformation, and they did not believe that Helheim was a place of punishment at all.

They tended to see Hel as an earth mother deity known as Mother Holle, who consisted of pure nature. It was in that role that Hel was believed to have great maternal aspects, and that she was known to help people in their times of need. Hel, however, also had another side to her, and she was quite capable of becoming vengeful, whenever it became necessary, towards anyone who might attempt to interfere with, or stop, the progression of natural law.

Some myths describe Hel as a Dark Goddess, similar in some ways to the Hindu Goddess Kali, but more frequently than not, she was thought of as the Nehellenia, which means the Nether Moon. Numerous altars and artifacts relating to her worship have been found throughout Germany, and they date as far back as approximately the Second Century, C.E. Evidence also exists that her worship spread from Holland, all the way to New Zealand, as late as the Fourteenth Century, C.E., and it was in that particular aspect that Hel was believed to grant safe passage to seafarers.

When someone died, and entered Hel’s realm, it was almost impossible, for anyone on Earth to get them back. That was the subject of one of the most well known of the Norse myths:

The Story of Baldur

The Goddess Frigg was Odin's second wife. She lived in the Hall known as Fensalir, or Marsh Halls, in Odin's Heavenly Kingdom of Asgaard, and together, she and Odin had two sons. One of their sons was the fair and beautiful Baldur, the God of Light, who Frigg had always been protective of, while their other son was Hoder, the Blind God of Darkness.

One day, Frigg happened to learn that her son, Baldur, had begun to have dreams in which his life was in danger. Frigg knew, through her gift of the "sight," that it was more than just a bad dream so, to be on the safe side, she traveled across the Earth, asking each and every thing in the world to refrain from harming her beloved son.

The other Gods refused to take the threat of danger seriously so they all began to throw weapons at Baldur, and they even shot arrows at him, just for sport. It really didn't matter what they did to him, because everything that they hurled at him was simply deflected away.

When Loki learned what Frigg had done, he dressed himself in the guise of an elderly woman, and then tricked Frigg into confiding in him. From that conversation, Loki learned that Frigg had made one exception to her plea, and that she had allowed a young sprig of mistletoe to refrain from taking the vow, swearing that it would not kill Baldur.

That gave Loki all the ammunition that he needed, in order to do what he did best, which was cause trouble. He immediately went out and gathered up a sprig of mistletoe, and then he returned to where the Gods were still hurling objects at Baldur. It was then that Loki tricked Hoder into using the shaft of mistletoe as an arrow, and when Hoder shot the arrow it hit Baldur, killing him at once.

Frigg desperately wanted to have her beloved son returned to her from the land of the dead, so she asked if there was anyone among the Aesir who would go to Hel for her, find Baldur, and then give Hel a ransom, so that Baldur would be allowed to return home. She also promised that whoever brought Baldur back would remain in her good graces forever.

It was Odin's son, Hermod the Bold, who volunteered to go to Hel and try and convince her that Baldur should be allowed to return home. Hermod traveled down the road that led to Helheim until there, before him, stood its tall and mighty gates. Getting over the gates to Hel was a difficult task, but Hermod knew exactly what had to be done. First, he dismounted from his steed. Then he struck his horse in its stomach, so that he might reduce the horse’s bloating, and then he tightened the saddle’s girth, until it was quite tight. Once that had been accomplished, he re-mounted, and then he spurred the horse so hard, that it simply jumped right over the tall gates.

When Hermod reached Hel's hall he dismounted, and there in front of him was Baldur, seated in the seat of honor. Hermod spent much of that evening visiting with Baldur, and when morning arrived he was granted an audience with Hel. It was then that Hermod begged Hel to allow Baldur to return home with him, telling her that every single one of the Aesir felt great sorrow because of Baldur's death.

Hel, however, was not very easily persuaded, so she told Hermod that she had to learn for herself whether all of the Aesir actually did love Baldur. For that purpose, Hel devised a test that was to be given to every one of the Aesir, to find out if Baldur truly was as beloved as Hermod had claimed him to be. The test was comprised of saying the words to each and every thing in the world, as follows: "And if all things in the world, alive and dead, weep for him, then he shall go back to the Aesir, but be kept with Hel if any objects or refuses to weep."

Hermod quickly returned to Asgaard, and informed the Gods of Hel's decision. The Gods, in turn, immediately sent out messengers to every part of the land, requesting that every living thing in the world weep for Baldur, and they all agreed that they would do so. Then, when the messengers were returning home, they came upon a cave in which a giant woman named Thoekk happened to live, and it was she who refused to weep for Baldur. Because of Thoekk's refusal to weep for him, Baldur was remanded to Helheim until Ragnarok. Little did the Gods know, at that time, that the giantess Thoekk was actually Loki in disguise, and that he had added a few words to those of the messengers, saying "Let Hel keep what she has!"

