Historie podcastů

Rekonstrukce královny noci

Rekonstrukce královny noci


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Rekonstrukce královny noci - historie

Podle odhadů bude postiženo přibližně 1700 podniků v 70 ulicích, ale velké společnosti s ročními fakturami více než 1 mil. EUR obdrží 95 % slevu na daň z ekonomických činností. Kromě velkých hotelů z toho bude mít prospěch jen málo podniků, takže se teprve uvidí, jaká ustanovení bude vláda a Sdružení obchodníků historického centra a Ensanche schopna poskytnout.

Renovace náměstí Plaza de la Reina začne uzavřením parkovacích míst, takže pokud od dnešního dne plánujete jet do centra města, bude velmi obtížné najít kdekoli parkovací místo. To by mohlo mít vítaný účinek vytlačit valencijské řidiče z jejich aut, konečně, vzhledem k vynikající infrastruktuře s ohledem na veřejnou dopravu, nemluvě o vyhrazených cyklistických pruzích, které protínají město.


Zkoumání archetypů: Hestia

Tato série příspěvků bude jak sbírkami všech informací o konkrétním archetypu na jednom místě, tak pokračujícím průzkumem archetypu, jeho mytologické historie, vztahů s jinými archetypy, ať už se objeví cokoli.


Hestia in Myth: synopse

HESTIA byla panenská bohyně krbu (soukromého i obecního) a domova. Jako bohyně rodinného krbu také předsedala vaření chleba a přípravě rodinného jídla. Hestia byla také bohyní obětního plamene a obdržela podíl na každé oběti bohům. Vaření společného svátku obětního masa bylo přirozeně součástí její domény.

V mýtu byla Hestia prvorozeným dítětem Kronose a Rhea, které její otec při narození spolkl. Zeus později přinutil starého Titana, aby Hestii a její sourozence vyvrhl. Jako první, kdo byl spolknut, byla také poslední, kdo byl vyvržen, a tak byla pojmenována jako nejstarší a nejmladší ze šesti Kronidů. Když bohové Apollo a Poseidon hledali její ruku, Hestia to odmítla a požádala Dia, aby ji nechal zůstat věčnou pannou. Souhlasil a ona zaujala své místo v jeho královském krbu.

Hestia byla na aténské malbě váz zobrazena jako skromně zahalená žena, která někdy držela rozkvetlou větev (cudného stromu?). V klasické plastice byla také zahalená a jejím atributem byla konvice.


Z knihovny Halexandria

Další panenská bohyně, jako Artemis a Athena, ale s adaptačním způsobem, jak se stáhnout z mužů, stát se anonymním vzhledem a osamoceným. Hestia se místo toho soustředila na vnitřní subjektivní zkušenost, zcela pohlcená, když meditovala, hledala tichý klid, samotu, shledala udržování domu smysluplnou činností (čas kairos - účast v čase) nebo dokonce formu uctívání, nad a mimo intriky a soupeření, vyhýbali se tomu, aby byli zachyceni vášněmi okamžiku, nikdy nadšení ani zdevastovaní, moudří, odloučení a spojení, soustředění, tichí, nenápadní, vřelí, mírumilovní, soběstační, původní “old duše ”, postrádali ambice a řídit, neocenil sílu ani uznání, považoval sex za milý, vřelý zážitek, neorgazmický, a přesto stále teče voda hluboko, ” odmítal intelektuální a emocionální síly, které by ji mohly odtáhnout z jejího středu.

Stránka Pentacles

Page of Pentacles je nejzodpovědnější ze stránek, což je vlastnost, kterou sdílejí všechny karty soudu Pentacles kvůli jejich pozemské povaze. Stránka Pentacles je obecně mladá, ale stará o tělo. Je pečlivou pracovnicí a efektivní manažerkou, která používá více zdravý rozum než intuici a dělá věci podle knihy, než aby riskovala. Navzdory tomu je však vždy otevřená novým myšlenkám a není tak rigidně dogmatická jako zbytek karet soudu Pentacles. Vidí příležitosti, které jsou vlastní každé situaci, a na základě zdrojů, které má k dispozici, najde nejlepší způsoby, jak je využít. Stránka Pentacles má ve světě velkou radost a ona se pokusí zachovat její krásu, stejně jako zachová staré způsoby myšlení a konání věcí.

Stránka Pentagramů v každém z nás je dobrou energií, na kterou se můžeme obrátit, když musíme řídit tým nebo zvládnout velkou odpovědnost. Shromážděte své zdroje a používejte je moudře, protože jen díky takové moudrosti lze dosáhnout úspěchu. Když je tato energie ve vás silná, často se u vás rozvine vášeň pro učení a vstřebávání nových myšlenek. Aplikujte znalosti s nadšením, myslete prakticky ve všech situacích a nemůžete selhat.

Proces rekonstrukce a harmonizace ukazuje karta nazvaná Temperance, kterou je třeba upravit nebo posílit přidáním nové složky do stávající látky nebo směsi. Všechny aplikace Temperance sdílejí společné téma umírněnosti a rovnováhy, které vyvrcholí vytvořením soustředěné a dobře zaoblené bytosti. Na této kartě se také objevuje symbolika červeno-bílá, která byla poprvé ukázána u Kouzelníka-střídmost touhy (červená) s čistotou (bílá) je jedním z nejzákladnějších projevů této karty, stejně jako opak (čistota s touhou) . Anděl nosí bílý hábit a má červená křídla. Čistota srdce a mysli vám dává pevný základ, na který se můžete spolehnout, ale jedině díky touze po osobním růstu se můžete někdy rozvíjet. Andělská bílá roucha jí dávají základní podobu, ale schopnost ovládat létání přichází jen díky ovládání jejích červených křídel.

Než dosáhnete harmonie ve vztazích s lidmi kolem vás, musíte se sebou smířit. Vnitřní nerovnováha se často může projevit ve fyzickém světě, pokud se jí nevěnujeme, bez ohledu na to, zda je nerovnováha negativní. Rovnováhy lze nejlépe dosáhnout tím, že se obrátíte na vnitřní hlas, který vám poskytne pokyny.


Opět velká část výše uvedených popisů pochází z The American Tarot Association, Goddess Power, The Library of Halexandria a ze stránek Wikipedie na různých tarotových kartách. Všechen kredit jim patří za jejich brilantní průzkum archetypů a tarotových karet. Ujistěte se, že je sami vyzkoušíte a získáte jejich moudrost z první ruky (odkazy jsou tam vpravo).


Modlitba

Otče náš, děkujeme ti za tento pohled do tvého slova, do pravdy, která ovlivňuje náš vlastní život. Modlíme se, abychom se také, stejně jako Nehemjáš, naučili být disciplinovaní, odvážní, sebevědomí ve vás a ochotní říci ne, ochotní být naprosto bezohlední vůči silám, které by ve vás podkopaly a oslabily vitalitu našich životů. Ve jménu Krista, Amen.

Přepis a záznam a kopírování zpráv 2021 od Ray Stedman Ministries, vlastníka výhradních autorských práv na základě zadání autora. Chcete -li získat povolení k použití tohoto obsahu, přečtěte si prosím RayStedman.org/permissions. S výhradou zásad oprávnění, všechna práva vyhrazena.

Boží plán úspěchu

Podívejte se blíže na knihu Nehemjáš, abyste zjistili, jak můžete překonat zkoušky a rekonstruovat zlomené části svého života. Na stránkách této knihy najdete návod, jak mluvit s Bohem, přijímat Jeho pokyny a postupovat životem kupředu, abyste dosáhli Jeho vůle.


