Historie podcastů

Implikované pravomoci

Implikované pravomoci

U.S.

Tato klauzule se stala centrem kontroverzí od raných dob národa, kdy se Alexander Hamilton a Thomas Jefferson zamotali nad ústavností národní banky. Jejich argumenty v té či oné podobě přetrvávají dodnes:

  • „Volní konstruktéři“ (Hamiltoniáni nebo federalisté) považovali doložku 18 za příležitost ke zvýšení federální moci.
  • „Přísní stavitelé“ (Jeffersonovci nebo Anti-federalisté) věřili, že doložka 18 omezuje federální moc. Podle jejich názoru mohl Kongres oprávněně vykonávat pouze stanovené funkce (články 1–17); jinak by bylo porušením desátého dodatku, který stanovil, že tyto pravomoci, které nejsou delegovány na federální vládu, jsou vyhrazeny státům nebo lidu.

Prezident George Washington se postavil na stranu Hamiltona a podpořil vznik První banky USA. Federalistický postoj ohledně „implicitních pravomocí“ se stal součástí národní struktury do značné míry díky rozhodnutím Nejvyššího soudu USA pod vedením Johna Marshalla.

Doložka 18 je také známá jako „elastická doložka“ nebo „nezbytná a správná doložka“.

List of site sources >>>