Sometime later, Loki became so drunk at a feast held by the Gods, that he admitted to having taken on the form of the giantess Thoekk, thereby condemning Baldur to spend eternity in Hel's realm until Ragnarok. Loki's drunken admission began the beginning of the end, which will eventually lead to the final world battle between good and evil known as Ragnarok.

While the Vikings, who considered themselves to be strong and fearless, may have viewed Hel’s realm as a place of punishment and despair, others usually did not see it in that light, nor did they believe the Viking-influenced Eddas, and their dire description of Helheim. Unlike the Christian's Hell, which had been named after her, Hel's Realm was, in reality, nothing more than an Otherworld or Underworld, or a new and different plateau of existence. It was also a place of renewal, rather than a place of punishment and despair. The only ones to fear her were those who had good reason to. It was only they, who referred to her realm as Hell.

Hel has been described in a variety of different ways. There are those who claim that she is a destroyer which in a way she actually is. However, when she does destroy something, she does so in it own proper time. That is why Hel can be looked upon, much like the Greek God Chronos, as a deity of time. As a Goddess of time, Hel takes on the role of entropy itself, and everything within the universe evolves towards a state of inert uniformity, which is a normal and completely natural event. When it comes right down to it, sooner or later everything will come to an end, which is exactly what should happen, as a part of its own cosmic destiny.

The Norse looked upon Hel as the supreme and inescapable ruler of fate and, much like the weaving Greek Fates, or the spinning and weaving Norns and Disir, not only did the Gods have no control over her, neither were they immune to her. That placed Hel in a very unique position.

Hel was not some form of death deity, who had specifically been created to rule over the Land of the Dead, nor did she gain her decaying visage when she became the ruler of that realm. She had simply been born with the bones on the left side of her body exposed. It had not been created purposely, nor had it been done out of contempt, or as a means of punishment. It simply happened. When Odin brought Hel to Asgaard, its inhabitants found themselves extremely uncomfortable because of her appearance. They were weak when they should have been strong, and they were, quite unfortunately, extremely insensitive to Hel’s feelings so much so, that they made her feel alone and ostracized, which was, indeed, an extremely great tragedy.

It was for that reason that Odin gave Hel, Niflheim, to be her own and for her to rule over. By Odin giving her Niflheim, Hel finally found a place where she could feel comfortable, just being herself a place where no one would see her as anything other then what she truly was. That was a very wise decision on Odin’s part, and it also showed, surprisingly enough, that good can occasionally come out of patriarchy, which has been known, all too often, to do the opposite especially when it comes to placing women in positions of great power.

Hel is a Goddess who was given a home and a job to do, and she did her job exceptionally well. She took her responsibility, that of judging people’s souls, quite seriously and then, after she had judged them, she granted them the type of existence within her realm that she felt they deserved which might have been anything from a heaven-like Otherworld, all the way down to the horrors of a Christian type of Hell. Hel is a Goddess who should be respected and admired, rather then feared. Unless, of course, you have done something unworthy, which might give you reason to fear her. But that’s not really Hel's problem, is it? It is yours.


Děkuji!
ॐ Namasté - Blessings!
"Life is an echo, what you send out comes back."
© 2008-2021 crystalwind.ca. Všechna práva vyhrazena.

Hel, Queen of the Underworld

Hel (Hella) is the Norse Goddess of the dead and underworld, ruler of the Land of Mist. Her name is thought to mean ‘hidden’, ‘to conceal’, or ‘to cover up’. To say to “go to Hel” is to die, as described in the ancient Norse manuscripts, Poetic Edda, Prose Edda, a Heimskringla.

Hel is the youngest daughter of the trickster god Loki and the jötunn (giant) Angrboda. Her other siblings were the wolf Fenrir and the serpent Jörmungandr. Because she was born of a God and a Giantess, some say Hel is a half-goddess, who have higher standing then their half-god counterparts.

Hel was sent by Odin to the remote land Niflheimr/Helheimr, the lowest of the Norse Nine Worlds along the world tree Yggdrasil. Those who were killed in battle went to Odin’s hall in Valhalla or Freya’s hall in Fólkvangr, however the rest, including those that died from old age or illness, went to Hel’s court.

The Norse ‘Hel’ is not the same as the Christian concept of ‘Hell’. The lowest of the Norse Nine Worlds is alternately called Niflheimr, Niflhel, or Helheimr, thought to be a land of mist, snow and ice in the far north. On the opposite end of the spectrum, Múspellsheimr in the south was a land of fire and heat. Some divide the lowest worlds into Niflheimr, land of arctic cold and mist, and Helheimr/Niflhel, realm of the dead. Hel’s hall is called Elivdnir, meaning ‘Sleet Cold’, whose gates are guarded by Garnr the watch dog.