Noble Concepts: Queen Of The Night

Vytvořil a vytvořil Randy Weiner, nejlépe známý v New Yorku díky svému zapojení do pohlcujícího divadelního zážitku Spát už ne, Královna noci otevřeno v suterénu hotelu Paramount 2. února. Představení spojuje divadelní představení, cirkusové představení, „jídlo“ a bohatou večeři do večera jako nikdo jiný.

Událost, která se odehrává v rekonstrukci historického diamantového podkovy Billy Rose a která byla označována jako „temný debutantský ples“, kterou pořádá Marchesa na počest její dcery Paminy, vyžadovala talent a kreativitu neuvěřitelného týmu umělců. Večer je dekadentní, plný sexuálních narážek, bohatý a zahrnuje styk kůže na kůži mezi herci a publikem.

Pro tento ambiciózní projekt Weiner spojil tým rockových hvězd: režisérku Christine Jonesovou, tvůrkyni cirkusu Shanu Carrollovou, tvůrkyni „food performance“ Jennifer Rubellovou, choreografku Lorin Latarro a kreativní ředitelku Giovannu Battaglia. K nim se přidali Douglas Little (scénografie a vůně), Austin R. Smith (světelný design), Darron L. West a Charles Coes (zvukový design), Thom Browne (módní design), Steve Cuiffo (kouzelný design), Meg Sharpe (interiérový design) a šéfkuchař Jason Kallert.

Jones je nejlépe známý jako scénograf, zejména z Broadwaye Jarní probuzení a Americký idiot. Tento projekt, i když je v některých ohledech odchodem, je také důsledkem jejího rozvoje Divadla pro jednoho, „přenosného prostoru divadelního umění pro jednoho umělce a jednoho diváka, který proměňuje veřejné akce v soukromé akty, takže každé představení je jedinečně intimní. výměna."

V době, kdy byl Jones přiveden Weinerem, pracovali architekti Stonehill & amp Taylor na vytvoření prostoru Diamond Horseshoe s interiérovou designérkou Meg Sharpe více než rok. Místo konání, prodchnuté skutečnou i konstruovanou historií, bylo součástí příběhu od začátku.

Weinerův personál a vize se spojily kolem rekreace Diamond Horseshoe, což bylo zjevně ústřední pro vznik a úspěch akce. Původní Diamond Horseshoe, kterou vytvořil Billy Rose, byla otevřena v roce 1938 pod hotelem Paramount. Po letech, kdy byl domov bohatých revue, se Horseshow v roce 1951 zavřela, ale zůstala sama, aby se rozpadla, s výjimkou případů, kdy byla použita na několik vybraných akcí, jako byl pamětní oběd Andyho Warhola z roku 1987. Prostor čekal, až se stane domovem Královna noci.

A tým byl podle Jonese skutečným setkáním podobných lidí. "Všichni jsme byli přitahováni k Diamantové podkově různými způsoby a všichni jsme chtěli nadpřirozený zážitek." Bylo neuvěřitelné pracovat s tolika různými umělci, všichni jsme významným způsobem pracovali mimo svoji komfortní zónu a většina z nás spolupracovala poprvé, “říká. "V průběhu mnoha velmi intenzivních týdnů jsme vytvářeli, obnovovali, revidovali, začínali znovu, vraceli se ke starým myšlenkám a během cesty jsme vytvářeli plán." Nikdo z nás nikdy předtím nic takového nedělal, takže jsme neměli osvědčené a pravdivé prostředky, jak tuto práci zrealizovat, a všichni jsme měli velmi odlišné způsoby práce. “

Podle Little „Christine chtěla vzdát poctu prostoru a nechat hosty vstoupit do něčeho, co vypadalo jako zbytky staré Diamond Horseshoe. Prostor je vzácný drahokam a má v sobě charakteristické kouzlo. Vstupovat ze šílenství na Times Square a sestoupit do tohoto magického světa není nic jiného než mytologický zážitek. “ Smith líčí svůj vlastní počáteční zážitek z prostoru se stejným schodištěm. "Když jsem vešel, Diamantová podkova byla úplně zničená," říká. "Věřím, že to bylo velmi brzy v únoru 2013. Bez podlahy - schodiště bylo většinou neporušené, jak ho vidíte dnes." Líbilo se nám, jak schodiště vypadalo, ale architekt byl povinen jej obnovit. Poté vešel náš scénický tým a zoufale ho vrátil do původního chátrání. “

Inspirovaný Kouzelná flétna, stejně jako mýty o Persefoně a Demeterovi, zvažuje Jones Královna noci být „mnohem více rituálním zážitkem než divadelním představením“. Je jí jasné, že největší výzvou show bylo „integrovat tolik různých prvků. V jednom okamžiku koordinujete cirkusové představení na jevišti, kouzelný trik, prasata na rožni čekající v křídlech, brýle, které je třeba doručit, představení v soukromých místnostech, která se dějí současně - vrstvy a vrstvy událostí a detaily se odehrávají ve třech hodinové časové rozpětí. ” Podle Jonesa show obsahuje téměř 10 hodin materiálu, prezentovaného současně v několika místnostech a velkém tanečním sále, po dobu tří hodin.

Kreativní ředitelka Giovanna Battaglia přinesla málo díky svým zkušenostem s prací na okenních projektech pro Bergdorf Goodman. Pro něj byla největší výzvou, kromě práce s týmem ředitelů místo jediné vize, „dodatečné vybavení prostor pro výkon, který nikdy nebyl určen k tomu, aby vykonával mnohem více než jen práci v potrubí“. Kromě architektů se o divadelní stavbu staral on-set tesařský tým Nick Colt a Chris Ehman, zatímco na stavbu a instalace dohlížel vedoucí výroby Gabriel Evansohn.

Celý příběh, včetně bližšího pohledu na sadu a návrhy osvětlení, si stáhněte v březnovém vydání iPadu Živý design.


Zrekonstruovaný chrám nočního slunce v márnici královny Hatšepsut se otevírá veřejnosti

Více než 1,2 milionu rotací Země na její ose od její smrti nebyla královna Hatepshut vymazána z paměti jejími dávnými nástupci. Daleko od toho. Ještě dnes, téměř 3500 let poté, co zemřela, se vědci snaží vzpomenout na tohoto monarchu starověkého Egypta přestavbou a rekonstrukcí jejího obrovského chrámu v thébské nekropoli poblíž Luxoru.

V únoru 2015 úředníci otevřeli část jejího chrámu, na kterém byly práce naposledy dokončeny, chrám Noční slunce, kde starověcí kněží vzývali slavná sluneční božstva starověkého Egypta, včetně Ra a Amun-Ra.

Polští a egyptští učenci a úředníci uspořádali slavnostní zahájení komplexu Solar Cult v chrámu Hatšepsut. Polští konzervátoři a archeologové chrám zrekonstruovali. (Foto: P. M. Jawornicki)

Hatšepsut byla nejdéle vládnoucí ženskou faraonkou a byla známá jako „žena, která byla králem“. Egyptská ekonomika vzkvétala během její doby jako faraon. Řídila stavbu a opravy mnoha budov, památníků a chrámů. Po její smrti se však její nástupci pokusili vymazat jakoukoli vzpomínku na ni. Přestože cílem mohlo být vymýtit ji z paměti, tyto pokusy jen podpořily touhu moderních civilizací vědět o ní více.

Královna Hatšepsut, která ovládla Egypt asi před 3500 lety.

Její budovy byly považovány za mnohem větší než její předchůdci a mnoho z jejích nástupců se je pokusilo prohlásit za své. Hatšepsutovým největším stavebním úspěchem byl zádušní chrám postavený v komplexu v Deir el-Bahri, který se nachází na západním břehu Nilu. To je považováno za jeden z architektonických zázraků starověkého Egypta.

Polští a egyptští archeologové a úředníci nedávno oslavili otevření nově zrekonstruované části jejího chrámového komplexu, kterou byli polští učenci a konzervátoři

"Proběhl ... pokus o rekonstrukci původního vzhledu nádvoří Slunečního oltáře. Věří se, že by zde mohl být obětní stůl a dva obelisky," uvedl web Science & amp Scholarship v Polsku s citací tiskové zprávy.

Na webových stránkách se uvádí, že „Solar Cult Complex je skupina místností umístěných v severní části Horní terasy, která se skládá z kaple nočního slunce, solárního oltářního dvora a svatyně Anubis. … Toto je místo uctívání Amun-Ra, stejně jako Ra-Horachty a Atum-Amunm, dvou dalších aspektů slunečního boha. Noční sluneční kaple se nachází ve východní části komplexu a odráží myšlenku vzkříšení slunce na východním obzoru po noční cestě člunem podsvětím. Noční cestu ilustrovala sochařská výzdoba kaple. Oltář, podle egyptského zvyku, je umístěn na nádvoří pod širým nebem, aby se k němu bez překážek dostaly životodárné paprsky. Vědci věří, že kněží by šli po schodech na vrchol oltáře, aby obětovali slunci. “

Dvacet dva let poté, co převzal její vládu jako faraon, kolem roku 1458 př. N. L. Hatšepsut zemřel, bylo jí čtyřicet. Byla pohřbena v hrobce v Údolí králů, v kopcích za Deir el-Bahri. Nechala také přemístit otcův sarkofág do její hrobky, aby mohli společně ležet při smrti. Po její smrti se Thutmose III, Hatšepsutův nevlastní syn, přihlásil k roli faraona a vládl 30 let po Hatšepsutově smrti. Thutmose III požadoval, aby byly odstraněny důkazy o vládě Hatšepsutu. Zařídil, aby byl její obraz faraona odstraněn z chrámů a památek. Thutmose III chtěl pravděpodobně odstranit důkaz, že v Egyptě vládla silná žena. Z tohoto důvodu vědci věděli velmi málo o existenci Hatšepsutu před rokem 1822 n. L., Kdy byly dekódovány hieroglyfy na zdech Deir el-Bahri.

Po zjištění její existence se hodně spekulovalo o umístění jejích ostatků. V roce 1902 objevil archeolog Howard Carter Hatšepsutův sarkofág, ale byl prázdný. O mnoho let později doktor Zahi Hawass začal hledat Hatšepsutovu mumii. Prohledal několik hrobek a nakonec dokonale sladil zub z jedné krabice s ženskou mumií s chybějícím zubem. Bylo provedeno testování a díky síle moderní forenzní vědy byla mumie v roce 2007 pozitivně identifikována jako Hatshepsut. Nyní je slavnější než syn, který se ji pokusil vymazat.

Pozůstatky faraonské královny Hatšepsut identifikovány (28/05/07): Test DNA jednoho zubu byl klíčem k vyřešení jedné z největších záhad starověkého Egypta. Zdroj obrázku.

Doporučený obrázek: Chrám Hatšepsut v Deir el-Bahri. (Zdroj obrázku: Wikipedie)


Recenze: Muž, který možná miloval Lucy: Prozaik si představuje milostný vztah k Lucille Ball

Krátce předtím, než loni na jaře definitivně skončilo, věnovali „Will & amp Grace“ epizodu sitcomu z 50. let „Miluji Lucy“. Pocta ztroskotala proti roku 2020 s nesouhlasným řinčením. Tropy, s nimiž se obchodovalo, byly před lety zrušeny: ditzy žena v domácnosti, milovník latiny, prudké oddělené postele. Obsazení „Will & amp Grace“ tedy utábořilo svůj restart s drag and ironií. Moderní pocta „Lucy“ musí projít filtrem vědomé satiry.

Ale pokud jsou domněnky „Lucy“ zastaralé, značka fyzické komedie Lucille Ball je nesmrtelná: Po tisíce let se jí budeme stále smát, veverky s čokoládou a tankované na Vitameatavegamin. To se určitě objevuje v důmyslném a hořkosladkém čtvrtém románu Darina Strausse „Královna úterý“. Autor podobně nadčasového historického románu „Chang a Eng“ staví Ball ne jako současnou postavu, ale pro někoho, s kým se současný čtenář může ztotožnit: se srdcem, vadným, zraněným veřejným oslněním, ale odhodlaný zvítězit nad nenávistníky. Feministka druhé vlny avant la lettre.

"Tento článek se týká drzosti sítě při vysílání pořadu o Lucille Ball a Desi Arnaz jako páru smíšených ras." Ačkoli to v té době mohlo být běžné, Arnaz byl kubánský Američan a běloch. “

Aby lépe zdůraznil její relevanci, Strauss najde způsob, jak pracovat v Trumpovi. Otevíráme na Coney Islandu v roce 1949, protože prezidentův otec vývojář Fred Trump pořádá večírek na pláži. Uvolňuje cestu novému projektu odstraněním starého-proskleného zábavního parku s názvem Pavilon zábavy. Ballovi, jejímu manželovi, Desi Arnaz a dalším fantastickým hostům jsou předány obřadní cihly a jsou pozváni, aby je hodili do odsouzené budovy.

Prezidentova „jediná neteř“, klinická psycholožka Mary Trumpová, zobrazuje muže pokřiveného rodinou v „Příliš mnoho a nikdy dost“.

Skleněné domy, skleněné stropy, roztřesená půda, zastaralá zábava: Úvodní stránky románu jsou vhodné k prasknutí metaforami pro Ballovo trápení. Před „I Love Lucy“ byla vaudevilliankou a bez práce filmovým hercem sotva visícím na hollywoodském B-seznamu. "Lucille Ball byla šikovná s vtipem v 'Stage Door', ale ona není Groucho Marx," píše Strauss. „Lucille Ball hula’d boky v‚ Dance, Girl, Dance ‘, ale ona není Carmen Miranda. Lucille Ball pořádala melodii „Hey Diddle Diddle“, ale je to Ethel Merman? Ne, není Ethel Mermanová. “ Má nápad na televizní pořad, ale síť a sponzoři se zdráhají využít rodící se médium k odvysílání komedie o páru smíšených ras.

Ballovy kariérní úzkosti jsou spárovány s intimnějšími. Té noci na pláži potká ctižádostivého spisovatele a mladého realitního developera jménem Isidore Strauss. Flirtují, on ukradne polibek a Arnaz ho uhodí. Jiskra mezi Isidorem a Lucille ale přetrvává. A tady je toho trochu víc: 2020 Isidore byl dědeček Darina Strausse, a přestože nemá žádné důkazy o aféře, tento autofikční román si jeden přesvědčivě představuje. Únik by byl únikovým poklopem pro Ball, která byla frustrovaná mediálními záblesky, jejím záletným manželem a krátkou, ale děsivou interakcí s výborem House Un-American Activities Committee.

Isidore měl také frustraci uniknout: zmařil literární sny a spravedlivou existenci v židovské enklávě na Long Islandu. "Manželka, materiální pohodlí, plátek koláče po večeři," píše Strauss z hlavy svého dědečka. "Pokud jsou tohle všechno, co dostaneš, jaký má smysl narodit se v tomto dobrodružném století?"