In the Christian ‘Hell’, the sins of man are punished. But in Niflheimr/Helheimr, Hel would determine the fate of the souls who entered her realm. The dead would transition through nine different stages of death, and seers and shamans from other worlds would journey there to consult with them.

Hel is described as having a gloomy appearance, being half alive, half dead. Also seen as half black, half white, representing both sides of the life spectrum. She is thought to have brought disease and plague to the world.

Although Hel is Queen of the Underworld and banished from Asgard, other Gods respected her judgement. In one case, the beloved God Baldr was killed by Loki’s treachery. Hel agreed to let Baldr return to the land of the living if all creatures on earth mourned for his death. All the world mourned for Baldr, except the giantess Thokk, who was really Loki in disguise. Due to this, Baldr was not released from the land of the dead.

In several pagan traditions, Hel represents the Crone aspect of the Triple Goddess. She is seen as strong, powerful and fierce, full of wisdom and knowledge. However, her loneliness has made her hard and vindictive, unwilling to change and be compassionate towards others.


Goddess and Gods

Hel is one of the most misunderstood and misinterpreted Goddess aspects in history. She has been greatly perverted through the years by pat riarchal domination and ultimately used by the early Christian church as a scare tactic to frighten the masses into “righteous” acts. To get the real story, we have to go back to the early Nordic people and look this death Goddess in the face.

According to Norse tradition, Hel is one of three children born to Loki, the trickster, and Angrboda, the giantess. Her body and face were described as half in light and half in darkness. She was half dead and half alive. Her face was at once beautiful to look upon and horrific in form. Her siblings were Fenrir, the wolf who would destroy Asgard during Ragnarok, and Jormungand, the Midhgard serpent who lies at the bottom of the ocean wrapped around the world with his tail in his mouth (it is he that holds the world together).

Hel is cast into the netherworld and becomes the ruler of that underworld to which souls who have not died in battle will depart. As thanks for making Her ruler of the netherworld, Hel makes a gift to Odin. She gives him two ravens, Huginn and Muninn (Thought and Memory). Ravens are messengers between this realm and the next, opening pathways to death’s realm.

Her realm is named for her, Hel or Helheim. Because She accepts all to Helheim, she also becomes the judge to determine the fate of each soul in the afterlife. The evil dead are banished to a realm of icy cold death (a fate that the Nordic people found much worse in telling than a lake of fire) and torture. This particular aspect of Hel’s realm was the basis for the Judeo-Christian “hell” to which sinners are banished and tortured for eternity. Unlike the Judeo-Christian concept, Helheim also served as the shelter and gathering place of souls to be reincarnated. Hel watches over those who died peacefully of old age or illness. She cares for children and women who die in childbirth. She guides those souls who do not choose the path of war and violence through the circle of death to rebirth.

Because of Hel’s special role in the deaths of mothers in childbirth and children of all ages who die, She has become, according to some sources, the special guardian of children. Mother Goose is believed to be based on Frau Holle or Frau Holda who is a kindly and wise, if slightly horrific crone who rewards the industrious and punishes the lazy. The goose aspect is from a legend tradition that says that snow is a result of Frau Holda shaking out her bed linens.

One of the stories involving Hel is the decent of Balder into Helheim. Loki arranged for Balder to die by tricking him into a rigged contest. Because the contest was hosted in Asgard, Balder could not return to that place in death. His relocation sent him to the only other realm for the dead, Hel’s domain. His arrival to Helheim was welcomed with banquet and festival, proof that not all of Hel’s realm was torturous.

Hel governs the world beyond that of the living. In magic, she makes thin the veil between worlds. Seidhr [SAY-theer] or Nordic shamans call upon Her protection and wear the helkappe, a magic mask, to render them invisible (like Hades helm of invisibility) and enable them to pass through the gateway into the realm of death and spirit. In divination, Her special symbol is Hagalaz, hail: The embodiment of the icy realm She rules. Hel stands at the crossroads in judgment of souls who pass into Her realm. In that, She is linked to Osiris and Isis as well as Hecate.

Hel has fallen from her privileged position as guardian and ruler through years of being represented as an evil, ugly entity waiting to devour and torture lost souls. Ignorance as used Her as a means of scaring children and adults into a supposedly righteous path (instead of allowing free will to guide their actions to do what is right). May we learn and dispel the slander of years by seeing Her for the protector, judge, and guide that She originally represented.


Podívejte se na video: Резидент на карантине: интервью с Владимиром Карташовым (Srpen 2022).