I ve Straussových představách byla záležitost Isidora a Lucille jen otázkou několika pokusů. Ale vyústilo to ve spolupráci: filmové zpracování o vojákovi černé občanské války. Tato léčba ve skutečnosti existuje a je součástí nového románu, v němž se sám Strauss v 90. letech pokoušel prodat agenta projektu, nejistý ve vztahu páru, ale zjištění, že by to mohl být prodejní bod. Mezi 90. lety Darina, který zromantizoval Isidorovy ambice, a tím starším, který tuto knihu nyní napsal, je mírné období, které vidí v životě svého dědečka většinou promarněné příležitosti.

„Hvězda se nudí“, kterou napsal Byron Lane, nemusí zaplnit veškerou špínu ve světě asistentů, ale je to velmi zábavná a překvapivě něžná fikce.

Darinovi ale chvíli trvá, než se vtáhne do příběhu, díky čemuž se „Královna úterý“ cítí poněkud nevkusně. Spíše než historický román zkvašený a komplikovaný přítomností spisovatele se kniha často cítí rozdělena na oddělené hrudky „auto“ a „fikce“. Čtenář, který hledá přímočarý historický román o Ballově životě, by mohl být uvržen do vystupňovaného herního umění. Ale i někoho, kdo chápe, co Strauss dělá a má to rád, by mohlo napadnout, zda by román o komikovi měl být zábavnější. Scénář o natáčení plesu, který by se stal první epizodou „I Love Lucy“, studuje její myšlenky a činy tak zběsile, že její cíl - rozesmát lidi - je téměř ztracen.

Strauss se nachází na konci, vyvažuje Isidoreův a Lucilleův skutečný život a romantiku, kterou pro ně snil. V obou případech šlo o spřízněné duše: Isidore chtěla využít konvence prostřednictvím Ball, která ironicky dělala totéž prostřednictvím svého velmi konvenčního sitcomu. Oba toužili po domácnosti, ale s různými partnery.

Strauss zachycuje způsob, jakým Arnazovo podvádění udělalo Ball tiše pomstychtivou, o to více toužilo po Isidorově pozornosti: Stala se „prostě jednou další ženou, která spolkla nespravedlnost, pokud by potlačení bylo točivým momentem, Lucille mohla zvednout Sierru Nevadas přímo nad hlavu“. Když přechází mezi jejich pozdějšími životy, Strauss se nesnaží tak vážně je spojit, jako by skutečně upřímně naříkal na milostný vztah, který se nikdy nestal.

V debutovém románu Emily Beydy „Dvojité tělo“ je najata žena, která nahradí padlou hvězdu.

Míč byl úspěšný: Stala se ve své éře vzácnou ženskou vedoucí velkého studia, rozvedla se s Arnazem a zemřela jako legenda v roce 1989. Isadore byl méně úspěšný: před svou smrtí v roce 2000 bojoval s láskou i penězi. měl úlet, jak si Strauss představuje, byl letmý a škodlivý a zanechal dvě rodiny zaplavené nevoli a alkoholem. To je Straussova zrcadlící realita, která je součástí práce spisovatele. Strauss však také sní o scénáři, ve kterém by romantika mohla fungovat, což je také práce spisovatele. "Nebyl by to perfektní dárek pro mého dědečka, kdybych to mohl napsat a nechat to být pravda?" ptá se k závěru románu. Byla by to dokonalá romantika obrazovky z 50. let. Ale Strauss ví, v jaké době žijeme.

Athitakis je spisovatel ve Phoenixu a autor knihy „Nový středozápad“.

Královna úterý
Darin Strauss
Náhodný dům: 326 stran, 27 $


Poslední dny Marie Antoinetty

Když byla v srpnu 1793, měsíce po popravě jejího manžela Ludvíka XVI. Během francouzské revoluce, obviněna francouzská královna Marie Antoinetta, požádala, aby „dlouho netrpěla“. Nicméně před soudem a případnou popravou za velezradu 16. října 1793. strávila více než dva měsíce ve zběsilosti. Will Bashor zde sdílí poslední události života Marie Antoinetty, včetně pokusu o útěk, který by se stal známým jako Karafiátová aféra…

Tato soutěž je nyní uzavřena

Zveřejněno: 15. října 2019 ve 12:40

"Byla jsem královna a ty jsi mi vzal korunu za manželku a zabil jsi mého manžela matku a připravil jsi mě o děti." Moje krev zůstává: vezmi si ji, ale nenech mě dlouho trpět. " Údajně tato slova řekla Marie Antoinetta poté, co si státní zástupce přečetl jeho obžalobu.

Tehdy ale padlá královna netušila, že stráví dva a půl měsíce před soudem a popravou v hlučném, plesnivém žaláři, který páchl kouřem z dýmky, krysí močí a špatnou hygienou.

Will Bashor zde sdílí události královny francouzských posledních dnů ...

Marie Antoinette v profilu

Narozený: 2. listopadu 1755, palác Hofburg, Vídeň, Rakousko

Zemřel: 16. října 1793, Place de la Concorde (dříve známé jako Place de la Revolution), Paříž, Francie

Zapamatováno pro: Byl svržen francouzskými revolucionáři a po zrušení monarchie byl veřejně gilotinou.

2. srpna 1793

Marie Antoinette dorazila do Conciergerie ve věznici Temple v Paříži v 03.00 hodin poté, co byla vytržena z náruče své dcery Marie-Thérèse a její švagrové Madame Élisabeth. Její manžel, král Ludvík XVI., Byl v tomto roce popraven a její nejmladší syn Louis Charles jí byl odebrán o měsíc dříve.

Marie Antoinetta byla rychle odvedena do cely pod úrovní vězeňského dvora. Cihlová podlaha byla pokryta blátivým slizem a voda stékala po stěnách kvůli blízkosti Seiny. Když byla řeka nízká, bylo možné vidět kousky staré tapety-ironicky ozdobené fleur-de-lis.

Královna zírala na holé zdi. Když našla hřebík, zavěsila na něj hodinky a poté se natáhla na postel - skládací postýlku, která byla (některými) považována za příliš dobrou pro královnu. "Nejinfikovanější žalář s několika vazníky slámy na postel," poznamenal strážný, "je vše, co je potřeba".

Současní dozorci věznice, Toussaint a Marie Anne Richardová, však byli známí jako soucitní a projevovali svým vězňům respekt a ohled. Riskovali, aby poskytli Marii Antoinettě malé pohodlí: polštář, malý stůl se dvěma židlemi ze slámy, malou dřevěnou krabici od prášku a plechový hrnec s pomádou.

Královna a její strážci byli pod neustálým dohledem. Pouze obrazovka dělila královnu od dvou strážců, kteří mohli být shledáni pít, kouřit a hrát karty kdykoli během dne.

Když královna prosila madam Richardovou o čerstvou dodávku oblečení, příkazy od revoluční vlády byly tak přísné a přísné, že se obávaný dozorce neodvážil splnit její přání. Když si však Richard všiml, že kapotu Marie Antoinetty již nelze opravit, riskovala a požádala o novou. Vládní úředníci kupodivu vyhověli a královna dostala dvě nové kapoty. Je známo, že každý stál sedm livrů - královniny výdaje byly pečlivě zaznamenány během jejího uvěznění.

Úředníci si museli všimnout nákladů na nové kapoty, protože 26. září nařídili policii, aby prohledala královniny věci, které zůstaly ve věznici v Temple, aby našla jakýkoli oděv, který by mohla potřebovat, a poslala ho s sebou. Dekret suše dodal: „Očekává se, že to povede k úsporám.“

Madame Richard, znepokojená královnou melancholie, jednoho dne přivedla s sebou do cely královny své nejmladší dítě Fanfana. Byl to okouzlující chlapec se světlými vlasy a modrýma očima, ale když ho královna uviděla, údajně se chvěla dojetím, a když ho vzala do náruče, zakryla ho polibky. Poté se rozplakala a mluvila o svém vlastním synovi, který byl přibližně stejně starý, ale stále uvězněn ve věznici Temple. Říkala, že na něj myslí neustále ve dne v noci. Tento incident údajně královnu tak zneklidnil, že musela ležet. Madame Richard se svěřila vězeňské služce Rosalie, že bude dávat pozor, aby už nikdy nepřivedla svého syna do vězení.

Paní Richardová by však neměla příležitost, protože Richardsova dohled bude brzy zkrácena. Dne 28. srpna 1793 upustil monarchista Chevalier z Rougeville do královniny cely karafiát, který obsahoval zprávu stočenou do okvětních lístků.

Marie Antoinette později vypověděla, že zpráva odhalila následující vágní fráze: „Co budeš dělat? Co plánujete dělat? Byl jsem ve vězení, ale zachránil mě zázrak. Přijdu v pátek. " Přišla také nabídka peněz, snad na uplatení stráží, a slib, že se Rougeville v pátek vrátí. Královna pomocí špendlíku napíchla poznámku s nápisem: „Jsem stále v dohledu. Nemůžu s nikým mluvit. Věřím ti. Přijdu."

Toto byl první incident toho, co bylo známé jako Karafiátová aféra, plán pomoci královně uprchnout, a velmi dobře se to mohlo podařit. Rougeville se v pátek vrátil, aby doprovodil královnu do bezpečí, ale strážce, který byl podplacen, zastavil královnu na poslední chvíli z neznámých důvodů opustit prostor. Děj selhal a královna byla převezena zpět do své cely.

Všechny strany aféry byly vyslýchány úřady, ale královna byla vyhýbavá, dávala si pozor, aby nikoho neobvinila. Richardsové však byli zbaveni svých povinností a uvězněni za nedbalost. Propuštěni byli až po popravě královny, po níž se madame Richardová vrátila do práce a vězni ji často chválili za její laskavost. O tři roky později ji však zavraždil zoufalý trestanec, kterého údajně „pobláznil“ trest 20 let v železech. Když mu madame Richard podala misku polévky, bodl ji nožem do srdce. Zemřela během několika minut.

21. září 1793

Po karafiátové aféře byli strážci Richardsů nahrazeni strážcem vězení La Force, monsieurem Baultem a jeho manželkou. Správce Conciergerie nebyl žádaným místem a Baults váhal, než začal uvažovat o skličující odpovědnosti, plně si vědom toho, že strážce Richard a jeho manželka byli právě zatčeni.

Na druhé straně byli Baultovi zavázáni Marii Antoinettě, která je sponzorovala, když byla královnou. A když pár zjistil, že brutální správce věznice Temple je zvažován jako dozorce v Conciergerie, pár si rychle vyžádal a získal místo. They looked forward to using the opportunity to console and soften the captivity of their former mistress, as they had done for the royal prisoners of La Force.

But times had changed. Since the departure of the Richards, wardens could no longer shop for food provisions for the queen suppliers had to pass through the prison checkpoints with their goods. Although Madame Bault’s orders were to give her prisoner only bread and water, she followed the example of her predecessors and carefully prepared food bought secretly from nearby vendors. And because Marie Antoinette never drank wine and the fetid water of the Seine River did not agree with her, Madame Bault also took great risk to have the pure waters of Arcueil brought to her every day.

Monsieur Bault was more cautious. On one occasion, the queen reportedly offered the prison maid Rosalie a piece of white ribbon. After Rosalie left the queen’s cell, Warden Bault reportedly joined her in the corridor and snatched the ribbon from her hands. Did he fear for Rosalie’s life, or perhaps his own, for receiving such a small gift from the queen?

“I am very sorry to have vexed that poor lady, but my post is so difficult that a mere nothing is enough to make one tremble,” he said, according to a later account. “I can never forget that poor Richard and his wife are at the bottom of a dungeon. In God’s name, Rosalie, do not commit such acts of imprudence, or I should be a lost man.”

Marie Antoinette’s feelings may have been hurt by Bault’s reaction, but she surely recognised the danger that came from being her warden. The former warden’s family currently sat in prison and could soon be escorted to the scaffold for their compassion. Yet on another occasion, Warden Bault had risked his life, worrying about the queen’s comfort in a cell without any stove for heat. When the queen asked for a cotton blanket for her bed, Bault asked the prosecutor Fouquier-Tinville if he could procure one. “You dare ask?” the prosecutor reportedly snapped. “You deserve the guillotine!”

16 October 1793

The Baults’ wardenship did not last long. Marie Antoinette’s lengthy trial began with a 15-hour session on 14 October and a 24-hour session over 15-16 October. After 10 weeks in the Conciergerie, the queen’s incarceration was coming to an end. The verdict of the jury was affirmative. It was 4.30am when she heard her sentence: death by guillotine. She didn’t utter a single word.

After guards returned Marie Antoinette to her cell, she asked Warden Bault for a pen and paper. He complied and she wrote a letter to Elisabeth, the late king’s sister:

“I write to you, my sister, for the last time. I have been condemned, not to an ignominious death – that only awaits criminals – but to go and rejoin your brother. Innocent as he, I hope to show the same firmness as he did in his last moments. I grieve bitterly at leaving my poor children you know that I existed but for them and you – you who have by your friendship sacrificed all to be with us.”

When the queen finished the letter, she reportedly kissed each page repeatedly, folded it without sealing it, and gave it to Warden Bault. The gendarme standing guard outside the cell likely observed this because, when Bault left the queen, the guard confiscated the letter and it was taken to Fouquier-Tinville. Elisabeth would never receive the queen’s last testament.

At 11am the next morning, on 16 October 1793, the executioner Sanson appeared. Madame Bault confirmed that Sanson cut the queen’s hair and that the queen, looking back, saw the executioner place the locks of hair in his pocket. “This I saw,” said Madame Bault, “and I wish I had never seen that sight.”

At 12.30pm, Marie Antoinette was taken to the guillotine at the Place de la Revolution. After the queen’s head fell it was shown to the crowd, who cried: “Vive la République!

Will Bashor is author of Marie Antoinette’s Head: Prisoner No. 280 in the Conciergerie (Rowman and Littlefield, 2016). To read more about Marie Antoinette, click here

This article was first published by HistoryExtra in 2017


LORD OF THE MANOR &ndash SHUGBOROUGH HALL

Brown dammed the River Lea which cut through the parkland, and formed two lakes, one of which survives today, in what might be termed &lsquothe back garden&rsquo.

However, instead of a new mansion, the Earl got a heavily remodelled house. A fire interrupted works in 1771, but by 1774 the house, despite being incomplete, was inhabited Dr. Samuel Johnson visited in 1781 and spoke of the house&rsquos glory: &ldquoThis is one of the places I do not regret coming to see&hellip.in the house magnificence is not sacrificed to convenience, nor convenience to magnificence&rdquo.

luton hoo before its renovation of 1825 (wikimedia commons)

A stable block was also added by Adam, which survives today, forming the spa facilities and further bedrooms and suites for the hotel, plus another restaurant.

The house stayed rather the same until the early decades of the 19th century: Stuart&rsquos great-grandson, John Crichton-Stuart, 2nd Marquis of Bute, had Sir Robert Smirk &ndash who designed the British Museum and Eastnor Castle &ndash draw up plans for a new palladian west front (now the front of the property) in 1825 he desired a portico with wings and bows that reflected the east wing of Adam&rsquos design and completion of the frontage that Adam didn&rsquot see completed.

A fire gutted the mansion&rsquos interior in 1843, and seemingly discouraged, the Marquis sold the estate to John Shaw-Leigh, who was a solicitor from Liverpool. Shaw-Leigh, on the advice of Smirke&rsquos younger brother, restored the house, except for the north wing, which was left as a shell.

His son, John Gerrard-Leigh, took on the project of finishing the house in 1873, adding a chapel by George E. Street this chapel was destroyed in 1940. His death in 1875 saw the estate pass to his widow, whose next husband let Luton Hoo to Sir Julius Wernher in 1900, and agreed to sell it in 1903.

Luton Hoo&rsquos rear facade, looking down onto the capability brown lake (jon mould)

A view of luton hoo from the south-west side, with its formal garden (elite hotels)

In the intervening years, however, there was another royal visit. Queen Victoria visited with her son, when Princess Mary &lsquoMay&rsquo of Teck was there. It was in the conservatory on the south side (which no longer exists) that Mary and Albert Victor &ndash who died just a few months later &ndash became engaged in 1891.

Wernher was a German diamond dealer, who became naturalised in Britain in 1897 he had worked for Jules Porges and helped him to become the largest importer of South African diamonds into London. Eventually he took over the company and settled in the capital, marrying Alice Sedgewick Mankiewicz in 1888.

He renovated Luton Hoo, largely to please his wife, who was a prolific entertainer: Alice enjoyed the social life that her husband&rsquos wealth afforded.

But art was Wernher&rsquos passion &ndash yes that Wernher! His collection grew over the years, including paintings, ivories, silver, and bronzes, filling the rooms at Luton Hoo. He commissioned Charles Mewes and Arthur Davis to give the interior an overhaul, influenced by his love of the Ritz Hotel, which sat opposite his London home.

One of the main architectural changes here was a mansard roof, to give more room for staff, but the interiors were transformed.

the great hall at luton hoo, looking through to the dining room (Elite hotels)

You are welcomed into a rather grand hallway, befitting a house of this kind.


Black History of Charlotte Part 1: The White Supremacist Response to Reconstruction

Biddle Hall at what was then called Biddle University. (Courtesy of the Robinson-Spangler Carolina Room, Charlotte Mecklenburg Library)

The following is the first in a five-part history of Black culture in Charlotte. Stay tuned for the parts in upcoming issues.

On October 4, 1891, Rev. Dr. Daniel Jackson Sanders ascended the pulpit at the Biddle University chapel to deliver his first sermon as Biddle’s president. He chose his text from Hebrews: “Seeing we . . . are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us.”

It was an auspicious occasion. Founded just after the Civil War to educate African Americans, Biddle University (now Johnson C. Smith University) had become one of Charlotte’s most substantial institutions, the embodiment of Black ambition. The red-brick tower of Biddle Hall, where Sanders delivered that first address, soared grandly above the city’s western skyline, as it still does today.

In 1867, when Biddle first opened its doors, all the school’s teachers had been white. But times had changed. Sanders, who had been born in slavery, was Biddle’s first Black president. All but one of the professors in his audience were African American as well.

The change had sparked controversy. While many white Charlotteans supported the idea of a school for African Americans, they were far less enthusiastic about a school run by African Americans. “It is not probable that the negroes can successfully manage such an institution of learning,” the Charlotte Observer groused after Sanders’ appointment. All four of Biddle’s white Southern trustees resigned over the matter.

Biddle university Class of 1894. (Courtesy of the Robinson-Spangler Carolina Room, Charlotte Mecklenburg Library)

Sanders had no trouble proving his critics wrong. When he was born, in 1847, laws forbade enslaved people to learn to read and write. He learned shoemaking at age 9, and earned money for the man who claimed to “own” him until freedom came and he could strike out on his own.

A brilliant man with a commanding personality, Sanders became a widely admired minister and educator, as well as publisher of the influential African-American Presbyterian newspaper. At Biddle, he worked tirelessly to raise funds, expand course offerings and modernize the curriculum. Faculty likened him to Moses. Students dubbed him “Zeus.”

African-American Accomplishment

Across Charlotte, African Americans displayed similar ability and resolve. Amid the wreckage of Civil War defeat, North Carolinians had vowed to shape a “New South” based on commerce and industry.

Residents of Charlotte were especially keen on the promise of the New South. They built rail lines, farm supply stores, banks and a growing number of cotton mills, all of which promoted commerce and swelled the city’s population.

In 1860, on the eve of the Civil War, Charlotte had 2,265 residents. By 1900, it held 18,091, second only to the port city of Wilmington. As in slavery, this new economy depended on African-American labor. Black Charlotteans did hard, dirty and essential tasks that included washing clothes, scrubbing floors, digging ditches, making bricks, and loading and unloading 500-pound bales of cotton.

Many were brutally exploited. But in the more fluid racial order of the post-Civil War era, some found opportunity.

By the 1890s, Charlotte’s growing Black middle class practiced law and medicine, sold real estate, and operated businesses that included drugstores, restaurants, barber shops, saloons, newspapers, a brick factory, and the national publishing house of the AME Zion Church.

Successful African Americans invested in fine homes and substantial churches, often on the same streets as white homes and institutions. Thaddeus Tate built an Italianate brick mansion on East 7th Street, close to his upscale barber shop.

AME Zion Bishop George Wylie Clinton, publisher of the Star of Zion newspaper, lived on Myers Street in a Colonial Revival home surrounded by an enormous porch.

AME Zion Bishop George Clinton and friends at his Myers Street home. (Courtesy of the Robinson-Spangler Carolina Room, Charlotte Mecklenburg Library)

Female leaders such as school teacher Mary Lynch worked together with white women to promote community welfare and raise charitable funds, most notably for Good Samaritan Hospital, which opened in Third Ward in 1891.

Thanks in part to the political astuteness of saloonkeeper John Schenck, Black candidates regularly won election to Charlotte’s Board of Aldermen, and at one point held as many as three of the 12 seats.

Such achievement built confidence and optimism. ”Thus far the Negro has done well, he has answered all questions,” the Star of Zion proclaimed in 1897. “His destiny is to make his race the equal of the best race in history and to be distinct only as to color.”

Political Strife

But these gains were far from secure. Statewide, competing social and economic visions were fueling bitter political battles that would remake the racial order yet again.

From 1877 into the 1890s, North Carolina was run by the Democratic Party, the party which had plunged the South into the Civil War. Democratic legislators, most of which were well-off whites, used their power to favor commerce and industry and to restrict political participation to a wealthy few.

Most African Americans, who in 1890 made up 35% of North Carolina’s population, belonged to the Republican Party, the party of Abraham Lincoln. Both Black and white Republicans championed measures that would shake up the state’s social and economic hierarchy, in part by expanding voting rights.

At the start of the 1890s, a nationwide depression opened a window of opportunity. The economic downturn was particularly hard on the state’s small-scale white farmers. They began to look for alternatives to Democratic rule.

In 1894, these farmers joined with Republicans in a political alliance they called Fusion. Fusionists won control of the state legislature in 1894 and elected Republican Daniel Russell governor in 1896.

Once in power, they passed laws that helped ordinary people — they capped interest rates, made it easier to vote, and increased funding for public schools.

Elite whites reacted with self-righteous outrage. Fusionists, lamented Charlotte mayor J.H. Weddington, sought “to take the government out of the hands of the men who own the property and put it in the hands of those who are ignorant and own no property.”

The Return of White Supremacy

Democrats across the state began to search for an issue that would fuel their comeback. They settled on white supremacy.

White supremacy had a long history in North Carolina. When Europeans first settled the area, they had used the concept to justify taking land from Native Americans. They then made it the foundation of two centuries of race-based slavery.

In 1898, elite whites turned white supremacy to a new use – splitting the Fusion coalition. They devised a carefully coordinated statewide campaign that revived and intensified old racial stereotypes. Articles, speeches and ghoulish political cartoons portrayed the state’s African Americans as foolish, dishonest and dangerous.

Most dramatically, Democrats claimed that African-American men had been emboldened by political power, and thus posed a threat to white women. The year leading up to the election saw sensationalized coverage of a handful of alleged black-on-white rape cases — accusations that resulted in three lynchings and several public hangings.

Campaigners urged rural whites to leave the Fusion alliance and unite with Democrats to protect their wives and daughters.

“Proud Caucasians,” one campaign song ran, must defend their women’s “spotless virtue” with “strong and manly arms.” Additional rhetoric denounced “Negro Rule” and warned of “black domination.” Many of the state’s rising young political stars played key roles in the White Supremacy Campaign — which is what its leaders proudly called it.

A white supremacist campaign cartoon published in the Raleigh News and Observer, September 27, 1898. (Courtesy of the Robinson-Spangler Carolina Room, Charlotte Mecklenburg Library)

Josephus Daniels, future U.S. Secretary of the Navy, turned the Raleigh News and Observer into an effective propaganda machine. Up-and-coming Charlotte participants included future state Supreme Court justice Heriot Clarkson and future governor Cameron Morrison.

In Charlotte, the campaign culminated with a massive parade and rally just before Election Day. “Tryon Street was full of horsemen from one end to the other,” the Observer reported. Participants held banners that proclaimed “White Supremacy” and “White Government.” Nearly 1,500 schoolchildren cheered as the marchers passed the white graded school.

On Election Day, the prospect of violence kept African Americans and their remaining white allies from going to the polls. Democrats won handily across the state.

“Once more the white man’s party will take possession of that which is its right by every law of birth, intelligence and principle,” the Observer reported.

Three days later, on November 11, 1898, African Americans in Charlotte awoke to even more devastating news from Wilmington, then North Carolina’s largest city. “Eleven Negroes Dead,” the Observer proclaimed. “Whites in Control.”

Wilmington was a Republican stronghold, with a Republican mayor, a number of Black public officials and a large Black voting population.

Emboldened by the Democrats’ sweeping statewide victory, Wilmington’s old-line white elite staged an armed revolt. They rampaged through the city, seeking out and murdering Black leaders. Hundreds of African Americans fled into the swamps around the city.

The insurgents then marched on City Hall, where their leader, Alfred Moore Waddell, declared himself the new mayor. It was the first and only coup d’état in American history.

Disfranchisement, Jim Crow and the Lost Cause

Elite whites wasted no time consolidating their power. In 1900 they persuaded voters to approve an amendment to the state constitution that allowed the use of poll taxes and literacy tests to limit who could vote. While the amendment did not mention race, it was targeted at African Americans.

Local voter registrars were given the power of creating the literacy tests and determining who had passed. They gave easy tests to whites and near-impossible ones to Blacks. These restrictions, combined with the ongoing threat of violence, proved devastatingly effective. By 1903, African Americans made up 39% of Charlotte’s population, but only 2% of registered voters.

To consolidate their hold over the state, white leaders wove white supremacy into every aspect of daily life, building a system that became known as Jim Crow. New laws and regulations forced African Americans to drink from separate drinking fountains, live in separate neighborhoods, ride at the back of streetcars, and even use separate Bibles in courtrooms.

In every case, facilities for African Americans were made deliberately and obviously inferior to those for whites.

The rise of white supremacy also fueled the “Lost Cause” movement, which romanticized slavery and the Confederacy, and wiped African-American resistance out of public view. Confederate memorials began to multiply, often fueled by the efforts of elite white women.

Most of Mecklenburg’s Confederate monuments have been gathered together and put off ashamedly in a portion of the Elmwood Cemetery. (Photo by Ryan Pitkin)

Charlotte’s first monument, a soldier’s memorial sponsored “by the women of Charlotte,” went up in Elmwood Cemetery in 1887 and remains there today. Three new monuments were added in the 1910s, including a “common soldier” statue at Mt. Zion Church in Cornelius. An imposing granite marker was placed on Kings Drive in 1929, lauding Confederate veterans for the way that they “preserved the Anglo-Saxon civilization of the South and became master builders in a re-united country.”

To Leave or Stay

As the twentieth century dawned, North Carolina’s African Americans faced hard choices. Many decided to abandon the South, joining the Northern exodus that would become known as the Great Migration. U.S. Congressman George White bluntly stated his reason for departing: “I can no longer live in North Carolina and be a man.”

Those who chose to stay turned inward, focused on self-improvement and self-reliance. African Americans “must exercise much prudence, great patience, unceasing perseverance and a firm faith in God,” AME Zion Bishop Clinton wrote in 1903. “If these things be done and he continues to educate his children, acquire homes and land, improve his morals . . . his course will be ever onward and upward.”

Black businesses began to cluster in the Second Ward neighborhood, joining Black institutions such as the Myers Street School and the Brevard Street Library. Smaller enclaves consolidated in First Ward, Third Ward, Biddleville, Griertown, Cherry and Greenville.

In Second Ward, entrepreneurs hired Black builder and designer W.W. Smith to construct handsome office and retail buildings, including the still-standing Mecklenburg Investment Company Building on Brevard Street. Proud of their accomplishments, Second Ward’s residents began to call their neighborhood Brooklyn, after New York City’s fashionable new borough.

There, in the spaces they had created for themselves, they worked and watched for opportunity.

Look for Part 2: Community advancement and civil rights, in the our next paper.

Biddle Hall still stands on the campus at Johnson C. Smith University. (Photo by Grant Baldwin)

You can learn more about North Carolina’s African Americans in the late nineteenth century, the Wilmington Massacre and the white supremacy campaigns in these books.

You can also check out some of Queen City Nerve’s past stories on Black history in Charlotte, including a series on segregation in Charlotte-Mecklenburg Schools and a story on the Civil Rights bombings of 1965.


LORD OF THE MANOR &ndash HIGHCLERE CASTLE

The Dining Room was based on that of the Ritz, influenced by the Mirrored Hall of Versailles. Marble wall coverings and Beauvais tapestries are the impressive elements to attract the attention first, but on further notice, the crystal chandeliers &ndash with rather large pendants &ndash glimmer yellow and pink in the light. It is truly spectacular.

the dining room wernher restaurant) is copied from the ritz hotel, which took its influences from versailles

a closer look at those chandeliers

Similarly the staircase was a reconstruction of the Ritz, complete with marble statue by Bergonzoli, entitled &lsquoThe Love of Angels&rsquo. The staircase hugs the rounded walls and sweeps up to the first floor.

Clever tricks make the house seem lighter: white tiles in the shafts from the ceiling to the roof help elevate the house&rsquos interior.

Expense became an issue in this transformation of the house, but it was eventually completed on a grand scale and declared a triumph.

Wernher&rsquos money also went to philanthropic causes, like the Edward VII Hospital (where the Royal Family are treated today) and Imperial College.

World War Two saw the house sequestered by the government and Eastern Command, playing an important role in war-time Britain. Luton Hoo is located near to the Vauxhall workshop, where tanks were built, and then tested on the land. Camps and huts were built across the Capability Brown parkland, and rooms were altered for other purposes, such as a hospital, where numerous babies were born.

Just off this hallway is the Churchill suite, that was used by the man himself as an office during the government&rsquos occupation of the house. Today, it holds copies of some of Churchill&rsquos distinctive paintings, and of course, a portrait of Sir Winston. It is now typically used for meetings.

the Churchill room at luton hoo was once commanded by sir winston himself (luton hoo)

Sir Harold Wernher was the-then occupant of the house, after inheriting it following his mother&rsquos death in 1922 his son, Alex, was killed in the war, eerily mimicking the death of Sir Julius&rsquo son, also named Alex, in World War One.

Harold&rsquos wife was Lady Zia, or Countess Anastasia Mikhailovna of Torby, the daughter of Grand Duke Michael Mikhailovich of Russia, who was a grandson of Tsar Nicholas I of Russia. Zia was also a cousin of Nicholas II.

Their granddaughter, Natalia, married the late Duke of Westminster, Gerald Grosvenor Natalia&rsquos eldest daughter married Edward van Cutsem, and one of their younger daughters, Edwina, is married to popular historian, Dan Snow.

It is this Russian heritage that saw an Orthodox chapel installed in the house, which remains today. Complete with a portrait of Tsar Nicholas II, the ornate room is no longer consecrated, and so is used for wedding breakfasts instead of the ceremony itself.

The beautifully ornate orthodox chapel at luton hoo (victoria howard)

The Pillared Hall is now a lounge space with bar, but was once Lady Zia&rsquos living room she had her TV where the piano is. Walls throughout the house &ndash now a hotel &ndash hold family portraits and classical scenes, all that you expect from a stately home.

Next door is the drawing room and on the other side, just off the corridor, is the wernher restaurant, as seen above.

the pillared hall at luton hoo was once lady zias living room to the right of this photo is the ballroom/drawing room, and the left, the dining room following into the staircase and entrance hall.

The next big event at Luton Hoo was Winston Churchill&rsquos visit in 1946, when he addressed some 110,000 people outside of the house the Prime Minister thanked the people of Bedfordshire and Luton for their support during the war.

The couple decided to move back into the house after the war, and exhibit Sir Julius&rsquo wonderful collection. This, however, meant alterations were needed in the house to accommodate visitors and display the items the house was effectively split, with displays in the south wing. Work was undertaken by Phillip Tilden, who was careful to to disrupt the interiors.

Members of the public could view the collection from 1951, which was added to by Sir Harold and Lady Zia in the form of furniture and silver, as well as Zia allowing her Faberge to go on display. She had pieces such as clocks, models of animals (mostly elephants) and picture frames.

Another royal link comes in at this point: Princess Elizabeth and The Duke of Edinburgh stayed at Luton Hoo for a few days during their honeymoon, following their stay at Broadlands, and for almost every wedding anniversary thereafter, ending the weekend with a pheasant shoot.

A couple of photos from some of their visits are displayed in the hotel as a reminder of this connection. The Royals were good friends of the family, having mixed in similar circles after Zia&rsquos father fled Russia for England at the time of the revolution.

Two photos of The Queen and duke of edinburgh at luton hoo the couple spent time here during their honeymoon victoria howard)

Two of the suites are named after the royal couple, and are &ndash of course &ndash connected by an interlinking door. While the suites no longer resemble how Elizabeth and Philip used them, we do have an old photo to show what it did look like: green silk walls have been replaced with red, and the Holland & Holland furniture, a few pieces of which were Arabian in style.

the room used by the queen during her stays at luton hoo the door in the corner takes you out onto the hallway.

Paintings of the royal residences now decorate the walls instead, another nod to its former royal guests.

A passion shared by Lady Zia and The Queen is racing Zia owned Charlottetown, the horse that won the Epson Derby in 1966, an achievement Her Majesty is still yet to reach.

the queen elizbeth suite at luton hoo

The royal friendship continues with Zia&rsquos children: Lady Kennard and Lady Butter

Unsurprisingly, Luton Hoo was awarded a Grade I listing back in 1977. It was also round this time that the family opened up Luton Hoo for corporate events and filming, in order to support the large and expensive to maintain collection.

To avoid death duties the Wernher estate donated the Wernher Triptych to the British Museum. Now, the real Wernher Collection is on display at Ranger&rsquos House in Greenwich, but Elite Hotels who took over some 10 years ago, have been careful to replace these items with very good replicas &ndash in fact, they have spent £60 million restoring Luton Hoo to its former glory.

the wernher tiptych was sold to pay some death duties it is an ivory Byzantine piece carved in Constantinople between 900&ndash1000 AD. (wikimedia commons)

Today, there are drawings of items from the collection hanging throughout, to remind you of the pieces that once lived there some are truly spectacular, especially the Faberge.

Nicholas Phillips tried to keep the estate afloat, but at the time of his death in 1991 &ndash an apparent suicide &ndash he was £30 million in debt. It was at this point, the family realised they couldn&rsquot keep the house and estate, and sold it.

Luton Hoo has also been the location for a number of films, including Four Weddings and a Funeral (that scene where Hugh Grant hides in a bedroom cupboard because the married couple have gotten over-amorous).

The house&rsquos ballroom &ndash now called the drawing room &ndash is complete with sprung beech floor, and was once used for grand entertaining. Now it is the location in which guests take their afternoon tea. It has wonderful views out onto the gardens, and is flanked by a library (with a portrait of Robert Adam) and another similarly-proportioned room that is used for wedding services.

Luton Hoo Hotel Drawing Room is where afternoon tea is served luton hoo)

One of the nicest touches for me when I visited, was the use of coal fires throughout. Hearing the crackle of a real fire and noting that distinct burning smell added an edge of cosiness, despite the grandeur, and was certainly reminiscent of how Luton Hoo must have felt in its heyday.

Four times per year, ladies&rsquo luncheons are held with various talks and demonstrations held, plus a three-course lunch, as are &lsquomeet the winemaker&rsquo events. In the summer, the National Garden Scheme opens the hotel grounds to allow people to explore the landscape with its head gardener.

Part of my visit to Luton Hoo included one night&rsquos complimentary stay plus dinner and breakfast. While this visit was free, my review is wholly unbiased and based on my personal experience.

We stayed in the Lady Butter suite, the room used in &lsquoFour Weddings&rsquo and were amazed at its size and facilities. The bed was so comfortable, and we loved that the bath had jets in it! And who doesn&rsquot love complimentary Molton Brown toiletries and a heated floor in the bathroom?!

It was simply all the little touches, like the replicas used across the house, the standard of furnishing, the free taxi service down to the stable block (spa, golf centre and restaurant) and the tranquil landscape that made our trip. They also offer things like wellies should you like to walk across the estate, boardgames and DVDs, as well as spa facilities, golfing and shooting for all abilities.

You can book a room at the hotel &ndash including the lady Butter or Queen Elizabeth suites, found under &lsquoMansion master suites&rsquo- here or simply spend the afternoon supping tea and eating cakes! Go here.

Also, until the end of March, the hotel is offering a 2 for 1 deal, so you can spend the weekend here, without feeling *too* guilty.


Podívejte se na video: Císařovna a poslední česká královna Zita (Červen 2022).


Komentáře:

 1. Karamar

  Souhlasím, je to pozoruhodná informace

 2. Lilybeth

  Jak to parafrázovat?

 3. Webley

  Je to pozoruhodné, poněkud zábavné názor

 4. Jukora

  Přiznáváte chybu. Mohu to dokázat.

 5. Kajijora

  Je mi líto, ale podle mého názoru se chyby dělají. Napište mi do PM, mluví to s vámi.Napište zprávu